HAKEM LİSTESİ

Rıdvan AKTÜRK

Hakem

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden Yüksek Lisans derecesi ile 1994 yılında mezun olan Rıdvan Aktürk, London Middlesex University Business School’dan MBA derecesi almıştır. Halen enerji, teknoloji ve girişim dâhil olmak üzere farklı sektörlerde, Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık görevlerini yürütmekte olan Sayın Aktürk, enerji sektöründe gerek elektrik, gerekse petrol ve gaz konularında, iş kolunun tüm faaliyetlerini kapsayacak geniş bir yelpazede, 25 yılı aşkın bilgi ve deneyime sahiptir. Sayın Aktürk, elektrik üretim, iletim ve dağıtım elemanları ve sistemleri alanında mühendislik, tasarım, imalat ve uygulama projelerinde yıllarca çalışmış ve yöneticilik yapmış, petrol ve doğal gaz sektörlerinde büyük ölçekli taşıma, işleme, depolama ve ticaret konularında Türkiye’nin önde gelen projelerinde yer almış uluslararası müzakereleri yürütmüştür. 12 yılı aşkın bir süre, Çalık Enerji’nin farklı birimlerinde ve iştirak şirketlerinde Koordinatör, Direktör, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Sayın Aktürk, şirketlerin birleşme ve devralma; dönüşüm ve yeniden yapılandırma; kurumsal finansman ve yenilikçi uygulama işlemlerinde son derece tecrübeli olup uluslararası enerji projeleri ve enerji diplomasisi alanında üst düzey yönetici pozisyonlarında başarılı bir yöneticilik kariyerine sahiptir.


Metin AYDIN

Hakem

2015 Aralık ayından itibaren Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (KEPSAŞ) Direktörlüğünü yürüten Metin Aydın, 1991 yılında Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Mili Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak Başkanlığında kontrol mühendisi olarak askerlik görevini yaptıktan sonra 1997 yılına kadar serbest mühendis olarak çalışmıştır. Bunu takiben 1997 ila 2007 yılları arasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Amasya Müessese Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde;  2007 ila 2015 yılları arasında  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nde (PMUM) Gün Öncesi Piyasası Müdürlüğünde Teknik Şef olarak ve 2015 Haziran ayından itibaren KEPSAŞ Ankara Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen elektrik piyasası ile ilgili birçok programda katılımcı ve eğitimci olarak yer almıştır. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.


Av. Dr. Zuhal BEREKET BAŞ

Hakem

Dr. Zuhal Bereket Baş, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuş ve 1993 yılında  Danıştay 10. Dairesi’nde Tetkik Hâkimi olarak göreve başlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Danıştay nezdinde görev yaptığı dönemde, “Fransız Danıştay’ı ve Paris İdare Mahkemesi’ne Türk Danıştay’ını temsilen hâkimlik ve araştırma” yapmak üzere Paris’te görev yapmıştır. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans derecesini “Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay” başlıklı  tezi ile tamamlamıştır. 2002 yılında ise “İdarenin Kusursuz Sorumluluğu” adlı tezi ile aynı bölümde doktora derecesini almıştır. 2005 yılında Danıştay 5. Dairesi’nde Tetkik Hâkimliği yapmakta iken görevden ayrılarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 2005 ila 2011 yılları arasında Bulut Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı olarak görev yapmasını takiben Eylül/2011’de Vizyon Hukuk Bürosunu kurmuş olup halen Vizyon Hukuk Bürosunda Kurucu/Yönetici Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.


Av. Güryay BİNGÖL

Hakem

Av. Güryay Bingöl 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye’nin önde gelen avukatlık bürolarından biri olan  Yazıcı Avukatlık Ortaklığında stajyer avukat olarak çalışmaya başlamış ve söz konusu Avukatlık Ortaklığından 2018 yılında ayrılmıştır. Kariyeri boyunca hem petrol, doğalgaz ve kömür gibi konvansiyonel enerji kaynakları hem de rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin sözleşmeler üzerinde çalışmış olup, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlere gerek şirket yönetimi, gerek ticari faaliyetlerin yürütülmesi bakımından enerji mevzuatı doğrultusunda hukuki görüşler vermiştir. 2018 yılından bu yana ise kurucu ortağı olduğu Özkan Gürden Bingöl Avukatlık Ortaklığında Türk ve yabancı müvekkillere, enerji hukuku başta olmak üzere inşaat projeleri, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim, birleşme ve devralmalar, gayrimenkul hukuku,  bilişim hukuku gibi konularda hizmet vermekte olup, bu alanlara ilişkin uyuşmazlıkların hâkim veya hakem önünde çözümünde de önemli bir birikime sahiptir. Sayın Bingöl ayrıca 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinde ekonomi hukuku alanında, 2012 yılında da İngiltere Londra’da Westminster Üniversitesinde uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır olup 2016 yılından beri Boğaziçi Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak siber hukuk dersleri de vermektedir.


Jonathan W. BLYTHE

Hakem

Jonathan W. Blythe, Türk hukuk piyasasında yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip Şengüler & Şengüler Hukuk Bürosunun kıdemli ortağıdır. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını (Hukuk) tamamladıktan sonra, 1995 yılında İskoç petrol ve gaz hukuku firması Ledingham Chalmers’ın İstanbul bürosunu kurmuş ve 2004 yılına kadar yönetmiştir. Sektördeki en deneyimli yabancı avukatlardan biri olarak tanınan Sayın Blythe, birleşme ve devralmalar, enerji, finans, bankacılık ve proje çalışmalarında önemli düzeyde bir deneyime sahip olup çeşitli sektörlerdeki müşterilere hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Yerel piyasaya ve Türkçe’ye müzakere ve taslak oluşturabilme düzeyinde hâkimiyeti sayesinde birçok yabancı yatırımcıya hukuki destek sağlamıştır. Birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin sözleşmeler ve şirketlere ilişkin diğer konularda danışmanlık desteği sağlamak  Sayın Blythe’nin pratiğinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Sayın Blythe,  ICC davalarına da görev alan deneyimli bir hakem olup  İngiltere ve Galler Hukuk Derneği, İskoçya Hukuk Derneği, Uluslararası Barolar Birliği, Birleşik Hakemler Derneği (Chartered Institute of Arbitrators-CIArb), Uluslararası Petrol Müzakerecileri Derneği (the Association of International Petroleum Negotiators- AIPN) ve İngiliz Türk Avukatlar Derneği üyesidir.


Joséphine Hage CHAHINE

Hakem

Joséphine Hage Chahine, 2015 yılında Leboulanger & Associés Hukuk Bürosuna katıldı. Firmanın ekibine devam eden ICC uluslararası tahkim davalarında ve Fransız Mahkemeleri nezdinde tahkim sonrası yargılamalarda (tahkim kararının tenfizinin durdurulması ve kararın iptali davası) yardımcı olmaktadır.  Çalışma alanı; satış, nakliye, inşaat, şirketler, ortak girişimler, bankacılık ve finans gibi çok çeşitli uyuşmazlıkları içermektedir. Ayrıca, kurumsal ve kısa süreli  tahkim davalarında düzenli olarak Tahkim Mahkemelerine İdari Sekreter olarak görevlendirilmektedir. 2010 yılında Saint Joseph University’de (Lübnan) yüksek lisansını ve 2016 yılında Paris II Panthéon-Assas University’de doktorasını tamamlamıştır. Halen Paris I Sorbonne Üniversitesi’nde (Fransa) bankacılık hukuku alanında dersler vermeye devam etmektedir.. Leboulanger & Associés Hukuk Bürosuna katılmadan önce Sayın Chahine Paris II Panthéon-Assas Üniversitesi’nde bir eğitmen olarak medeni, şirketler, iflas ve kredi araçları kanunları konusunda dersler vermiştir. Sayın Chahine, 2014 yılından bu yana Beyrut Barosuna ve 2017 yılından bu yana da Paris Barosuna kayıtlıdır. ICC Genç Hakemler Forumu, Fransız Tahkim Komisyonu (CFA-40) ve LCIA Genç Uluslararası Tahkim Grubu (YIAG) üyesidir. Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


Jamal CHAYKHOUNI

Hakem

Jamal Chaykhouni, Ulaştırma, Kara, Deniz Limanları ve Havaalanları konularında uzmanlaşmış bir İnşaat Mühendisidir. Proje Yönetimi, Fizibilite çalışmaları projeleri, ADR ve Uluslararası Tahkim, Sertifikalı Sözleşmeler, İnşaat, Emlak ve Enerji alanlarında 35 yılı aşkın bir başarıya sahiptir. 2005’ten beri Kanada Kalite Uzmanları CQE’nin Başkanı ve ICCA, ICC ve IBA Uluslararası Barolar Birliği’nin aktif üyesi. Jamal Chaykhouni Malezya KLRCA’dan Sertifikalı Bir Hakem, Dubai Mahkemelerinde Sertifikalı İnşaat ve Emlak Hakemi ve Uzmanı ve Adalet Bakanlığı Mühendislik Uzmanıdır. Leiden Üniversitesi’ndeki Grotius Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi’nden ve 2017’de Hollanda’nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi’nden Sertifikalı Bir Hakemdir. Pekin’deki Uluslararası Hukuk Fakültesi Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi’nden Sertifikalı Arabulucu, Dubai Emlak Enstitüsü’nden bir İnşaat ve Gayrimenkul Değerleme Görevlisi ve Dubai ve BAE Federal Mahkemesinde İnşaat ve Gayrimenkul Uyuşmazlıklarında bir Mühendis Uzmanıdır.  2006’dan beri 1600’ün üzerinde dava, 2007’den bu yana 60’ın üzerinde davaya sahip bir Aktif Hakem ve DIAC-DIFC Üyesidir. Jamal’ın 15 yıldan fazla tahkim tecrübesi vardır. 2006 yılından günümüze kadar DIAC-DIFC ile aktif üye ve hakem olarak çalışmıştır. 2006’dan beri Dubai Mahkemesi’nde, 2013’ten beri Abu Dabi ve Al Ain Mahkemelerinde, 2013’ten beri BAE Federal Mahkemelerinde Uzmandır. BAE Mahkemelerinde 60’tan fazla davada Hakem olarak ve 1600’den fazla davada Uzman Tanık Raporu’nda hakemlik yapmıştır.


Anthony CONNERTY

Hakem

Anthony Connerty, ticari uyuşmazlıkların çözümü alanında avukat, hakem ve arabulucu olarak uzmanlaşmış olup Chambers of Stephen Hockman QC’de görevli bir barrister’dir.  Birçok İngiliz mahkemesinde ve yabancı yargı mahkemelerinde avukat olarak görev yapmıştır. Bir alternatif uyuşmazlık çözümü avukatı olarak, uluslararası tahkim ve arabuluculuk kurumunlarının kuralları uyarınca, dünyanın dört bir yanında uluslararası tahkim ve arabuluculuk süreçlerinde avukat, hakem ve arabulucu olarak görev yapmıştır. Deneyim alanları arasında genel ticari uyuşmazlıkları içeren karmaşık uluslararası multi-milyon ABD doları davaları; petrol ve doğal gaz; metaller; pamuk; bankacılık; çevrimiçi uyuşmazlık çözümü ve sanat hukuku vardır. Sayın Connerty’nin Çin’e özel bir ilgisi vardır ve 1997’den beri Hong Kong Tahkim Merkezi (Hong Kong Arbitration Centre –CIETAC) Hakem Heyeti üyesidir. Ayrıca Mısır, İran, Nijerya, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkede uluslararası tahkim panellerinin üyesidir.


