İstanbul en önemli tahkim olaylarından birine ev sahipliği yapıyor! Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü, Avusturya Federal Ekonomi Odası (VIAC) Viyana Uluslararası Tahkim Merkezi, İstanbul Tahkim Merkezi / ISTAC gibi önde gelen tahkim merkezleri ve Dr Crina Baltag gibi önde gelen tahkim uygulayıcıları ile daha birçok tahkim merkezi tarafından desteklenmektedir, FCIArb, Prof. Nikos Lavranos ve Prof. Can Yeğinsu…

ISTAW2022