DANIŞMANLAR

Peter FOREMAN

Danışman

Peter Foreman, kariyerinin çoğunu açık deniz petrol ve gaz mühendisliği ve inşaat sektöründe Hukuk Direktörü ve son olarak da büyük yüklenicilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak geçirmiş, İskoçya’da çalışmalarını yürüten İngiliz asıllı avukattır. Halen ağırlıklı olarak offshore enerji sektörlerinde danışmanlık yapmakta; sözleşme müzakereleri ve ihtilafların önlenmesi ve bu tür çabaların başarısız olduğu durumlarda uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda tavsiye ve destek sağlamaktadır. Peter, Birleşik Hakemler Kurulu üyesi, Akredite Arabulucu ve İskoç Tahkim El Kitabı’nın ortak yazarıdır. Aberdeen Üniversitesi’nde tahkim hukukunda dış denetçilik görevi de yapmıştır.


Mrinal JAIN

Danışman

Mrinal Jain Hindistan’da bulunmakta olup, ekonomik zararlar ve değerleme konusunda uzmanlaşmış Secreteriat şirketinde bir yöneticidir. Esas uzmanlık alanı, çekişmeli ve çekişmeli olmayan konularda kuantum, finansal, ekonomik ve değerleme konularının incelenmesidir. Uluslararası tahkimde önde gelen bilirkişilerden biri olarak kabul edilmektedir. Who’s Who Legal’s Arbitration 2019, 2020 ve 2021 Listelerinde ve Düşünce Lideri Tahkim Uzman Tanık 2021’de yer almıştır. Society of Construction Law – Western India Chapter Yönetim Kurulu’na atanmıştır ve SIAC Kullanıcıları Konseyi Üyesidir. Ayrıca Maharashtra Ulusal Hukuk Üniversitesi Tahkim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu’na atanmıştır. Jain, profesyonel kariyerine 2007 yılında New York’ta bir Büyük Dörtlü muhasebe firmasında başlayarak kurumsal finansman, zararların, iddiaların veya kayıpların ölçülmesi ve değerlemesi, uyuşmazlık davalarında bağımsız bilirkişi raporları ve çürütme raporlarının hazırlanması konularında 14 yıldan fazla bir deneyim elde etmiştir. Spesifik olarak, yerel ve uluslararası tahkim, ikili yatırım anlaşması (BIT) davaları ve diğer davaları içeren 25’ten fazla konuda çalışmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar ve rekabet etmeme anlaşmaları dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının değerlemesi; piyasa ve ekonomik analiz; anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için araştırma ve çalışma; dava ve tahkim desteği; aile yerleşimi; hissedar müzakeresi; ortak girişim (giriş veya çıkış); birleşme; kazanma; yeniden yapılandırma; stratejik satış ve yatırımlar; IPEVC yönergelerine göre özel sermaye portföyü değerlendirmesi; finansal raporlama amaçları deneyimli olduğu çalışma alanlarıdır. Jain, 2001 yılında CBSE tarafından All India Economics Merit Certificate ile ödüllendirilmiştir. Çeşitli işletme okullarında misafir öğretim üyeliğinin yanında çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda konuşmacıdır.