Av. Süleyman ÇETİN

Hakem

Çetin Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Süleyman Çetin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 1990-1991 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nda hakim adayı olarak görev yapmış ve bunu takiben  Türkiye İş Bankası A.Ş Hukuk Müşavirliğinde göreve başlamıştır. 2002 yılında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve  serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu’nda insan hakları, tüketici hakları, mesleki sorunlar, Fikri Mülkiyet ve  Rekabet Hukuku, sosyal güvenlik, çevre, kültür-sanat, sosyal-sportif ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almış ve Ankara’da yerel radyo ve televizyonların teşkilatlanması konusunda çalışmalar içinde yer alarak, telif hakları ve RTÜK konularındaki hukuksal çalışmalar yapmıştır. RATEF-Radyo Ve Televizyon Yayıncıları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda de her cuma saat:14:05’te canlı olarak yayınlanan Hukuk Saati adlı programı yapmaya devam etmektedir. 1997 yılında TEMA Vakfı’nın Ankara il teşkilatlanmasında görev almış, Hukuk Birimi Sorumlusu ve Temsilci yardımcısı görevlerinden sonra Ankara İl Temsilcisi olarak seçilmiş,  1999 yılında 13 ilin teşkilatlanmasında aktif olarak görev almış ve Türkiye çapındaki ilk Bölge Temsilcisi olarak 2 yıl boyunca İç Anadolu Bölge Temsilciliği görevini yürütmüştür. Halen Vakıf Danışma Kurulu Üyeliği  ve Hukuk Danışmanlığı görevini sürdürmekte olup HBV Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak “Avukatlık ve Noterlik Hukuku” dersleri vermektedir. Anadolu Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısıdır.


Doç. Dr. Dmitry DAVYDENKO

Hakem

Dmitry Davydenko, arabuluculuk, tahkim ve özel uluslararası hukuk alanlarında tanınmış bir Rus uzmanıdır. 15 yıldan fazla bir süredir hukuki danışmanlık alanında çalışmakta olup, doğal kaynaklar ve inşaat işleri dâhil olmak üzere çeşitli ekonomik sektörlerle ilgili birçok Rus ve sınır ötesi dava ve tahkim davalarında yer almıştır. ICC Kuralları ve diğer tahkim kurulları uyarınca uluslararası tahkimlerde yer almıştır.  Ayrıca, özellikle usul hukuku, yargı sistemi, ticaretin düzenlenmesi, medeni ve ticaret hukuku olmak üzere Rus hukuku konularında uzmanlık sağlamaktadır. Davydenko Rusya, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve diğer ülkelerde yayınlanan, uluslararası uyuşmazlık çözümü, uluslararası ticaretin düzenlenmesi gibi çeşitli konuları kapsayan 80’den fazla araştırma makalesinin (2 kitap dahil) yazarıdır. Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi ve Denizcilik Tahkim Komisyonu’nun Rusya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra Rus Tahkim Merkezi’nin tavsiye edilen hakemi olarak yer alıp aynı zamanda Bölgedeki tarafların dâhil olduğu anlaşmazlık çözümüne odaklanan bir düşünce kuruluşu olan CIS Tahkim Forumu’nun yöneticisi ve eş editörüdür Davydenko, Who’s Who Legal ve GAR tarafından 2017-2020 yılları arasında 45 yaş altı Rusya tahkiminde en iyi uygulayıcılar listesinde yer almıştır.


Av. Arsin DEMİR

Hakem

DEMİR&DEMİR hukuk bürosu kurucusu Arsin Demir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden 1999 yılında mezun olmuş olup İzmir Barosu’na kayıtlı bulunmaktadır. Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Çevre Hukuku, İş Hukuku gibi ihtisaslaştığı alanlarda birçok kurumsal şirkete hukuki hizmet vermektedir. Şu ana kadar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine dair birçok projede hukuki hizmet vermiş olup , Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi Metoroloji ve Hukuk Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Günleri, Uluslararası Çevre ve Enerji Konferansı, Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, İzmir Barosu Enerji Hukuku Paneli, Biogaz Enerji ve Çevre Konferansı gibi birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştır. Verimder – Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’ ne hukuki danışmanlık vermekte Çevreci Enerji Derneği Hukuk Koordinatörü, Tarım Hukuku Derneği Başkanı,  Uluslararası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.


Okan DEMİRKAN

Hakem

Av. Okan Demirkan, önde gelen bir Türk hukuk bürosunun İstanbul, Ankara ve Londra ofislerinde on yıl görev aldıktan sonra, enerji, altyapı ve uyuşmazlık çözümü alanlarındaki önemli bilgi birikimini de beraberinde getirerek 2010 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı ekibine ortak olarak katılmıştır. Kendisi Büro’nun Uyuşmazlık Çözümü, Enerji & Altyapı ve Etik & Uyum alanlarındaki çalışmalarını yönetmektedir. Okan Demirkan, yerli ve yabancı müvekkilleri ticari uyuşmazlıklar, iş davaları, fikri mülkiyet davaları, idari davalar, tenfiz ve iptal davaları ile beyaz yaka suçlarına ilişkin ceza davaları dahil olmak üzere çok çeşitli davalarda her dereceden mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. Demirkan, uluslararası tahkim alanındaki 20 yıla yakın tecrübesi ile, Türk hukukuna tabi ticari uyuşmazlıklara ilişkin yerel ve uluslararası tahkim süreçlerinde avukat, hakem ve bilirkişi olarak görev almaktadır. Kendisi, 2019 ve 2020 yıllarında iki kez üst üste Who’s Who Legal ve Global Arbitration Review tarafından “Uluslararası Tahkim Dünyasında Geleceğin Lideri” olarak tanınmıştır. Okan Demirkan, bugüne dek yap-işlet-devret yatırımları dahil geniş çaplı altyapı projeleri, hisse alım ve hissedarlar sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sözleşmelerine ilişkin pek çok kurumsal ve ad hoc tahkim yargılamasında yerli ve yabancı müvekkilleri başarıyla temsil etmiştir. Kendisi, 2016 yılında bir Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tahkim yargılamasında hakem, 2017 yılında bir İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) yargılamasında ise tek hakem olarak görev almış, ayrıca yine 2017 yılında Londra Uluslararası Tahkim Merkezi (LCIA) nezdinde görülen 49 milyar dolarlık bir uyuşmazlıkta Türk enerji mevzuatı hakkında bilirkişilik yapmıştır.


Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

Hakem

Doç. Dr. Cafer Eminoğlu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Eminoğlu Hukuk Bürosu Kıdemli Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Barosuna kayıtlı olan Dr. Eminoğlu enerji hukuku ile birlikte şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari işletme hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin diğer alanlar ile sözleşmeler hukukunda teorisyen ve uzun süreden bu yana özellikle Türkiye ve Avusturya’da uygulamacı olarak çalışmaktadır. Dr. Eminoğlu belirtilen alanlarda Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik çalışmalara imza atmış ve ilgili dillerde öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Dr. Cafer Eminoğlu, 2006 yılında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans Birleşik Eğitim Programını, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programını, 2010 yılında ise yine Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Programını şirketler topluluğu hukukuna ilişkin tezini sunarak tamamladı. Dr. Eminoğlu Mayıs 2011 – Şubat 2013 tarihleri arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’de (BOTAŞ) hukukçu ve yurtdışı sözleşme müzakerecisi vazifelerini yürüttü. Viyana Tahkim Merkezi (VIAC) hakem listesinde yer alan Dr. Eminoğlu TOBB Tahkimi kapsamında da muhtelif uyuşmazlıklarda hakem olarak görev almıştır. Dr. Eminoğlu uzun yıllardan bu yana enerji hukuku alanında ve enerji piyasasında, özellikle de doğalgaz piyasasında uygulamacı olarak çalışmış, akademik çalışmalar yapmış, çok sayıda bilimsel ve sektörel toplantılarda bildiriler sunmuş, ilgili alanlarda mahkemeler tarafından bilirkişi olarak görevlendirilmiştir.


Emin ENER

Hakem

Emin Ener inşaat yüksek mühendisi olup, İnşaat Mühendisliği’nin farklı uygulamaları (otoyollar, sanat yapıları,Trafik, Bakım,İşletme v.s) ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm Proje’lerin sözleşmeye uygunlukları ve tüm Proje’nin yönetilmesi konularında deneyim sahibidir. Otoyol projeleri ve özellikle bu projelerde yer alan tüneller, viyadükler ve ileri teknoloji gerektiren uzun açıklıklı köprüler ile ilgili her türlü proje ve yapım kontrolluğu yapmak, teknik görüş vermek ve sonuçlandırmak ayrıca tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak konularında uzmanlaşmıştır. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık fakültesinden 1986 yılında mezun olan Emin Ener, daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve ABD Karayolu Teşkilatı’nda (USA Federal Highway Administration) eğitimini tamamlamıştır. Mühendislik hayatı boyunca deneyim kazandığı ana faaliyet alanları ağırlıklı olarak Otoyollar,Trafik, Bakım, İşletme, köprü, tünel vb  büyük kamu projeleridir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletmeler Dairesi Başkanı, Genel Müdür Müşaviri ve Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Köprüler Dairesi Başkanı, Otoyolları Dairesi Başkanı, Otoyol Bakım İşletme Şube Müdürü birimlerinde İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev almıştır.


Asu ERGÜLER

Hakem

Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında uzman olan Asu Ergüler İsviçre merkezli; gelişmekte olan ülkelerde proje geliştirme ve yatırımlar programlarında uzmanlaşmış Responsible Business Management (RBM) şirketinin kurucu ortağı ve genel müdürüdür. RBM Türkiye piyasasında ağırlıklı olarak jeotermal sahaların geliştirilmesi, proje finansmanı ve jeotermal sondaj risk yönetimi, güneş enerjisi, hybrid uygulamalar, HES projeleri ve yerli yatırımcılara yurtdışında enerji yatırım imkânları sağlanması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sayın Ergüler, Viyana Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Endüstri-Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra Viyana Teknik Üniversitesinde ve Meksiko UNAM Üniversitesinde Çevre Mühendisliğinde lisansüstü çalışmalarını tamamlamıştır. Sayın Ergüler 50`yi aşkın ülkede; Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey -Güney Amerika ve Avustralya`da güneş enerjisi, HES’ler, jeotermal enerji, enerji verimliliği ve elektrik dağıtımına ilişkin çeşitli enerji projelerinde çalışmıştır. Özel sektör ve hükümetlere; enerji yatırımları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda danışmanlık yapmıştır. 1990`larda; Avusturya Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen “Dünyanın Mega Şehirlerindeki Kentsel Hava Kirliliği” projesini yönetmiş ve uluslararası kalkınmaya yaptığı katkılardan dolayı 2004 yılında “Global Lider” olarak adlandırılmış; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan`ın özel davetiyle BM Liderler Zirvesine katılarak, gelecek kuşaklara daha iyi bir yasam amaçlayan Milenyum Kalkınma Projesi kapsamında danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.


