Karşılama ve Kayıt:

09:00-09:30

Açılış Konuşmaları:

09:30-10:00

sb

Av. Süleyman Boşça
(EDAC Başkanı)

mahmut

Mahmut Özgener
(İZTO Yönetim Kurulu Başkanı) TBC

yy

Av. Prof. Dr. Yüksel Yalova
(EDAC Ulusal Divan Üyesi – E. Devlet Bakanı)

***Her Oturum İçin 3 Konuşmacı / 20’şer Dk Konuşma Süresi ve Son 30 dk Soru Cevap

1. Oturum:

beril karaman

10:00-11:30

Konu: Bir Tahkimin Yaşam Döngüsü ve Türkiye Nasıl Daha Tahkim Yanlısı Kılınabilir?
Moderatör: Av. Beril Karaman – Karaman Hukuk

mustafa

Av. Mustafa Mert Dicle
(Pekin Bayar Mizrahi – Kıdemli Avukat / EDAC Genel Sekreter Yardımcısı)

  • Tahkime Giriş, Tahkimin Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Farkları ve Avantajları
fatih

Av. Fatih Işık
(Işık and Partners)

  • Tahkim Süreci ve Tahkim Yargılamasında Sözleşmelerin Önemi
ŞEBNEM

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
(TED Üniversitesi Öğretim Üyesi)

  • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim uygulaması
hakan resim

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
(İTOTAM Başkanı – Galatasaray Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Türkiye’de tahkimin gelişimine genel bir bakış

Kahve Arası:

11:30-12:00

2. Oturum:

berceste

12:00-13:30

Konu: Enerji Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve EDAC Tahkimi
Moderatör: Av. Berceste Elif Duranay (EDAC Genel Sekreteri)

serhat

Doç. Dr. Serhat Eskiyörük
(Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi)

ICSID Kapsamında Enerji Uyuşmazlıklarının Çözümü

turgut aycan

Av. Turgut Aycan Özcan
(Özcan Legal Kurucu Ortağı)

Enerji Projelerinden Kaynaklanan Yatırım Tahkimi Davaları ve Enerji Şartı Anlaşmasının Geleceği

ermenek

Av. Prof. Dr. İbrahim Ermenek
(EDAC Ulusal Divan Üyesi – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tahkim Yargılamasında ve EDAC Tahkiminde Hakem Ücretlerinin Belirlenmesi

Öğle Arası:

13:30-14:15

3. Oturum:

arsin demir

14:15 – 15:45

Konu: İklim Davaları Tahkim Yoluyla Çözülebilir mi?
Moderatör: Av. Arsin DEMİR – Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü YK Üyesi

cem çağatay

Av. Dr. Cem Çağatay Orak
(Orak Avukatlık Bürosu Kurucusu)

Hakemlerin Yetkilerinin Sınırı ve Tahkime Elverişlilik Ekseninde Çevre Hukukuna İlişkin Yükümlülükler İçeren Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

zerrin

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman
(Toprak Global Toplumsal Farkındalık Kurucusu)

İklim Degisiklikleri Ve Nesiller Otesi Yatirimlarda Surdurulebilirlik

mustafa erkan

Prof. Dr. Mustafa Erkan
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tahkim Yargılamasının Zor Denklemi: Yatırımın Korunması vs. İklimin Korunması

Kapanış Konuşması:

15:45–16:00