Dr. Shengnan JIA

Danışman

Dr. Shengnan Jia Ticaret ve Deniz Hukuku uyuşmazlıklarında uzmanlaşmış olan Tahota Hukuk Bürosu’nun(Çin) ortak avukatıdır. Ticaret Hukuku ve Ticari Deniz Hukuku alanlarında ve özellikle varlık transferi ve hisse senedi faiz yönetimi, mevduat sertifikası, bankacı kabul faturası ve garantisi, çok modlu taşımacılık, uluslararası ticaret alanlarında uzmanlaşan Dr. Shengnan Jia, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir çok önemli ve karmaşık davada çalışmaktadır.  Dr Jia, 2000 yılından Beijing Union University’den mezun olmuştur. İlk olarak Chinese Academy of Social Sciences’de Medeni ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını yapan Dr. Shengnan Jia, ikinci yüsek lisansını  Lund University ve World Maritime University ‘de iki yıllık birleşik derece programı olarak tamamlamıştır. Dr Shengnan Jia, doktora eğitimini Ticari Deniz Hukuku alanında   City, University of London’da tamamlayıp, bu üniversitede öğretim görevlisi olarak Özel Hukuk alanında pek çok ders  vermiştir. Dr Shengan Jia hali hazırda School of Juris Master, China University of Political Science and Law danışmanlık yapmaktadır. Dr. Jia, Avrupa hukuk kültürü ve hukuk tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olup, 2016’dan beri Londra’da bazı uluslararası ticaret hukuku ve deniz hukuku konferansları düzenleyip ev sahipliği yaptı ve bu arada 2015’ten beri Avrupa’da birçok uluslararası konferansa davet edildi. Ayrıca Uzman tanık olarak, uluslararası hukuk firmaları tarafından Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde (LCIA) Çin Ticaret Hukuku hakkında bilirkişi görüşünü sunması için pek çok kez davet edildi. Bunlara ek olarak, ticaret ve denizcilik arasında, akademisyenler ile profesyoneller arasında ve daha da önemlisi Avrupa ile Çin arasında iletişimi teşvik etmek amacıyla Çin-Avrupa Ticari İşbirliği Derneği’ni (CECCA) kurdu. Dr Jia aynı zamanda Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) için UNCITRAL Gemilerin Yargı Satışı Gözlemcisi olarak danışma paneli uzmanıdır; Londra Denizcilik Hakemleri Derneği’nin (LMAA) destek üyesi; Cenevre Hazar Tahkim Cemiyeti’nde (CAS) hakem; Çin Hainan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin hakemi; Pekin Hukukçular Derneği tarafından atanan Uluslararası Ticaret Hukukunda uzman bir avukattır.


Ayşe YAZIR ACII

Danışman

Ayşe Lowe 2018 yılında Bench Walk Advisors’a katılmış olup halen Londra ofisinin yöneticiliği yapmaktadır. Lowe, uluslararası ve ticari tahkim, iflas, toplu davalar ve küresel dava konuları ile hukuk firması ve kurumsal portföy düzenlemeleri ve savunma finansmanı dahil olmak üzere çeşitli dava sektörlerinde dava fonlaması alanında öne çıkmıştır. Lowe, Bench Walk Advisors’a katılmadan önce, fon ve sigorta çözümleri sunmak için dünyanın dört bir yanındaki uluslararası hukuk firmaları ve dava fonu sağlayıcılarıyla Arthur J Gallagher’ın uyuşmazlık çözüm ekibinde çalışmıştır. Hem UNCITRAL hem de ICSID için dava fonlamasına ilişkin kuralların hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Who’s Who Legal’de “Dava Fonlaması Alanında Fikir Lideri” olarak yer almıştır. Lowe, Lawyer Monthly Awards 2020’de “Uyuşmazlık Çözümü Uzmanı” ve ayrıca Finance Monthly Awards 2021’de “İngiltere’deki En İyi Dava Fonu Sağlayıcısı” ödülünü kazanmıştır. GAR, Legal 500 GC Zirvesi ve EFILA Yıllık Konferansı dahil olmak üzere önemli sektör konferanslarına konuşmacı olarak katılmaktadır. Dava fonlaması konusunda yayınlanmış çeşitli makaleleri vardır. Ayşe Lowe, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okumuştur ve burada çeşitli akademik ödüller kazanmıştır. Nottingham Hukuk Fakültesinde İngiliz Hukuku eğitimi görmüş ve dereceyle bitirmiştir. Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve Uzman Sigortacıdır.