Prof. Dr. Mustafa ERKAN

Hakem

Prof. Dr. Mustafa Erkan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Milletler Arası Özel Hukuk Anabilim Dalında akademisyen olarak görev yapmaktadır. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuku Fakültesinden mezun olan Sayın Erkan, University of Leicester’de (İngiltere) yüksek lisansı yapmış, ardından University of Exeter’de (İngiltere) doktorasını tamamlamıştır. Uluslararası Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü, Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uluslararası Enerji Yatırımlarında Politik Riskler ve Önlenmesi konularında deneyim sahibidir. Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Tahkim ve Enerji Hukuku alanlarında dersler vermekte olup, bu konu alanlarında sayısız konferansta panelist olarak bulunmuştur. Enerji, tahkim ve arabuluculuk alanlarında çalışmaları bulunan Sayın Erkan’ın ulusal ve uluslararası birçok dergide makaleleri yer almaktadır. İstanbul Barosuna kayıtlı olup, Uluslararası Petrol Müzakerecileri Derneği (Association of International Petroleum Negotiators-AIPN) üyesidir.


Dr. Muzaffer EROĞLU

Hakem

Dr. Eroğlu Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında Ankara Barosu’nda staj eğitimini tamamlayarak Baro’ya kaydını yaptırmıştır. Daha sonra öğrenimine devlet burslusu olarak İngiltere’de devam ederek 2003 yılında University of Kent’ten Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans (LLM) ve 2007 yılında ise University of London, Queen Mary College’den doktora (PhD) derecelerini almıştır. 2008 yılında İstanbul’a yerleşen Dr. Eroğlu akademik kariyerini halen burada sürdürmektedir. Dr. Eroğlu ticaret hukuku, şirketler hukuku, rekabet hukuku ve enerji hukuku alanlarında lisans ve yüksek lisans seviyesinde hem Kocaeli Üniversitesinde hem de farklı üniversitelerde dersler ve eğitimler vermektedir. Dr. Eroğlu, 2010 yılında Almanya’da Max Planct Özel Hukuk Enstitüsünde, 2011 ve 2013 yıllarında Norveç’te Oslo Üniversitesinde ve 2015 yılında İtalya’da European Institutute of Florence’da şirketler hukuku ve kurumsal yönetime ilişkin çeşitli araştırmalar ve çalışmalarda bulunmuştur. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu üyesidir. Oslo Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası bir proje olan Sürdürülebilir Şirketler Hukuku Projesinin üyesidir. Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen Bağımsız Kadın Direktörler Projesinin hukuki danışmanlığını da gönüllü olarak yürütmektedir. Dr. Eroğlu akademik çalışmalarını, şirketler hukuku, kurumsal yönetim, rekabet hukuku ve enerji hukuku üzerine yoğunlaştırmıştır. İngiltere’de yayımlanmış Multinational Enterprises and Tort Liabilities (Çok Uluslu Şirketlerin Sorumlulukları) isimli bir kitabı ve şirketler hukuku,  kurumsal yönetim, rekabet hukuku eve enerji hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda akademik çalışması ve konferans konuşmaları bulunmaktadır. Dr. Eroğlu uygulama ile de yakından ilgili olup Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Akademik Kurul üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda özel sektördeki şirketlere şirketler hukuku, rekabet hukuku ve enerji hukuku alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Dr. Serhat ESKİYÖRÜK

Hakem

Dr. Serhat Eskiyörük Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesidir. ICSID, ISTAC, LCIA, ICC, TOBB, Çek Tahkim Mahkemesi ve ICA tahkimlerinde Tahkim Hakemi, Danışman ve Hukuki Uzman olarak görev almıştır. TBB Tahkim Merkezi Kurucu Başkanlığı, TBMM İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Komisyon Üyeliği ve ICSID Tahkim Kuralları Revizyon Delegeliği yapmıştır. ICC Türkiye Tahkim Çalışma Grubu üyesi, TOBB Tahkim Hakemliği, ILA (Uluslararası Hukuk Kurumu) Türkiye Genel Sekreterliği, CIArb (Tahkim Hakemleri Kurumu) Eğitmen ve Kıdemli Üyeliği, IBA (Uluslararası Barolar Birliği) Tahkim Komite Üyeliği, Willem C. Vis Uluslararası Tahkim Münazara Yarışması Koçluğu, UIA (Uluslararası Avukatlar Birliği) Yönetim Kurul Üyeliği ve T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuğu ve eğitmenliği görevlerinde bulunmuştur. Doktorasını İngiltere Londra Üniversitesi’nde (IALS) Tahkim alanında yapmıştır. ABD Georgetown Üniversitesi ve Almanya Köln Üniversitesinde ziyaretçi Öğretim Üyeliği görevlerini yürütmüştür. ABD Harvard Üniversitesi ve Norveç Oslo Özel Hukuk Enstitüsünde araştırmalar yapmıştır. DTÖ, Birleşmiş Milletler UNITAR, İsviçre Bern Üniversitesi, WIPO ve Almanya Köln Üniversitesi’nden Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü sertifikaları almıştır. Halen Londra merkezli IDR Group, ICC Dünya Ticaret Hukuku Enstitüsü, Tahkim Hakemleri Kurumu (FCIArb), Uluslararası Barolar Birliği (IBA), İngiliz Türk Avukatlar Birliği (BTLA), Dünya Enerji Konseyi (DEC) Türkiye Milli Komitesi, Londra Deniz Hakemleri Birliği (LMMA), ILA ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü (ILI) İstanbul kurumlarında üyedir.


Peter FOREMAN

Hakem

Peter Foreman, kariyerinin çoğunu açık deniz petrol ve gaz mühendisliği ve inşaat sektöründe Hukuk Direktörü ve son olarak da büyük müteahhitler için Başkan Yardımcısı olarak geçirmiş, İskoçya merkezli bir İngiliz avukattır. Şu anda ağırlıklı olarak offshore enerji sektörlerinde çalışan bir danışmandır ve sözleşme müzakereleri ve ihtilafların önlenmesi ve bu tür çabaların başarısız olduğu durumlarda çözümlenmesi konusunda tavsiye ve destek sağlamaktadır. Peter, Birleşik Hakemler Kurulu üyesi, Akredite Arabulucu ve İskoç Tahkim El Kitabı’nın ortak yazarıdır. Daha önce, diğer konuların yanı sıra, tahkim hukukunda Aberdeen Üniversitesi’nde harici denetçilik görevi yapmıştır.


Angela GRAHAME QC

Hakem

Edinburgh’daki Compass Chambers’ta avukatlık yürütmekte olan Angela Grahame QC, 1995 yılında İskoç Barosu’na avukat olarak kabul edilmiş ve 2009 yılında İskoçya’da İngiliz hukuku sisteminde barrister’lar açısından en üst düzey pozisyon olarak kabul edilen  kraliyet danışmanlığına (Queen’s Counsel) layık görülmüştür..Birleşik Hakemler Enstitüsü (Chartered Institute of Arbitrators) üyesi olupUluslararası Tahkim alanında Aberdeen Üniversitesi’nin fahri öğretim üyesidir.  Ulusal ve Uluslararası Tahkim uygulamalarında özel ilgiyle çalışmıştır. Her biri yüksek profilli olan kamu soruşturmalarında yer alarak uzmanlık kazanmıştır. 25 yılı aşan meslek yaşamında  yargı denetimi, sivil özgürlükler, insan hakları, karmaşık taciz davaları, sözleşme ve ticari davaları içeren çok çeşitli hukuk davalarını yürütmüştür. 2019 yılından bu yana akredite arabulucudur.


Lucy GREENWOOD

Hakem

Lucy Greenwood, ticari ve yatırım anlaşmazlıkları konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir uluslararası hakemdir. 1998 yılından bu yana uluslararası tahkim üzerine çalışmaktadır ve 2017’de tam zamanlı hakem olduğundan bu yana 50’den fazla tahkim yargılamasında hakem olarak görev yapmıştır. Anlaşmazlıkların hızlı ve verimli bir şekilde çözmesi ve tahkimlerdeki aktif dava yönetimi ile büyük saygı görmektedir. Şu konularda deneyim sahibidir: ağır petrol, yenilenebilir enerji teknolojileri, fiyatlandırma ve tasfiye edilmiş hasarlar, ortak işletme anlaşmaları, ultra derin su ve FPSO’lar dahil enerji araştırmaları, kırma ve teçhizat kiralama anlaşmaları, çevre sorunları, kara tabanlı ve açık deniz sondaj kulesi hizmetleri sözleşmeleri, enerji projelerinin inşaatı ve güneş enerjisi üretimi, madenlerin inşası, vergilendirme, yüzdürme cihazları ve deniz zincirlerinin imalatı, madencilik hizmetleri sözleşmeleri, gecikme hasarları, tamamlama sertifikaları, performans tahvillerinin / garantilerinin uygulanması ve varyasyonların geçerliliği; spor lisansı sorunları, telif hakkı yükümlülüklerinin ödenmemesi, yazılım lisansları, IT patent lisans anlaşmazlıkları, lisans ve dağıtım sözleşmeleri, sürtünme malzemeleri, ferroalaşımlar, polietilen borular, ortak girişim sözleşmeleri ve telif hakları, profesyonel spor yönetimi, Fikri Mülkiyet medya hakları, telekomünikasyon, alkolsüz içecekler ve uçak, gemi kira kontratları; piyasa zamanlaması, halka arzlar, sigorta anlaşmazlıkları ve maliyet uygulamaları için güvenlik dahil olmak üzere finansal hizmetler sorunları. Lucy Greenwood AAA Ticari Hakem Heyeti, ICDR Paneli, Büyük, Karmaşık Davalarda AAA Tahkim Heyeti, CPR Enstitüsü Petrol ve Gaz Paneli, WIPO, ACICA (Avustralya Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi) HKIAC (Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi), Asya Uluslararası Tahkim Merkezi, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi, Uyuşmazlık Karar Servisi Başkanlık Paneli ve çok sayıda diğer tahkim kurumunun panellerinde ve ayrıca Global Arbitration Review’in Hakem Araştırma Biriminde görev almaktadır. Kendisi bir Sözleşmeli Hakem, bir Teksas avukatı ve İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi Avukatıdır. İmtiyazlı Hakemler Enstitüsü Mütevelli Heyeti, Yakın Geçmiş Başkanı, Uluslararası Komite, Uyuşmazlık Çözümü Bölümü, Amerikan Barolar Birliği, Chartered Institute of Arbitrators Kuzey Amerika Şubesi Başkanı ve College of Commercial Arbitrators’ın üyesidir.


