KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (Energy Disputes Arbitration Center-EDAC), Enerji ve Altyapı Hukuku’na ilişkin Orta Asya, Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde şirketler arasında yaşanan uyuşmazlıkları kurumsal olarak çözüme kavuşturma amacı ile kurulmuş merkez ofisi Ankara’da bulunan  ilk ve tek uluslararası sektörel tahkim merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

EDAC; Sekretarya, Yönetim Kurulu, Ulusal Tahkim Divanı, Uluslararası Tahkim Divanı, Danışmanlar ve Hakemlerden oluşmaktadır. Devlet ya da herhangi bir kuruluşa bağlı bulunmayan EDAC, tarafsız ve bağımsız bir tahkim merkezi olup, tahkim sürecinin objektif ve güvenilir şekilde yürütülmesini güvence altına almaktadır. Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi, farklı milletlerden ve hukuk sistemlerinden gelen, enerji sektörü ve uluslararası hukukta uzman divan üyeleri, danışmanlar ve hakemlere ev sahipliği yapmaktadır.

Tahkim yöntemi; ulusal mahkemelerin farklı ve karmaşık usullerine tabi olmadan, zaman ve hak kaybına mahal vermeden, ticari ve yatırımlara ilişkin hakların korunması ve temini amacı ile ulusal kurallardan bağımsız, etkin, esnek ve tarafsız çözüm sunmaktadır. EDAC, uyuşmazlık taraflarına, tahkim yeri, yargılama dili, uygulanacak hukuk ve hakem seçimi konularında serbestlik tanımaktadır. Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi’nde alınacak kararlar nihai ve bağlayıcı olup, 1958 New York Sözleşmesi uyarınca uluslararası geçerliliğe sahiptir.