César Apollinaire ONDO MVE

Danışman

César Apollinaire ONDO MVE, OHADA’nın (Afrika Ekonomi Hukukunun Uyum Örgütü) Ortak Adalet ve Tahkim Mahkemesi’nin (CCJA) eski başkanı ve şu anki yargıcıdır. Gabon Yargıtay’ında savcı, Gabon Libreville’deki İstinaf Mahkemesi’nde daire başkanı ve Başbakan Yardımcısı danışmanı olarak görev yaptı. Kendisine “Gabon Ulusal Liyakat Nişanı Şövalyesi” (Chevalier dans l’Ordre National du Mérite Gabonais) unvanı verildi. Université Omar Bongo de Libreville’den Özel Hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.


Prof. Dr. Filali OSMAN

Danışman

Filali Osman, Franche-Comté Üniversitesi Özel Hukuk Profesörüdür. Doktora tezini “Lex Mercatoria’nın genel ilkeleri” üzerine yazmıştır. Uluslararası ticarette uzman danışman olarak görev yapmaktadır ve uluslararası ticari tahkim, yatırım hukuku ve kamu ortaklıkları konularında Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası veya Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu için çok sayıda misyon gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda İş hukukunun uyumlaştırılması konusunda birkaç Hükümete danışmanlık yapmıştır. Uluslararası Noterler Birliği’ne (Kamu-Özel Ortaklığı çalışma grubu) danışmanlık yapmaktadır. Filali Osman, düzenli olarak hakemlik ve arabuluculuk yapmaktadır ve Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi’nin ICC Arap Tahkim Grubu çalışma grubunun bir üyesidir. Yerel Kamu İşletmeleri Federasyonunda Bölge Mühendisliği grubunda Kamu-Özel Ortaklığı (–PPP-) uzmanıdır. Uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış 9 kitap ve 50 civarında makalenin yazarıdır. 2007-2012 yılları arasında yönettiği Sciences Po Lyon’da kamu-özel sektör ortaklığında mühendislik yüksek lisans bölümünün kurucusudur ve halen Franche-Comté Üniversitesi’nden iş hukuku alanında yüksek lisans programını yönetmektedir. Journal of Arbitration and Mediation (JAM) Yayın Danışma Kurulu üyesidir.


Mehmet ÖĞÜTÇÜ

Danışman

Mehmet Öğütçü altyapı, enerji, jeopolitik finans ve yatırım konularında uluslararası alanda tanınan bir otoritedir. Enerji ticareti, yatırım, kalkınma, diplomasi ve özellikle coğrafi olarak Avrupa, Türkiye, Orta Asya, Rusya, Orta Doğu ve Çin’e odaklı uluslararası kuruluşlarda 30 yılı aşkın başarılı bir geçmişe sahiptir. Değer zinciri ile birlikte petrol, gaz ve yenilenebilir enerji hakkında derin bir bilgi birikimine sahiptir. Karmaşık yeniden yapılandırma ve özel durumlar, M&A ve borç/özsermaye piyasalarının yanı sıra uyuşmazlıkların çözümü, iş geliştirme ve üst düzey paydaş katılımı konularında derin bir deneyime sahiptir. Profesyonel kariyerinde, eski diplomat (Ankara, Pekin, Brüksel ve Paris, 1984-1994), başbakan danışmanı, Uluslararası Enerji Ajansı çalışanı (1994-2000), Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü çalışanı (2000-2005) ve Londra’da British Gas (BG) Grubu üst düzey yöneticisi (2005-2010) olarak üst düzey hükümet, enerji ticareti ve kamu diplomasisi ilişkilerinde bulunmuştur. 2011’den bu yana birçok kurulda (diğerlerinin yanı sıra Genel Energy, Invensys, Trinus Capital, Saudi Crown Holding de dâhil olmak üzere), IOC’lerde ve Hükümetlerde güvenilir bir danışman ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Mehmet şu anda, 2010 yılında Birleşik Krallık’ta kurduğu enerji, yatırım ve risk yönetimi alanlarında bir stratejik danışma grubu Global Resources Partnership’e başkanlık etmektedir. Ayrıca, dünya çapında finans, enerji ve politika alanlarındaki üst düzey yöneticiler ve liderlerin bir araya gelmesiyle oluşan The Bosphorus Energy Club ve The London Energy Club’ın Başkanıdır. Ayrıca yakın zamanda Washington DC’deki Orta Doğu Enstitüsü’nün uluslararası danışma kurulu başkanı olarak atanmıştır. Uluslararası TV, gazete, radyo röportajları ve çok sayıda kitap ve makale aracılığıyla fikir önderliği sergilemiştir. Londra Konuşmacılar Bürosu’nun (LSB) bir parçası olarak Mehmet, uluslararası enerji, yatırım ve jeopolitik konularda konferanslarda birçok konuşma yaptı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve mandarin Çincesi konuşmaktadır.