Av. Irina GUERIF

Hakem

2020 yılı itibariyle Paris Barosu’nda avukat olan Maître Irina Guerif’in uzmanlık alanları ticaret ve iş hukuku, tahkim hukuku, nakliye hukuku ve şirketler hukuku alanlarıdır. Kariyerine Danone grubu içinde başlamıştır. Moskova’daki Loboda, Filimonov & Partners hukuk bürosunda hukuk müşaviri olarak çalışmış ve çok çeşitli endüstri sektörlerinde uluslararası uyuşmazlıkların çözümü sürecinde rol almıştır. Irina Guerif daha sonra Moskova’da avukat olarak çalışmış ve uluslararası ticaret hukuku alanında çalışmaya başlayarak metal, madencilik, nakliye, inşaat, karton gibi çok çeşitli endüstri sektörlerinde davaları yönetmiştir. 2005 yılında Paris Uluslararası Tahkim Odasına (CAIP) hukukçu olarak katılan Maître Irina Guerif bu yapı altında 2008’de Genel Sekreter Yardımcısı, 2011’de Genel Sekreter olmuş, CAIP faaliyetlerini yönetmiş ve iki yüzden fazla tahkimde duruşma sekreteri olarak katkı sağlamıştır. Irina Guerif ayrıca CAIP’nin tahkim kararlarını gözden geçirme görevini de üstlenmiştir Bu faaliyetlere ek olarak, Irina Guerif, CAIP tarafından düzenlenen birçok eğitim oturumunda veya konferanslar bağlamında eğitim vermiştir.


Cengiz GÜNEŞ

Hakem

1995 yılından beri enerji ve altyapı sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapan Güneş, çeşitli yap işlet, yap işlet devret, işletme hakkı devri ve entegre altyapı projeleri ile maden yatırımlarının fizibilite ve/veya fizibilite değerlendirme, kuruluş yeri seçimi, özelleştirme ve proje ve sözleşme yönetimi çalışmalarında bulunmuştur. Halen enerji ve altyapı projelerine yönelik yatırım danışmanlığı yapmakta ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Enerji Finansmanı, Sabancı Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde Enerji Hukuku ve regülasyon konusunda dersler vermektedir. Enerji sektörü üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve söyleşisi bulunan Güneş’ in, İmtiyazlı Şirketler, Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devirlerinde Vergi Uygulamaları, Enerji ve Altyapı Yatırım Modelleri, Tüm Yönleri ile Elektrik Piyasası Uygulamaları, Elektrik Piyasasında Ticari Uygulamalar, konularında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Elektrik sektöründe fiyat tahmin modelleri, piyasa simülasyonu, üretim planlama, portföy optimizasyonu, elektrik ticareti, yenilenebilir enerji, teşvik uygulamaları, özelleştirme ve regülasyon, sözleşme yönetimi başlıca alanlarıdır. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesidir. TOBB Enerji Meclisi kurucu üyesidir.


Yamaç GÜNEYLİ

Hakem

Yamaç Güneyli, kıdemli petrol ve doğalgaz yüksek mühendisi, kontrat müdürü ve aynı zamanda Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olup, hem kamu hem de özel sektörde arama/üretim ve rafinaj/satış aşamalarında aktif görev almış, enerjinin her türüyle  alakalı edindiği deneyimlerini uyuşmazlıkların çözümü hususunda bilirkişilik kurumuna vakfetmiştir. Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda 10 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, gemi yükleme ve boşaltım operasyonlarının yönetim ve takibini gerçekleştirmiş, demuraj ve starya taleplerinin hazırlanması ve müzakerelerinde bulunmuştur. Teknik kariyerine hukuk nosyonu altında kontrat yönetimini eklemesi, Genel Energy – Addax Petroleum ortaklık yapısına sahip  TTOPCO şirketinde başlamış, Irak, Erbil’deki EPC Termik Enerji Santrali Projesi’nin kontrat müdürü olarak devam etmiştir. 2017 senesinde TPIC şirketinin Kolombiya Şubesinin Ülke Müdürü olarak atanmış, PSA, MSA, JOA ve SPA sözleşmelerinin müzakere ve idaresi ile Maria Conchita gaz sahasının hisse devrinin tamamlanması işlemlerini yürütmüştür. Şu an, karada ve denize sondaj faaliyetlerinde bulunan bir özel şirkette hukuk müşaviri olarak çalışmaktadır. Akademik olarak Yamaç Güneyli, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ’den almış, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansını, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk yüksek lisansını bitirmiştir. İngiliz hukukunda yüksek lisans derecesi (LL.M.) ile ilgili çalışması University of South Wales’ta tamamlamıştır. Halen Deniz Hukuku konusunda Ankara Üniversitesi’ndeki doktora çalışmalarını sürdürmektedir. “Sınıraşan Boru Hatlarının Üçünçü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk” isimli kitabın yazarıdır.


Bekir Emre HAYKIR

Hakem

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında mezun olan Bekir Emre Haykır, King’s College London’da Uluslararası Finans Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Mesleki kariyerine 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda meslek personeli olarak başlamıştır.  Kurulda Uzman Hukukçu, Denetçi ve Piyasa Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında PwC İstanbul ofisinde finans hukuku hizmetlerinden sorumlu yönetici olarak çalışmıştır. 2016 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak atanan  Haykır, halihazırda Özelleştirme İdaresi Başkanı (vekaleten) olarak görev yapmaktadır.  Halen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. yönetim kurulu üyesidir. 26 Şubat 2019 tarihi itibariyle vekâleten Özelleştirme İdaresi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.


Thomas D. HALKET

Hakem

Thomas D. Halket, Ferdinand IP Hukuk Grubu’nun danışmanıdır ve Bingham McCutchen’ın New York ofisinde Ticari Teknoloji Uygulamasından sorumlu ortaktır. Öncesinde Hughes Hubbard & Reed LLP Teknoloji ve Gelişen Şirketler Grubu’nun ortaklık ve eş başkanlığını birlikte yürütmüştür. Tahkim (başkan, tek hakem, panel üyesi veya avukat olarak) ve çok çeşitli konularda 100’den fazla uluslararası ve yerel karmaşık ticari uyuşmazlığın arabuluculuk sürecinde 35 yıldan fazla deneyime sahiptir. Uluslararası düzeydeki deneyimi, çoğu Avrupa ülkesi, Güney Afrika, İsrail, Güney Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Japonya, Kore ve Uzak Doğu’daki diğer ülkelerdeki işlemleri içermektedir. Thomas D. Halket, bağımsız bir hakem ve Uluslararası Tahkim Hukuku, Ticari Teknoloji, Ruhsatlandırma ve Girişimcilik Hukuku dersleri verdiği Fordham Hukuk Fakültesi’nde Yardımcı Profesördür. Teknoloji ve fikri mülkiyet konularında uzmanlaşmış ve yüksek teknoloji şirketlerinin temsilciliğinde 40 yılı aşkın yerel ve uluslararası düzeyde genel kurumsal ve ticari deneyime sahiptir. Ticari Hakemler Koleji ve Chartered Institute of Arbitrators ve National Academy of Distinguished Neutrals’de hakem üyedir.


Geoffrey M Beresford HARTWELL

Hakem

Geoffrey Hartwell, ICC ve FIDIC prosedürleri ve Karar, Arabuluculuk ve Belirleyici Uzmanlık alanlarında deneyimli bir Hakemdir. Danışman Mühendis,Ruhsatlı Hakem ve Arabulucudur. Chartered Institute of Arbitrators’ın ve Society of Construction Arbitrators esi başkanıdır. Geoffrey, South Wales Üniversitesi’nde (eski adıyla Glamorgan Üniversitesi) Tahkim Hukuku alanında Misafir Profesördür. Öncesinde BHA Cromwell House Kıdemli Ortağı ve Danışman Mühendis olarak çalışmış ve hali hazırda teknik danışmanlık görevleriyle birlikte tahkim ve uyuşmazlık çözümünün diğer yönlerinde uzmanlaşmıştır. Teknik uzmanlık alanları güç üretimi (nükleer ve konvansiyonel), tedarik ve dağıtım, su ve atık su arıtımı, katı atık işleme, petrol ve petrokimya tesisleri, boru hatları, hareketli köprüler, denizcilik ve su kontrol yapıları, gemi yapımı ve inşaatıdır. Kırk yıllık özel tecrübeleri niteliğinde projeleri arasında Londra’daki Tower Bridge’in modernizasyonu, Lindsey Petrol Rafinerisi’nin genişletilmesi, Doğu Anglia’daki su temini merkezi kontrolü, Singapur’daki kanalizasyon işlerinde değişiklikler bulunmaktadır. ICC tahkimlerinde Başkan ve Hakem olarak görev yapmıştır.


Ajmalul HOSSAIN QC

Hakem

Ajmalul Hossain Q.C. King’s College, University of London’da hukuk okumuştur ve 1977’de Yüksek Lisans derecesi almıştır. Kraliçe’nin Danışmanı olarak çalıştığı Londra’daki Selborne Chambers’ın kurucu üyesidir. Kendisi ayrıca Bangladeş Yüksek Mahkemesinin Kıdemli Avukatı ve Bangladeş, Singapur, Dubai ve Cenevre’de ofisleri bulunan A Hossain & Associates’in Kıdemli Ortağıdır. LCIA ve BIAC Kurumsal Kuralları uyarınca iki tahkimde tek hakem olarak ve iki yerel tahkim ve birkaç yerel ve uluslararası kurumsal, ticari ve ad-hoc tahkimde ortak hakem olarak atanmıştır. ICSID, ICC, LCIA, SIAC, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA, LMAA, ICA, RSA, PORAM dahil olmak üzere kurumsal kurallar kapsamındaki tahkim ve arabuluculuklarda ve hükümetleri, çok uluslu ve yerel kuruluşları ilgilendiren yüksek değerli ve çok taraflı sınır ötesi uyuşmazlıkları içeren ad hoc tahkimlerde danışman olarak hareket etme deneyimine sahiptir. Uzmanlık alanları arasında Bankacılık ve Finans; Ticari ve Mali Sözleşmeler; İnşaat; Enerji; Birleşme ve Satın Alma ve Uluslararası Ticaret yer almaktadır. Bay Hossain, Birleşik Hakemler Kurulu Üyesi ve Sertifikalı Uluslararası Hakemdir (Asya Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Enstitüsü). Çeşitli Tahkim Panellerinde listelenmiştir ve İngiltere, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Avrupa Birliği ve Singapur yasaları hakkında uzman görüşleri sunmuştur. Ayrıca disiplin kurullarında ve mahkemelerde yer almaktadır ve dünya çapındaki çeşitli hukuk bürolarıyla sıkı ilişkilere sahiptir.


Av. Fatih IŞIK

Hakem

Av. Fatih Işık, lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Université de Nantes’te tamamlamış ardından Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Işık & Partners Hukuk Bürosu’nun kurucusudur. 10 yılı aşkın deneyimiyle, ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında taraf vekili ve hakem olarak yer almaktadır. Tahkim yargılamalarındaki görevlerinin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdürmektedir. “Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk” başlıklı monografisi, 2015 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Av. Fatih IŞIK Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.


