NEDEN ENERJİ TAHKİMİ

Neden Tahkim?

Şirketler ve kurumlar, ticari ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar neticesinde uluslararası ihtilaflarla karşı karşıya kalabilirler. Gelişime açık ve değişen enerji sektöründe hızlı adım atabilmek ve netlik oluşturmak için dinamik yapı büyük önem arz etmektedir. Uluslararası şirketler yaşadıkları uyuşmazlık neticesinde çoğunlukla yerel mahkemelerde hak arama durumunda kalırlar. Yerel mahkemelerin iş yükü ve yeterli uzmanlığa sahip olmaması, mahkemelerin karar vermesini güçleştirmekte ve yargı sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda tahkim yargılaması, çeşitli yargılama sistemlerinde ve mahkemelerde belge hazırlama ve usule hakim olmak gibi sorunlarla karşılaşmaksızın, hızlı ve tarafsız bir şekilde sonuca ulaşma imkanı sağlamaktadır. Tahkimde taraflar, mahkeme yargılamasının getirdiği kısıtlamalardan farklı olarak geniş özgürlüğe sahiptir ve tahkim merkezinin önerdiği uzman hakemler vasıtasıyla, uyuşmazlıkların güvenle ve adil çözümüne katkı sağlamaktadır. Tahkim süreci tarafların değerlendirmesi sonucu istedikleri dilde ve hakem ile yürütülebilmektedir.

 

Neden Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi

  • Kurumsal yapı
  • Enerji Uyuşmazlığı alanında uzman hakem seçme imkânı
  • Tarafsız ve bağımsız yargılama süreci
  • Gizlilik esaslı çalışma prensibi
  • Ulusal ve Uluslararası alanlarda uzmanlaşmış divan, hakem ve danışma heyeti

 

Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi Avantajları

  • Zaman
  • Güvenilirlik
  • Gizlilik
  • Ekonomik Olma
  • Uzman Değerlendirme