DANIŞMANLAR

Peter FOREMAN

Danışman

Peter Foreman, kariyerinin çoğunu açık deniz petrol ve gaz mühendisliği ve inşaat sektöründe Hukuk Direktörü ve son olarak da büyük yüklenicilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak geçirmiş, İskoçya’da çalışmalarını yürüten İngiliz asıllı avukattır. Halen ağırlıklı olarak offshore enerji sektörlerinde danışmanlık yapmakta; sözleşme müzakereleri ve ihtilafların önlenmesi ve bu tür çabaların başarısız olduğu durumlarda uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda tavsiye ve destek sağlamaktadır. Peter, Birleşik Hakemler Kurulu üyesi, Akredite Arabulucu ve İskoç Tahkim El Kitabı’nın ortak yazarıdır. Aberdeen Üniversitesi’nde tahkim hukukunda dış denetçilik görevi de yapmıştır.


Dr. Shengnan JIA

Danışman

Dr. Shengnan Jia Ticaret ve Deniz Hukuku uyuşmazlıklarında uzmanlaşmış olan Tahota Hukuk Bürosu’nun(Çin) ortak avukatıdır. Ticaret Hukuku ve Ticari Deniz Hukuku alanlarında ve özellikle varlık transferi ve hisse senedi faiz yönetimi, mevduat sertifikası, bankacı kabul faturası ve garantisi, çok modlu taşımacılık, uluslararası ticaret alanlarında uzmanlaşan Dr. Shengnan Jia, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir çok önemli ve karmaşık davada çalışmaktadır.  Dr Jia, 2000 yılından Beijing Union University’den mezun olmuştur. İlk olarak Chinese Academy of Social Sciences’de Medeni ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını yapan Dr. Shengnan Jia, ikinci yüsek lisansını  Lund University ve World Maritime University ‘de iki yıllık birleşik derece programı olarak tamamlamıştır. Dr Shengnan Jia, doktora eğitimini Ticari Deniz Hukuku alanında   City, University of London’da tamamlayıp, bu üniversitede öğretim görevlisi olarak Özel Hukuk alanında pek çok ders  vermiştir. Dr Shengan Jia hali hazırda School of Juris Master, China University of Political Science and Law danışmanlık yapmaktadır. Dr. Jia, Avrupa hukuk kültürü ve hukuk tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olup, 2016’dan beri Londra’da bazı uluslararası ticaret hukuku ve deniz hukuku konferansları düzenleyip ev sahipliği yaptı ve bu arada 2015’ten beri Avrupa’da birçok uluslararası konferansa davet edildi. Ayrıca Uzman tanık olarak, uluslararası hukuk firmaları tarafından Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde (LCIA) Çin Ticaret Hukuku hakkında bilirkişi görüşünü sunması için pek çok kez davet edildi. Bunlara ek olarak, ticaret ve denizcilik arasında, akademisyenler ile profesyoneller arasında ve daha da önemlisi Avrupa ile Çin arasında iletişimi teşvik etmek amacıyla Çin-Avrupa Ticari İşbirliği Derneği’ni (CECCA) kurdu. Dr Jia aynı zamanda Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) için UNCITRAL Gemilerin Yargı Satışı Gözlemcisi olarak danışma paneli uzmanıdır; Londra Denizcilik Hakemleri Derneği’nin (LMAA) destek üyesi; Cenevre Hazar Tahkim Cemiyeti’nde (CAS) hakem; Çin Hainan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin hakemi; Pekin Hukukçular Derneği tarafından atanan Uluslararası Ticaret Hukukunda uzman bir avukattır.


Prof. Filali OSMAN

Danışman

Filali Osman, Franche-Comté Üniversitesi Özel Hukuk Profesörüdür. Doktora tezini “Lex Mercatoria’nın genel ilkeleri” üzerine yazmıştır. Uluslararası ticarette uzman danışman olarak görev yapmaktadır ve uluslararası ticari tahkim, yatırım hukuku ve kamu ortaklıkları konularında Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası veya Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu için çok sayıda misyon gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda İş hukukunun uyumlaştırılması konusunda birkaç Hükümete danışmanlık yapmıştır. Uluslararası Noterler Birliği’ne (Kamu-Özel Ortaklığı çalışma grubu) danışmanlık yapmaktadır. Filali Osman, düzenli olarak hakemlik ve arabuluculuk yapmaktadır ve Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi’nin ICC Arap Tahkim Grubu çalışma grubunun bir üyesidir. Yerel Kamu İşletmeleri Federasyonunda Bölge Mühendisliği grubunda Kamu-Özel Ortaklığı (–PPP-) uzmanıdır. Uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış 9 kitap ve 50 civarında makalenin yazarıdır. 2007-2012 yılları arasında yönettiği Sciences Po Lyon’da kamu-özel sektör ortaklığında mühendislik yüksek lisans bölümünün kurucusudur ve halen Franche-Comté Üniversitesi’nden iş hukuku alanında yüksek lisans programını yönetmektedir. Journal of Arbitration and Mediation (JAM) Yayın Danışma Kurulu üyesidir.