Av. Mehmet Feridun İZGİ

Hakem

2001 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olan Mehmet Feridun İZGİ, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesinde Özel Hukuk Doktora çalışmalarına tez aşamasında devam eden Feridun İzgi, 2011 yılında Columbia Üniversitesinde üç yarıyıl boyunca Misafir Doktora Adayı olarak araştırmalar yapmış ve gözlemde bulunmuştur. 2008 ile 2010 yılları arasında ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş.’de hukuk müşavirliği yapmış olan İzgi, 2010 ile 2012 yılları arasında ACTECON Danışmanlık A.Ş.’de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere özellikle elektrik ve doğal gaz piyasalarıyla ilgili olarak regülasyon danışmanlığı yapmıştır. Çalışmalarını Enerji Hukuku, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanlarında yoğunlaştıran Feridun İzgi, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 2013 yılında kurduğu Fırat İzgi Avukatlık Ortaklığı’nda Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam eden Feridun İzgi, aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği’nin (IBA) Enerji Hukuku Komitesi, İstanbul Barosu’nun Enerji Hukuku İcra Kurulu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) üyesidir. İzgi, 2017 yılında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu arabuluculuk eğitimi ve sınavını başarıyla tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almıştır. İzgi aynı zamanda bir marka vekilidir.


Dr. Vivek JAIN

Hakem

Dr. Jain 2017 yılında Çin Politika ve Hukuk Üniversitesinin Uluslararası hukuk doktora programını tamamlamıştır. Kendisi ayrıca dünya çapında bir çok eğitim kurumunda hukuk uygulamaları üzerine ders vermiştir. Dr. Jain İngiltere & Wales bölgesinde duruşma avukatı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Kendisi denizcilik hukuku ve ticaret hukuku alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibidir. Bununla birlikte Dr. Jain, birçok kurumsal şirkette denizcilik hukuku üzerine görev almıştır. Kendisi şu an ALCO’nun müşteri ve hukuk servisi direktörlüğü görevinin yanı sıra Hong Kong / Şangay / Singapur grup yöneticiliği görevini yerine getirmektedir. Ayrıca Dr. Jain, Londra Denizcilik Hakemleri Birliği çatısı altında hakem olarak görev almaktadır.


Dr. Shengnan JIA

Hakem

Dr. Shengnan Jia Ticaret ve Deniz Hukuku uyuşmazlıklarında uzmanlaşmış olan Tahota Hukuk Bürosu’nun(Çin) ortak avukatıdır. Ticaret Hukuku ve Ticari Deniz Hukuku alanlarında ve özellikle varlık transferi ve hisse senedi faiz yönetimi, mevduat sertifikası, bankacı kabul faturası ve garantisi, çok modlu taşımacılık, uluslararası ticaret alanlarında uzmanlaşan Dr. Shengnan Jia, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nde görülen bir çok önemli ve karmaşık davada çalışmaktadır.  Dr Jia, 2000 yılından Beijing Union University’den mezun olmuştur. İlk olarak Chinese Academy of Social Sciences’de Medeni ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını yapan Dr. Shengnan Jia, ikinci yüsek lisansını  Lund University ve World Maritime University ‘de iki yıllık birleşik derece programı olarak tamamlamıştır. Dr. Shengnan Jia, doktora eğitimini Ticari Deniz Hukuku alanında   City, University of London’da tamamlayıp, bu üniversitede öğretim görevlisi olarak Özel Hukuk alanında pek çok ders  vermiştir. Dr. Shengan Jia hali hazırda School of Juris Master, China University of Political Science and Law danışmanlık yapmaktadır. Dr. Jia, Avrupa hukuk kültürü ve hukuk tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olup, 2016’dan beri Londra’da bazı uluslararası ticaret hukuku ve deniz hukuku konferansları düzenleyip ev sahipliği yaptı ve bu arada 2015’ten beri Avrupa’da birçok uluslararası konferansa davet edildi. Ayrıca Uzman tanık olarak, uluslararası hukuk firmaları tarafından Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde (LCIA) Çin Ticaret Hukuku hakkında bilirkişi görüşünü sunması için pek çok kez davet edildi. Bunlara ek olarak, ticaret ve denizcilik arasında, akademisyenler ile profesyoneller arasında ve daha da önemlisi Avrupa ile Çin arasında iletişimi teşvik etmek amacıyla Çin-Avrupa Ticari İşbirliği Derneği’ni (CECCA) kurdu. Dr Jia aynı zamanda Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) için UNCITRAL Gemilerin Yargı Satışı Gözlemcisi olarak danışma paneli uzmanıdır; Londra Denizcilik Hakemleri Derneği’nin (LMAA) destek üyesi; Cenevre Hazar Tahkim Cemiyeti’nde (CAS) hakem; Çin Hainan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin hakemi; Pekin Hukukçular Derneği tarafından atanan Uluslararası Ticaret Hukukunda uzman bir avukattır.


Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU

Hakem

Mert Karamustafaoğlu 1999 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olarak, Rekabet Kurumunda rekabet uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde ve her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır. 2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.


Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Hakem

Mehmet Suat Kayıkçı 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcılığı görevine başlamış, Ocak 2008’de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır. Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitici ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın, Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış̧ makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır. Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.


Av. İlker Fatih KIL

Hakem

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlker Fatih Kıl, 2003 yılında aynı fakültede idare hukuku yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. 2008 yılında Michigan State University’de Enerji ve Regülasyon eğitimini başarıyla tamamlamış olup daha sonra, 2013 yılında Dickinson School of Law, Pennstate University’de Uluslararası Ticaret ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmış ve halen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. Şubat 2006’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışmaya başlayıp, Ocak 2009 yılında “Türk Akaryakıt Piyasasında Dağıtım Şirketleri ile Bayiler Arasında Uygulanan Tek Elden Satın Alma Sözleşmeleri,” başlıklı uzmanlık tezini hazırlayarak Enerji Uzmanı olmuştur. Enerji hukukunda idari yaptırımlar, enerji hukuku sözleşmeleri ile rekabet ve regülasyon hukuku konularında çalışmalarını yoğunlaştıran, enerji hukuku alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve çok sayıda yazısı bulunan İlker Fatih KIL, enerji hukuku alanında çeşitli eğitim programlarına eğitici olarak katkı sağlamaktadır.


Brandon MALONE

Hakem

Brandon Malone, uyuşmazlıkların çözümünde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan bir avukat, hakem ve yargıçtır. Malone, İskoçya’da bir avukat avukatı olmasının yanı sıra İngiltere ve Galler’deki Yüksek Mahkemelerin avukatı olarak kabul edilmektedir. İskoçya Hukuk Derneği tarafından İnşaat Hukuku ve Tahkim Hukukunda uzman olarak akredite edilmiş olup; 2016’da İskoçya’nın ilk Onaylı Avukat Hakemi oldu. Malone, Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb) ve Royal Institution of Chartered Surveyors’ın seçkin bir üyesidir. Malone University of Dundee’de Enerji, Petrol ve Maden Hukuku ve Politikası Merkezi’nde Fahri Öğretim Görevlisi olup en son Robert Gordon University’de Tahkim Hukuku ve Uygulaması alanında Harici Denetçi olarak iki dönem tamamladı. Brandon Malone, İskoç Tahkim Merkezi’nin kurulmasının arkasındaki itici güçlerden biriydi ve Merkezin Yönetim Kurulu Başkanı olup aynı zamanda Uluslararası Enerji Tahkim Merkezi’nin Eş Direktörüdür. Malone, Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü Merkezi’nin hakem heyetinin bir üyesi olup uluslararası alanda birçok tahkim merkezindeki uyuşmazlıklarda düzenli olarak görev almaktadır. Brandon Malone, Londra’nın önde gelen ticari avukatlarından biri olan Quadrant Chambers’ın ortak üyesidir. Ayrıca, hızlı büyüyen pazarlarda petrol ve gaz, enerji, yenilenebilir enerji, enerji ve su sektörlerindeki gelişmiş teknolojilere sahip müşterilerin uluslararası ticari girişimleri için uzman danışmanlık ve hukuk hizmetleri sunan HFI Consulting International’da Kıdemli Hukuk Danışmanıdır. Brandon Malone ICC Tahkim ve ADR Komisyonu üyesi, ICCA-New York City Bar-CPR Institute’de Uluslararası Tahkimde Siber Güvenlik Çalışma Grubuna Başkanlık ediyor olup, Şubat 2021’de ICCA 2021 Edinburgh Uluslararası Ticari Tahkim Konseyi’nin XXV.Kongresine Başkanlık edecektir.


Prof. Dr. Loukas MISTELIS

Hakem

Prof. Dr. Loukas Mistelis, Uluslararası Tahkim Okulu Direktörü ve Clive M Schmitthoff Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim Profesörü olduğu Londra Üniversitesi Queen Mary’deki Ticaret Hukuku Çalışmaları Merkezi’nin üyesidir. LLM programında ders vermektedir ve Uluslararası ve Karşılaştırmalı Ticari Tahkim ve Uluslararası Ticaret ve Yatırım Uyuşmazlık Çözümü derslerinin koordinatörüdür. Ayrıca Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticari Davalar ve ADR kursları konusunda ders vermektedir. Aynı zamanda Uluslararası Tahkim Dava Hukuku Projesinin ortak yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca Birleşik Krallık Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Odası, UNCITRAL ve UNCTAD dahil olmak üzere bir dizi uzman grubun faaliyetlerine katılmıştır. Loukas, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü konusunda tanınmış uzman bir isimdir. Önemli tahkim deneyimi ICC, ICSID, LCIA, UNCITRAL, SCC, Swiss Chambers ve Moskova davalarını kapsamaktadır. Söz konusu konular arasında doğrudan yabancı yatırım, satış sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri, karşılıklı ticaret, madencilik, hisse satın alma sözleşmeleri, medya sözleşmeleri, doğal kaynakların idaresi, petrol ve gaz işlemleri yer almaktadır.


Av. Dr. Cem Çağatay ORAK

Hakem

1979 yılında İzmit’te doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitenin kamu hukuku ana bilim dalında tamamlamıştır. Ayrıca, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (New York) hukuk yüksek lisans programını bitirmiştir. New York Barosu ve Ankara Barosu’na bağlı olarak olarak avukatlık yapan Cem Çağatay ORAK, enerji, maden, inşaat ve altyapı sektörlerindeki yatırımlar, idari ve ticari uyuşmazlıklar ile milli ve milletlerarası tahkim alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.