Jamsheed PEEROO

Danışman

Jamsheed Peeroo, İngiltere ve Galler Barolar Birliği ve Mauritian Barosu üyesi olan bir hakem, tahkim danışmanı ve çift nitelikli avukattır. Çalışma alanı, Hukuki / Adli Uyuşmazlık, Uluslararası Ticari Davalar, Uluslararası Yatırım Tahkim, Uluslararası Ticaret ve Finans gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Altyapı, offshore, şirketler ve tröstler, birleşme ve satın almalar, oteller ve turizm, nakliye ve balıkçılık, sigorta, inşaat, telekom ve bilişim, teknoloji ürünleri, yenilenebilir enerji ve madencilik gibi birçok farklı alanda çalışmaktadır. Sorbonne Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını ve Uluslararası Tahkim Hukuku alanında doktorasını tamamlamıştır. Halen ICC Tahkim ve ADR Komisyonu üyesi ve MARC Danışma Kurulu Başkan Yardımcısıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


Dr. Harald SIPPEL

Danışman

Dr. Harald Sippel, MBA, Malezya’nın en önde gelen hukuk firmalarından biri olan Skrine’nın Avrupa Masası’na şu anda liderlik eden, uluslararası alanda kabul görmüş bir uyuşmazlık çözüm uzmanıdır. 20’den fazla enerji anlaşmazlığına (elektrik, gaz, petrol, yenilenebilir enerji vb.) katılmıştır ve ayrıca enerji alanında çekişmeli olmayan birçok projede danışmanlık yapmaktadır. Harald, dünya çapındaki tüm önemli tahkim kurumlarının kuralları çerçevesinde 80’den fazla karmaşık ticari ve yatırım tahkiminde görev yapmıştır. On yılı aşkın bir süredir anlaşmazlıkların çözümünde hem Kıta Avrupası hukuk hem de Anglosakson hukuk sistemlerinde tahkim uygulaması ve usulünde ölçülemez bir deneyim kazanmıştır. Harald, ayrıca düzenli olarak hakem (tahkim heyeti başkanı, tek hakem, tarafça aday gösterilen hakem) olarak görev yapmaktadır ve özellikle “Doğu-Batı” anlaşmazlıklarında kendisine güvenilmektedir. Harald, avukat ve hakem olarak edindiği deneyime ek olarak, yaklaşık 300 tahkimin idaresini denetlediği Asya Uluslararası Tahkim Merkezi’nde (AIAC) Hukuk İşleri Başkanıydı. Bu, onu karmaşık prosedüre ilişkin konularda sıkça aranan bir uzman yapmaktadır. Harald, tahkim alanındaki çalışmalarının yanı sıra Singapur Uluslararası Arabuluculuk Merkezi’nde Uzman Arabulucudur. Her yıl, Tokyo, Japonya’daki Keio Üniversitesi’nde arabuluculuk, müzakere ve tahkim üzerine beş ders vermektedir. Avusturya vatandaşı olan ve Viyana Barosu’na Rechtsanwalt ve Malezya Barosu’na Yabancı Avukat (ülkede sadece üç kişiden biri olarak) olarak kabul edilen Harald, Almanca (ana dil), İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Korece’yi akıcı bir şekilde konuşmaktadır ve İskandinav dilleri, Mandarin Çincesi ve Endonezyaca temel düzeyde bilgiye sahiptir.