ULUSAL DİVAN

Av. Süleyman BOŞÇA

Ulusal Divan Başkanı

BOSCA Hukuk Bürosu kurucu ve yönetici ortağı olan Süleyman Boşça, 2001 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Boşça Enerji Hukuku alanında doktorasına devam etmektedir. 2005 yılında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Enerji Hukuku Sertifika Programını başarıyla tamamlamıştır. Süleyman Boşça enerji hukuku alanında birçok ulusal ve uluslararası toplantı ve sempozyumda bildiriler sunmuş ve bu alanda dersler vermiştir. Enerji sektöründe enerji tedarik sözleşmelerinden EPC sözleşmelerine kadar birçok sözleşmenin hazırlanmasında, müzakere edilmesinde, yönetilmesinde ve uyuşmazlıkların çözümü sürecinde etkin rol almıştır. Halen Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı, Enerji Verimliliği Derneği Ankara Şubesi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Türkiye – Seyşeller İş Konseyi Başkanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve African Energy Chamber üyesidir. Başta enerji hukuku olmak üzere, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, proje finansmanı, spor hukuku, kamu ihale sözleşmeleri ve hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında deneyim sahibidir.


Prof. Dr. Murat ATALI

Ulusal Divan Üyesi

Prof. Dr. Murat Atalı 8 Şubat 1970 tarihinde Sürmene’de doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Avukatlık stajını 1991 yılında Ankara Barosu’nda, Yüksek lisansını 1993 yılında Selçuk Üniversitesi’nde, doktorasını ise 2001 yılında Almanya’da (Regensburg Üniversitesi) yapmıştır. 2015 yılında ise “profesör” unvanını almıştır. Sırasıyla Atatürk, Selçuk ve Gazi Üniversitelerinde değişik kadrolarda öğretim elemanı olarak çalışan Prof. Dr. Murat Atalı, 2008 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medenî usul ve İcra iflâs hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış, 2015 ve 2017 yıllarında Türk-Alman üniversitesi Rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr Murat Atalı, son olarak 2017 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya devam etmekte olup, aynı zamanda Ankara Barosu’na kayıtlıdır. Prof. Dr. Murat Atalı, Türk Telekom A.Ş.’de genel müdür hukuk danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda kurul üyeliği (2004-2008) görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Murat Atalı başta Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Noterlik Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu olmak üzere, Adalet Bakanlığı ve TBMM nezdinde hazırlanan pek çok kanun tasarısını hazırlayan bilim komisyonlarında üye olarak çalışmıştır.


Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

Ulusal Divan Üyesi

İbrahim Ermenek 1976 yılında Silifke’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul – İcra ve İflas Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak meslek hayatına atıldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2001 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında Doçent unvanını aldı. Halen aynı üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü ve Medeni Usul – İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Ermenek, aynı zamanda kurucusu olduğu Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünün 2010 yılına kadar genel sekreterliğini yürütmüş olup, şu anda Enstitünün Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Yusuf GÜNAY

Ulusal Divan Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren 5 yıl süreyle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 1990-91 yıllarında İngiltere Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde Modern Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Topluluğu Hukuku konusunda eğitim gördü. Ankara Üniversitesi ATAUM’da Avrupa Topluluğu Hukuku Uzmanı oldu.1999 yılından itibaren Hükûmet temsilcisi olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başkanlığı yapmıştır. 25 Nisan 2002 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tam üye olduğu ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetlerinden 23 özerk kurumun tam üye ve 4 kurumunda gözlemci üye olduğu ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) Yönetim Kuruluna 2004 yılı Mayıs ayında yapılan Genel Kurulunda seçildi. Yusuf Günay ayrıca 2006 yılı Mayıs ayından beri Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Topluluğu MEDREG’in Başkan Yardımcısıdır. 2007 yılı Mayıs ayında İstanbul’da yapılan 6. ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) toplantısında 2 yıl süreyle ERRA başkanı seçildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı görevi Kasım 2007’de sona erdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Şükrü SARAÇ

Ulusal Divan Üyesi

19.11.1952 tarihinde Denizli/Güney’de doğmuştur. Ankara Polis Kolejini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1975 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Aydın’da kısa dönem olarak yapmıştır. Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Saraç; sırasıyla Silvan, Sarıgöl, Lüleburgaz ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 04.02.1999 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Şükrü Saraç, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 04.11.2014 tarihinde Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanlığı’na seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim dalında yüksek lisans yapan Saraç, evli ve iki çocuk babasıdır.


Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU

Ulusal Divan Üyesi

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını (1986) ve doktorasını (1991) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlamıştır. 2008 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2008 yılından beri Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararası özel hukuk anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Eylül 2003-Mayıs 2004 döneminde Fulbright misafir öğretim üyesi olarak American University Washington College of Law’da görev yapmıştır. Araştırmaları yabancılar hukuku, vatandaşlık hukuku, kanunlar ihtilafı ve uluslararası usul hukukunun yanı sıra yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü, doğrudan yabancı yatırımlar, ICSID tahkimi, uluslararası satım sözleşmeleri, Enerji Yatırımlarından Doğan Uyuşmazlıklar, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, rekabet kanunlarının ülke aşıcı uygulamaları, uluslararası ticaret hukuku konularını kapsamaktadır. Prof. Dr. Tiryakioğlu, bu konulara ilişkin yedi kitap ve İngilizce ve Türkçe olmak üzere çok sayıda makale kaleme almıştır. Prof. Dr. Tiryakioğlu akademik çalışmalarının yanı sıra 2008 yılından bu yana hukuk uygulamasında da bizzat yer alarak, başta uluslararası yatırım hukuku ve tahkim olmak üzere yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda danışmanlık yapmakta ve hakem olarak görev üstlenmektedir.


Selami Erdem URAS

Ulusal Divan Üyesi

Selami Erdem Uras, Türkiye’de TransAtlantik Petrolün yasal temsilcisidir ve TransAtlantik Petrol’ün faaliyet bölgelerinin finans, arazi ve operasyonlar üst düzey yöneticisidir.
2006 yılında Türkiye’de TransAtlantic Petrol Türkiye’de Mukim Temsilci / Yönetici olarak katıldı. 2006 yılında TransAtlantic Petrol katılmadan önce 15 yıl boyunca ARCO Petrol ve Gaz Şirketi (ARCO) Mukim Genel Müdürü olarak görev yaptı. Uras, 2000 yılında ARCO’nun BP ile birleşmesine kadar Türk şubesine liderlik etti. ARCO ile görev süresi boyunca, Türkiye’de birçok ticari keşif ve Karadeniz’de iki derin deniz keşif kuyusu ile sonuçlanan çeşitli keşif ve üretim projelerine katıldı. Petrol ve gaz endüstrisindeki deneyimi, 2B ve 3B sismik verilerin elde edilmesini ve işlenmesini yöneten, Texas Instruments Corporation’ın bir yan kuruluşu olan Geophysical Services Inc. (GSI) için çalıştığı 1980 yılına dayanmaktadır. 1980-1985 yılları arasında Sayın Uras, GSA, Türkiye’de GSI için Esso, Chevron, ARCO, Amoco, Shell, Mobil, Wintershall, Huffco Petroleum Corporation, özel bir Amerikan şirketi ve Türklerle yapılan projeler dahil olmak üzere çeşitli sismik devralma projelerine katıldı.  Sayın Uras, madencilik de dahil olmak üzere diğer bazı endüstri dallarında da başarılı bir girişimcidir.
1976 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olan Uras, 1980 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nden EBM sertifikası aldı.


Prof. Dr. Yüksel YALOVA

Ulusal Divan Üyesi

Av. Doç. Dr. Yüksel Yalova,  hukukçu, siyasetçi, akademisyen, yazar, spor yöneticisi ve aktördür. Aydınspor eski Başkanı,  Aydın eski Milletvekili, eski TBMM Başkanvekili, eski Devlet Bakanıdır. Yüksel Yalova, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, 1980 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi asistanı olarak göreve başladı, 1981–1983 yıllarında Fransa Nice Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nde akademik çalışmalarda bulundu ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1985 yılında Siyasal Bilimler yüksek lisans programını ve 1994 yılında “Türkiye Örneğinde Yasama Dokunulmazlığı Kavramı” başlıklı tezi ile doktora programını tamamladı. 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Siyaset Bilimi dersleri verdi.  İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 2013 yılından itibaren Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurarak müdürlüğünü üstlendi ve 2013–2015 yılları arasında Enerji Hukuku derslerini verdi. 2016 yılında ‘yönetim ve strateji’ alanında hazırlamış olduğu tezi ile doçent unvanını aldı. Halen MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘uluslararası güvenlik ve strateji’ konularında yüksek lisans derslerini, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Şehircilik ve İmar Hukuku derslerini ve Polis Meslek Yüksek Okullarında temel hukuk derslerini vermekte olup İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca,  Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Fransız Kültür Derneği Başkanlığı ve Afrika Diplomatik Akademisi Başkan Yardımcılığını da yürütmektedir. “Türkiye Avrupa İlişkileri Işığında Özelleştirme”,  “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Ve Türkiye”, “Elektrik ve Türkiye Örneğinde Elektrik Dağıtım Hizmetlerinin Özelleştirilmesi” yayımlanmış eserlerinden bazılarıdır. Kendisi Türkçe’nin yanı sıra ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca, ayrıca orta derecede İtalyanca ve Latince bilgisine sahiptir.


Doç. Dr. Alper Çağrı YILMAZ

Ulusal Divan Üyesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüsek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Hukuku alanında, doktorasını ise aynı üniversitede Uluslararası Hukuk alanında tamamlamıştır. Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim görevliliği yapmıştır. Türk Hukuk Enstitüsü başkanlığı görevini yürütmüştür. ‘’Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması’’, ‘’Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu’’, ‘’ FIFA ve CAS Kuralları Çerçevesinde Uluslararası Nitelikli Futbolcu Sözleşmesinin Feshi’’ isimli eserlerin sahibidir. İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.