Prof. Filali OSMAN

Hakem

Filali Osman, Franche-Comté Üniversitesi Özel Hukuk Profesörüdür. Doktora tezini “Lex Mercatoria’nın genel ilkeleri” üzerine yazmıştır. Uluslararası ticarette uzman danışman olarak görev yapmaktadır ve Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası veya Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu için uluslararası ticari tahkim, yatırım hukuku ve kamu ortaklıkları konularında çok sayıda misyon gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda özel İş hukukunun uyumlaştırılması konusunda birkaç Hükümete danışmanlık yapmıştır. Uluslararası Noterler Birliği’ne (Kamu-Özel Ortaklığı çalışma grubu) danışmanlık yapmaktadır. Filali Osman, düzenli olarak tahkim ve arabuluculuk yapmaktadır ve Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi’nin ICC Arap Tahkim Grubu çalışma grubunun bir üyesidir. Yerel Kamu İşletmeleri Federasyonunda Bölge Mühendisliği grubunda Kamu-Özel Ortaklığı –PPP- uzmanıdır. Uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış 9 kitap ve 50 civarında makalenin yazarıdır. 2007-2012 yılları arasında yönettiği Sciences Po Lyon’da kamu-özel sektör ortaklığında mühendislik yüksek lisans derecesinin kurucusudur ve şu anda Franche-Comté Üniversitesi’nden iş hukuku alanında yüksek lisansını yönetmektedir. Journal of Arbitration and Mediation / Journal of Arbitration and Mediation –JAM-JAM- Yayın Danışma Kurulu üyesidir.


Av. Şirin Elif ÖZTÜRK

Hakem

Şirin Elif Öztürk 2000 yılında Hukuk alanında Master dereceye sahip olup, daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans denklik programını tamamlayarak Tunca Hukuk Uluslararası Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır. Yedi yıla yakın uluslararası ilişkiler siyasi müsteşarı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde birçok ikili ve çok taraflı antlaşmaların müzakere ve hazırlanması, uyum yasaların hazırlanması, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından finans edilen enerji ve altyapı projelerin değerlendirme ve denetimi gibi konularda çalışmıştır. Görevi sırasında Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi çerçevesinde birçok çalışma grubunda aktif çalışmıştır. 2010 yılından bu yana uluslararası yatırım, sınır ötesi ticari uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası ticari ve yatırım tahkim alanlarında yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık sunmaktadır. Türk yatırımcıların Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Avrupa bölgelerinde stratejik yatırımlarının hukuki altyapılarının oluşturulması veya mevcut yatırımların koruma altına alınması amacı ile yapılandırılması sürecinde destek olmuştur.
ICSID, ICC, GAFTA gibi çeşitli tahkim kurallar kapsamında görülen davalarda taraf vekilliği ve danışmanlık yapmaktadır. Çalışma dilleri Türkçe, İngilizce ve Rusçadır.


Dr. Cenk PALA

Hakem

Dr. Cenk Pala, Avrasya doğal gaz boru hattı işinde geniş endüstri tecrübesi ile hem Türk enerji güvenliğinde hem de Güney Enerji Koridoru tartışmasında önemli bir figürdür. 1997 yılında Türkiye’nin BOTAŞ Petrol Şirketi’ne katılmış ve 2001 yılından itibaren şirkette Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak atanmıştır. Bu bağlamda, çeşitli boru hattının ön fizibilite, fizibilite, pazarlama, finans, hukuk çalışmaları ve lobi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir ( BTC Ham Petrol P / L Projesi, Türkiye-Yunanistan (ITG) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Türkiye-Yunanistan-İtalya (IGI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Türkiye-Avusturya (Nabucco) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi, Irak-Türkiye Doğal Gaz Projesi, Arap Gaz Boru Hattı Projesi – Türkiye Bağlantısı ve Samsun-Ceyhan Ham Petrol By-pass Boru Hattı Projesi. Strateji Başkanı olarak diğer ana sorumlulukları, BOTAŞ için Avrupa Birliği’nde yeni gaz piyasalarının araştırılması; Hazar ve Orta Doğu ülkelerinde özellikle doğal gaz üretimi ve ulaştırma projeleri gerçekleştiren potansiyel yabancı şirketlerle stratejik işbirliği kurmak; ve ABD ve AB ile hükümet düzeyinde ilişkiler düzenlemek. Ayrıca Enerji Şartı’nın “Sanayi Danışma Paneli” organında BOTAŞ’ı temsil etti. 2002-2003 yılları arasında BOLAŞ’ı, özelleşmiş Bursagaz Gaz Dağıtım Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da temsil etmiştir. Mart 2008’de Dr. Pala Alman gaz şirketi E.ON Ruhrgas AG’ye katıldı ve Eylül 2008 ile Mart 2012 arasında Ankara’da bulunan şirketin Türk iştirakinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. E.ON International’ın bir parçasıydı. Enerji Türkiye İş Geliştirme Ekibi ve E.ON Global Gaz Birimi Türkiye Temsilcisi. Ayrıca Dr. Pala, Ocak 2011 itibarıyla hissedarlar tarafından Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) Türkiye Temsilcisi olarak atandı. E.ON’un Türk holding SABANCI ile birleşmesinin ardından Dr. Pala, JV kuruluşuna Enerjisa’da “Düzenleyici İşler” olarak katıldı. “ve İş Geliştirme Müdürü. Bu 1 Haziran 2013’tü. Pala, Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. ve Doktora Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Enerji sektörü ile ilgili uluslararası konferanslarda üretken bir konuşmacıdır ve enerji ekonomisi, bölgesel ve küresel boru hattı politikaları, küresel petrol ve gaz sektörü vb. İle ilgili çok sayıda eser yayınlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Prof. David R PARRATT

Hakem

Aberdeen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Tahkim Onursal Profesörüdür. David, LLB (Hons) (Aberdeen) ve Doktora (Edinburgh) derecelerine sahiptir ve Dundee, Aberdeen Üniversiteleri ve Dubai’deki İngiliz Üniversitesinde Onursal Öğretim Görevlisidir. İmtiyazlı Hakem Enstitüsü- (F.C.I.Arb) Üyesidir, yetkili statü sahibidir ve dünya çapındaki birçok tahkim panelinde yer almaktadır. Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) Yüksek İzleyici Haklarına sahiptir ve Doğu Karayip Yüksek Mahkemesi huzuruna çıkmıştır. Çift niteliklidir ve 3PB Chambers, Temple ve Londra’da avukatlık mesleğini icra etmektedir. Hem uluslararası hem de yerel tahkimlerde İskoçya’nın önde gelen kraliyet avukatlarından biri olarak kabul edilmektedir. (İskoç ve İngiliz kürsüleri) Çeşitli kurumsal kurallar uyarınca bir dizi uluslararası davada hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır. 2012’den beri özel bir amaç için İskoç Savcısı (Kraliyet Avukatı) olarak görev yapmaktadır.


Peter J. PETTİBONE

Hakem

Peter Pettibone, çok çeşitli kurumsal ve ticari konularda 40 yılı aşkın uluslararası hukuk firması uzmanlığına sahip bağımsız bir hakem ve arabulucudur. Peter’ın uluslararası bir hakem ve arabulucu olarak çalışması, Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerindeki devlete ait şirketler ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’daki şirketler arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi içerir. 1967’den 2010’a kadar şirket avukatı olarak avukatlık yapmıştır ve 1991’den 2010’a kadar üç uluslararası hukuk firmasının Moskova ofislerinin yönetici ortağıydı. Kendisi ABD vatandaşı ve Rus konuşmacıdır. Peter New York, Stockholm, Moskova ve Kiev’deki davalarda mahkeme başkanı, parti tarafından atanan hakem, tek hakem ve acil durum hakemi olarak görev yapmıştır. Tahkim kurallarına göre davaları hakemlik ettiği kurumlar UNCITRAL, AAA, ICDR, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü (SCC), Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) ve Rusya Enstitüsü’nün Rus Tahkim Merkezi, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı ICAC ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı ICAC’dir. Peter, Etkili Anlaşmazlık Çözümü Merkezi (CEDR) tarafından akredite bir arabulucudur. Temyiz Bölümü, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Birinci Dairede Özel Uzman ve New York Eyalet Yüksek Mahkemesi Ticaret Bölümü’nde arabulucu kadrosunda yer alıyor. Peter, her iki mahkemede de hem yüz yüze hem de video konferans yoluyla başarılı bir şekilde arabuluculuk yaptı. Peter, Princeton Üniversitesi (AB, 1961), Harvard Hukuk Fakültesi (JD, 1964) ve NYU Hukuk Fakültesi (LL, M, 1971) mezunudur.


Per RUNELAND

Hakem

Per Runeland, 30 yıldır Londra’da çalışıyor. 1984 yılında Lagerlöf & Leman’ın Londra ofisine yöneldi ve daha sonra 1997 yılında Avrupa tahkim uygulamalarına başlamak için Kilpatrick Stockton tarafından işe alındı. Per, 2005’ten beri SJ Berwin’in Uluslararası Tahkim Grubunda çalışmaktadır. 20 yıldır uluslararası tahkim konusunda uzmanlaşmıştır ve Rusya ve diğer eski Sovyet devletlerinden taraflarla olan ihtilaflarda kilit uzmanlığa sahiptir. Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü, Moskova ve Kiev Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemeleri, Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi, Viyana’daki uyuşmazlıklarda sık sık başkan veya hakem olarak atandı.


Prof. Christian RUMPF

Hakem

Christian RUMPF, 1989 yılından itibaren Nordbaden ve 1996 yılından itibaren Stuttgart barosuna kayıtlı Avukat olarak çalışmaktadır. Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1990 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde “Türk Hukuk Sisteminde Hukuk Devleti İlkesi” konusu ile Hukuk Doktorasını tamamlamıştır. Bamberg, Frankfurt/Main, Münih, Passau ve Yeditepe İstanbul Üniversitelerinde öğretim üyeliği görevleri bulunmaktadır. Tahkim Hukuku, Alman ve Uluslararası Ticaret ve Kamu Hukuku, Türk Hukuku alanlarında uzmanlık sahibidir. Uluslararası tahkim davalarında hakemlik ve taraf vekilliği (ICC, UNCITRAL, ICSID, DIS, ad hoc) yapmış; Alman ve Amerikan firmaları tarafından Türkiye’de oluşturulan çok sayıda Joint-Venture’lere katılmış; M&A ve şirket kuruluşlarında danışmanlık yapmış, Almanya ve bazı AB ülkelerinde bazıticaret ve idare hukuku davalarının yürütmüş ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuku alanlarında birçok yayını bulunan Rumpf, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilmektedir.


Prof. Dr. Islambek RUSTAMBEKOVICH

Hakem

Kendisi, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi rektör vekilidir. Milletler arası özel hukuk ve uluslararası tahkim profesörü olarak görev yapmaktadır. Yine aynı üniversitede 2007 yılında lisans eğitimini, 2009 yılında master eğitimini, 2011 yılında doktora eğitimini tamamlamış ve DSc ünvanını 2017 yılında edinmiştir. Uluslararası özel hukuk, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası medeni usul, uluslararası ticaret ve yatırım tahkimi, uzlaştırma usulleri, arabuluculuk, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ve tahkim kararları konularında uzmanlaşmıştır. 100’den fazla yayının yazarıdır (monograflar, ders kitapları ve öğretim dersleri dahil). Hamburg’daki Max Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü Mezunlar Derneği üyesi ve burs sahibidir. Özbekistan’ın yatırım faaliyetlerinin düzenlenmesi, uluslararası tahkim, arabuluculuk, BIT modelinin geliştirilmesi ve yatırım anlaşmaları alanında mevzuatının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde uzman olarak görev almıştır. Medeni, aile, ticaret ve özel uluslararası hukuk alanlarında bilimsel derecelerin verilmesi amaçlı Bilim Konseyinin Başkanıdır. Uluslararası uyuşmazlık çözümüne ilişkin bilim okulunun kurucusu ve başkanıdır. Ayrıca Özbekistan ve BDT ülkelerindeki yabancı ekonomik uyuşmazlıkların çözümünü amaçlayan bilgi ve analitik projesi “Arbitrations.uz” başkanıdır. 2018–2019 yıllarında Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası ve Yabancı Kuruluşlarında Özbekistan Cumhuriyeti Çıkarlarının Yasal Korunması Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Özbekistan Cumhuriyeti’nin çıkarlarını uluslararası tahkimlerde ve yabancı mahkemelerde temsil etti ve ayrıca ISDS reformları üzerine UNCITRAL Çalışma Grubu III’ün oturumlarında ülkesini temsil etti. Özbekistan Cumhuriyeti adına Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi’nin (ICSID) tahkim paneli üyeliğine atanmıştır. Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC), Kuala Lumpur’daki (Malezya) Asya Uluslararası Tahkim Merkezi (AIAC), Delos’taki Bağımsız Tahkim Enstitüsü, Taşkent Uluslararası Tahkim Merkezi (TIAC), Ukrayna Tahkim Derneği (UAA) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) uluslararası tahkim hakemleri listelerinde yer almaktadır. İleri düzeyde İngilizce, Rusça ve Özbekçe bilmektedir.


Barış SANLI

Hakem

Barış Sanlı, TED Karabük Kolejinden okul birincisi olarak mezun olduktan sonra, Boğaziçi Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünde 1.sınıfa başlamıştır. Başbakanlık bursu ile İngiltere’de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde Elektronik mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde araştırma görevliliğiyle çalışma hayatına başlamıştır. 2005 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne geçen Sanlı, 2008 yılına kadar Görevli Şirketler, Termik Projeler, Enerji Planlaması ve İstatistikleri gibi birçok birimde çalışmıştır. Bu sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı açılan tahkim davalarında da çalışmıştır. 2006-2007 yıllarında hem Dünya Enerji Konseyi Avrupa çalışmalarında Enerji senaryoları konusunda Türkiye’yi temsil etmiş hem de 2007 yılında World Energy Council Türkiye’nin yayınladığı bir enerji senaryoları çalışmasının koordinatörlüğünü yapmıştır. 2008-2012 yıllarında EPDK’da kurul üyesi danışmanlığı yapan Sanlı, 2012 yılında Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı(v) olarak göreve başlamış ve Kasım 2014’e kadar Arz Güvenliği, İstatistikler ve Enerji Politikalarından sorumlu olarak görevini yürütmüştür. 2014 yılında EPDK’da Sıvılaştırılmış Petrol Piyasasi Daire Başkanlığı’na atanmıştır. 2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Müsteşar danışmanı olarak 2018’e kadar devam etmiştir. Barış Sanlı, 2016-2020 yılları arasında Dünya Enerji Konseyi Türkiye yönetim kurulu üyeliği yapmış olup, Sabancı Üniversitesinde Güç Sistemleri konusunda, Bilkent Üniversitesinde de Enerji Krizleri, Enerji piyasası verileri incelemesi üzerine dersler vermektedir.


Prof. Dr. Maxi SCHERER

Hakem

Prof. Dr. Scherer, Kıta Avrupası ve Ortak Hukuk sistemleri ticaret ve yatırım hukuku alanında tahkim uygulamalarına ilişkin olarak bir çok deneyime sahiptir. Kendisi bunların içinde enerji sektörüne özel bir ilgi göstermekte olup bu alanda 100’ün üzerinde süreçte müvekkillerini temsil etmiştir. Kendisi sayısız uluslararası ticaret ve yatırım tahkiminde (Önde gelen tahkim merkezlerinde) müvekkillerini temsil etmiş ve danışmanlık hizmeti sunmuştur. Kendisi ayrıca sayısız ad hoc ve kurumsal tahkim uygulamalarında görev almıştır. Bunlar devletlerin birbirleriyle, şirketlerle devlet ve şirketlerin birbirleriyle olan yüksek tutarlı ve kimi zaman bir çok taraflı uyuşmazlıklardır. Kendisi ayrıca iyi derece İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Şu anda deneyimlerini QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON’da hukuk profesörü olarak paylaşmaktadır. Kendisi ayrıca Paris Barosuna ve Birleşik Krallık Barolarına kayıtlı bir avukattır.


Dr. Hakan ŞAHİN

Hakem

Dr. Hakan Şahin, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisidir. İstanbul, Türkiye’deki Yeditepe Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Yüksek Lisansını yapmıştır. Anglia Ruskin Üniversitesi’nde ‘Uluslararası ve Avrupa İş Hukuku alanında LLM Yüksek Lisans Programı’nı ve ardından doktorasını tamamladı. Nottingham Hukuk Fakültesi’ne katılmadan önce İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Petrol ve Doğal Gaz Hukuku ve Uluslararası Yatırım Hukuku alanlarında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Sözleşme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku Dünya Ticaret Örgütü Hukuku ve Uluslararası Ticaret Risk Sigorta Hukuku dersleri vermektedir. Hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerinin Bağımsız Araştırma Projelerini denetler. Ayrıca, altı aylık işe yerleştirmelerdeki öğrenciler için misafir öğretmen olarak görev yapmaktadır. İş ve İflas Hukuku Merkezi ile Haklar ve Adalet Merkezi üyesidir. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Hukuku ve Uluslararası Tahkim alanlarında çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır. Şahin, birçok ulusal ve uluslararası konferanslarda düzenleyici ve konuşmacı olarak faaliyetlerde bulunmuştur.


Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU

Hakem

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını (1986) ve doktorasını (1991) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlamıştır. 2008 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2008 yılından beri Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararası özel hukuk anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Eylül 2003-Mayıs 2004 döneminde Fulbright misafir öğretim üyesi olarak American University Washington College of Law’da görev yapmıştır. Araştırmaları yabancılar hukuku, vatandaşlık hukuku, kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukukunun yanı sıra yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü, doğrudan yabancı yatırımlar, ICSID tahkimi, uluslararası satım sözleşmeleri, Enerji Yatırımlarından Doğan Uyuşmazlıklar, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, rekabet kanunlarının ülke aşıcı uygulamaları, uluslararası ticaret hukuku konularını kapsamaktadır. Prof. Dr. Tiryakioğlu, bu konulara ilişkin yedi kitap ve İngilizce ve Türkçe olmak üzere çok sayıda makale kaleme almıştır. Prof. Dr. Tiryakioğlu akademik çalışmalarının yanı sıra 2008 yılından bu yana hukuk uygulamasında da bizzat yer alarak, başta uluslararası yatırım hukuku ve tahkim olmak üzere yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda danışmanlık yapmakta ve hakem olarak görev üstlenmektedir.


Doroty Udeme UFOT

Hakem

Dorothy Udeme Ufot, 1994 yılında kurulan ve Nijerya’nın önde gelen hukuk firmalarından olan Dorothy Ufot & Co’nun kurucu ortağı olup bu firmada uluslararası tahkim ve dava departmanlarını yönetmektedir. 1990 yılından bu yana Uluslararası Hakem ve Yatırım Danışmanı olarak özel hukuk uygulamaları alanında çalışmaktadır. Ufot, hakem ve avukat olarak uluslararası ticari tahkim, davalar  Yatırım Anlaşması Tahkimi ve yabancı tahkim kararlarının uygulanması, şirketler ve ticaret hukuku gibi birçok ticari davada ve alternatif uyuşmazlık çözümü yollarında 30 yıllık deneyime sahiptir. Dorothy, ticari davalardaki geniş çaplı çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Nijerya Kıdemli Avukatlığına (SAN) (Queen’s Counsel’a eşdeğer) layık görüldü. Ufot, çeşitli tahkim kurumları, Federal Hükümet, Eyalet Hükümetleri, büyük çok uluslu petrol şirketi ile kamu ve özel şirketleri tarafından hakem olarak atanmış; hem kurumsal hem de ad hoc tahkim konusunda pratik deneyim kazanmıştır.  Katıldığı tahkim uyuşmazlık türleri arasında Petrol ve Gaz, Enerji, LNG, Altyapı Geliştirme Projeleri, Tarama Sözleşmeleri, Telekomünikasyon, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasası uyuşmazlıkları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı inşaat projeleri bulunmaktadır.  Ufot, Chartered Institute of Arbitrators (Birleşik Krallık) (CIArb) üyesi ve ruhsatlı bir hakemdir. Paris Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Mahkemesi (2006-2018) eski üyesi ve Casablanca Uluslararası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Fas Tahkim Mahkemesi’nin (2016) üyesidir. Şubat 2017’de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) hakem heyetinde altı yıllık bir dönem görev yapmak üzere atanmıştır.


Dr. Sırrı UYANIK

Hakem

Dr. Sırrı Uyanık, Türkiye, İngiltere ve A.B.D.’de Kamu Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Doğal Kaynaklar Yönetimi, Enerji ve Çevre Ekonomisi eğitimleri gördü. Kamu sektöründeki üst düzey tecrübelerinden sonra 2000 yılından bu yana enerji sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır. Alman STEAG ve OYAK ortaklığındaki Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından olan İSKEN – Sugözü Enerji Santralı (İskenderun Enerji Üretim ve Tic A.Ş.) projesinin geliştirilmesi ve yönetiminde kilit rol üstlenmiş halen de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İsken – Sugözü Enerji Santralı, (660×2=1320 MW) Yap-İşlet modeliyle ve uluslararası teknik ve çevre standartlarına uygun olarak inşa edilmiş ve işletilmekte olan Türkiye’nin ilk yabancı sermayeli özel sektör kömür santralidir. Kendisi aynı zamanda Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK), Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısıdır. Uzmanlık ve ilgi alanları: Enerji Projeleri İş Geliştirme, Modelleme ve Organizasyon, Kömür Yakıtlı Santral İşletme ve Sözleşme Yönetimi, Kömür ve Karbon Ekonomisi, Enerji ve Çevre Ekonomisi, Enerji Projelerinde Mevzuat ve İzin konularının yönetimi, İdari, Kamusal ve Toplum İlişkileri ve büyük ölçekli projelerde Kurumsal iletişim konuları üzerinedir. Ayrıca geliştirilmekte olan yenilenebilir enerji projelerinde de görev alan Sırrı Uyanık ayrıca Harward ve Columbia Üniversitelerinde üst düzey yönetici eğitimlerine de katılmıştır, akademik ve mesleki çeşitli yayınları ve değişik mesleki, sektörel dernek ve kuruluşlarda da aktif görevleri de bulunmaktadır. Bütün iş ve mesleki deneyimi ve akademik birikimiyle değişik üniversitelerde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.


Av. Ecem SÜSOY UYGUN

Hakem

2012 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Uygun 2017 yılında Freie Universität Berlin’de hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Özellikle, birleşme ve devralma işlemleri, genel kurumsal danışmanlık, rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması mevzuatı üzerinde çalışan Süsoy Uygun, Avrupa, Güney Amerika ve Türkiye’de gerçekleşen çeşitli birleşme ve devralma projelerinde yer almıştır. Bunlara ek olarak, başta elektrik dağıtım sektörü gelmek üzere geniş sektörel konularda antitröst ve ticari düzenlemelere ilişkin danışmanlık vermektedir. Rekabet hukuku, enerji hukuku ve kişisel verilerin korunması gibi alanlarda eğitimler ve tebliğler vermiş olan Süsoy Uygun, İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu yürütme kurulu üyesidir. Av. Ecem Süsoy Uygun İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


Prof. Dr. Nina VILKOVA

Hakem

Uluslararası tahkim mahkemelerinde yılda 20’den fazla tahkim davası bulunan Nina Vilkova, Global Arbitration Review (UK) 2010’a göre Rusya Federasyonu’nun önde gelen yedi uluslararası hakeminden biri olup uygulayıcılar onu Rusya’daki en iyi ve en tanınmış hakem olarak görüyorlar. Hukuk alanında doktora derecesine olan ve Moskova Dış Ticaret Akademisi’nde profesör olup uluslararası özel hukuk ve ayrıca uluslararası sözleşmeler ve tahkim alanlarında uzmanlaşan Vilkova, ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi üyesidir ve aktif bir hakem olarak, birçok uluslararası tahkim mahkemesinde görev yapmıştır. Vilkova, Sözleşme Hukuku ve Incoterms ile ilgili 200’ün üzerinde profesyonel makale ve iki kapsamlı kitap yazmış ve 13 ICC yayınını, özellikle Incoterms ve tüm önemli ICC model sözleşmelerini, Rusça ’ya çevirmiştir.


Prof. Mohamed S. Abdel WAHAB

Hakem

Prof. Dr. Abdel Wahab, Kahire Üniversitesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Bölümü Başkanı ve Uluslararası Tahkim Profesörü; ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkan Yardımcısı; ICCA Yönetim Kurulu Üyesi; IBA Arap Bölgesel Forumu Başkan Yardımcısı; CRCICA Danışma Kurulu Üyesi; Mauritius Uluslararası Tahkim Merkezi (MIAC) Danışma Kurulu Üyesi; Birleşik Hakemler Kurumu Mütevelli Heyeti Üyesi; Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlığı Çözümü Akademik Forumu Başkan Yardımcısı; CIMAC Mahkeme Üyesi; Afrika Tahkim Akademisi Dekanı ve Danışma Konseyi Üyesi; SIAC Afrika Kullanıcılar Konseyi Komitesinin Üyesi; Uluslararası Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü Konseyi (ICODR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çin İnşaat Hukuku Daimi Forumu Uluslararası Uzman Üyesidir. Prof. Dr. Mohamed S. Abdel Wahab, Afrika, Asya, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri’nden tarafları içeren 200’den fazla tahkim davasında ‘Tek Hakem’, ‘Başkan Hakem’, ‘Tarafın Atadığı Hakem’, ‘Hukuk Uzmanı’ veya ‘Dava Vekili’ olarak görev yaptı. LAW Magazine dergisi 2017 En İyi Dava Vekili Ödülünü, 2018 ASA Uluslararası Tahkim Avukatlığı Ödülünü, 2019 AYA Afrikalı Hakem Onur Listesi Ödülünü ve 2020 Uluslararası Müvekkil Tercihi Ödülünü aldı. Ayrıca, kendisi ticaret ve yatırım konusunda geniş ve kapsamlı deneyime sahiptir ve Uluslararası Ticaret ve Yatırım Tahkimi, Telekomünikasyon Hukuku, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Enerji Hukuku ve Uygulaması, Proje Finansmanı, Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü ve Milletlerarası Özel Hukukun çeşitli yönlerinde ders vermiş ve yayınlar yapmıştır.


Dr. Andreas WEILER

Hakem

Dr. Andreas Weiler, ticari ve medeni hukuk alanında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti veren tanınmış bir Avusturya hukuk firması olan Weiler & Kohlbacher Rechtsanwälte’nin kurucusu ve ortağıdır. 25 yıldan fazla bir süredir hukuk alanında faaliyet göstermektedir ve esas olarak ICC, Viyana ve UNCITRAL Kuralları uyarınca yerel ve uluslararası tahkimlerde hakem ve danışman olarak hareket etmektedir. İnşaat hukuku, birleşme ve satın alma, sözleşme hukuku ve enerji hukuku kilit uygulama alanlarıdır. Dr. Weiler aynı zamanda kurumsal müşteriler için genel danışmanlık hizmeti vermektedir ve bu işlevde Dünya Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Türkiye’de kurulan Kaynak Doğrulama için Risk Paylaşım Mekanizması kapsamında jeotermal projeleri başarıyla tanıtmıştır. Dr. Weiler, Viyana Barosu üyesidir.


Gökhan YARDIM

Hakem

Gökhan Yardım 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1979-1983 yılları arasında  Ankara Maltepe Havagazı Fabrikasında işletme mühendisi olarak çalıştı. 1983- 2001 yılı arasında BOTAŞ’ta başmühendis, müdür, koordinatör, daire başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulundu. BOTAŞ’ta çalıştığı süre boyunca, doğalgazın ithalatına yönelik ilk araştırma çalışmalarından itibaren doğal gazla ilgili tüm projelerde, alım anlaşmalarının hazırlanması (Ticari- Teknik) ve yürütümünde görev almıştır. Bankaların CCGT finansman projelerinde gaz tedariki konularında danışmanlık yapmıştır. İzmirgaz Dağıtım Şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1 Ocak 2011- 13 Eylül 2018 tarihleri arasında Angoragaz Gaz Ticaret Şirketinde Genel Müdür olarak göreve yaparken serbest gaz piyasası spot doğalgaz OTSP çalışmalarında bulundu. 30.11.2015 – 11.07.2016 tarihleri arasında Enerji Yatırım Holding Genel Müdürü olarak görev yaparken 50 MW RES projesini tamamlayarak devreye almıştır. Yunanistan merkezli IENE de 2008 yılından beri şeref üyesidir. Tahkim deneyimi: 1.Uzman: Gizli ICC Davası İstanbul’a getirildi (Türk büyük enerji şirketlerini ilgilendiren bir gaz fiyatı ve Al veya Öde inceleme anlaşmazlığı) İstanbul’da simültane çeviride dört buçuk saat canlı sorgulanma. 2.Tanık: Gizli ICC Davası-Londra’da (Petrol taşımacılığı ve iki büyük Petrol şirketi arasındaki mühendislik çalışması incelemesi altında yapılan harcamalar) İngilizce dilinde iki buçuk saatlik sorgulanma. 3.Uzman: Gizli Londra’da yürütüldü LCIA (Doğal Gaz üretimi ve bir ülkeye ihracatı, bir uluslararası petrol şirketi ile Orta Doğu Ev Sahibi Hükümeti arasında)


Dr. Okan YARDIMCI

Hakem

Dr. Yardımcı, enerji sektörünün regülasyon ekonomisi, tarife uygulamaları, sözleşmeler, uluslararası ticari işlemler, petrol ve doğalgazın yukarı ve aşağı akışı gibi birçok farklı alanında deneyim sahibidir. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Michigan Eyalet Üniversitesi’nde (ABD) regülasyon ekonomisi üzerine bir Yönetici Programına katılmıştır. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Pennstate Üniversitesi (ABD) Dickinson Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans programına katılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından işe alınmadan önce uluslararası bir petrol şirketinde rezervuar mühendisi olarak çalışmıştır. 2006 yılından beri EPDK’da çalışmaktadır. Türkiye, Kıbrıs, Çin ve Macaristan’daki bazı üniversite ve kurumlarda lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Dersleri regülasyon ekonomisi, enerji yatırımlarının finansmanı, petrol ve gaz hukuku, petrol mülk değerlemesi, rezervuar mühendisliği, üretim mühendisliğini kapsamaktadır. Halen Oxford Üniversitesi, St Antony’s College’da akademik çalışmalarına devam etmekte ve Birleşik Krallık’ta yaşamaktadır.


Av. Dr. Mustafa Ayaz YAVUZ

Hakem

Mustafa Ayaz Yavuz 27.03.1975 yılında Konya’da doğmuştur. 2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Devletler Özel Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamlamış olup, yüksek lisans tezinin konusu “Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Esasa Uygulanacak Hukuku Tespiti” ‘dir. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi “Elektrik Tedarik Sözleşmesi Özellikle -İkili Anlaşma” olup, kitap olarak yayımlanmıştır. Halen Karatay Üniversitesi’nde Devletler Özel Hukuku, Enerji Hukuku, Enerji Sözleşmeleri, Hukuka Giriş, Regülasyon Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Hukuk fakültesi diplomasını aldıktan sonra 2000 yılında Ankara Barosu’na stajyer avukat olarak kaydolmuştur. 6 ay mahkeme stajıyla birlikte 6 aylık avukat yanı stajını Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı’nın yanında tamamladıktan sonra 2011 yılında avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmış ve Ankara Barosu’na 15344 sicil no’lu avukat olarak kaydolmuştur. 2002 yılında Özelleştirme İdaresinde çalışmaya başlamış, aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na geçmiştir. 2004 yılının Ağustos ayında Kurum’dan ayrılmış, halen özellikle enerji sektöründe müşavir ve avukatlık yapmaktadır. Enerji hukuku konusunda çok sayıda makale ve araştırma ve incelemeleri bulunmakta olup, ayrıca Ankara Barosunda ve Barolar Birliğinde enerji hukukuna ilişkin olarak “İleri Eğitim Programı” kapsamında moderatörlük yapmış ve eğitimler vermiştir.


Av. Mehmet YILMAZER

Hakem

2004 yılından itibaren aktif olarak avukatlık yapan Mehmet Yılmazer, 2010 yılında King’s College London’da Competition Law programında yüksek lisansını tamamlayarak LL.M diplomasını almıştır. Türkiye’nin önde gelen enerji şirketleri olan AKFEL, TREDAŞ ve ÇALIK Holding’in bünyesinde hukuk direktörü olarak çalışmış olan Mehmet Yılmazer, İÇTAŞ’ın hukuk direktörü olarak Türkiye için önemli Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapım projesinde de çalışmıştır. Kurumsal avukatlık kariyerini bırakarak Ankara’da Yılmazer Avukatlık ve Danışmanlık’ı kuran Mehmet Yılmazer, Türkiye için önem arz eden bir diğer proje olan Fatih Sondaj Gemisi’nin S&P sözleşme müzakerelerinde aktif olarak danışmanlık hizmeti sağlamış, daha sonra ise dünyanın en geniş kapasiteli FSRU gemisinin charter sözleşmesinin hazırlığında hukuki danışmanlık sağlamıştır.  Yılmazer Avukatlık ve Danışmanlık çatısı altında kurmuş olduğu ekiple beraber, enerji alanında faaliyet gösteren kurumsal şirketlere doğal gaz ve elektrik piyasası düzenlemeleri, şirketler hukuku, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve girişim hukuku üzerine danışmanlık vermeye devam eden Mehmet Yılmazer, profesyonel düzeyde İngilizce ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir.