ULUSLARARASI DİVAN

Av. Süleyman BOŞÇA

Uluslararası Divan Başkanı

BOSCA Hukuk Bürosu kurucu ve yönetici ortağı olan Süleyman Boşça, 2001 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Boşça Enerji Hukuku alanında doktorasına devam etmektedir. 2005 yılında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Enerji Hukuku Sertifika Programını başarıyla tamamlamıştır. Süleyman Boşça enerji hukuku alanında birçok ulusal ve uluslararası toplantı ve sempozyumda bildiriler sunmuş ve bu alanda dersler vermiştir. Enerji sektöründe enerji tedarik sözleşmelerinden EPC sözleşmelerine kadar birçok sözleşmenin hazırlanmasında, müzakere edilmesinde, yönetilmesinde ve uyuşmazlıkların çözümü sürecinde etkin rol almıştır. Halen Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı, Enerji Verimliliği Derneği Ankara Şubesi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Türkiye – Seyşeller İş Konseyi Başkanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve African Energy Chamber üyesidir. Başta enerji hukuku olmak üzere, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, proje finansmanı, spor hukuku, kamu ihale sözleşmeleri ve hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında deneyim sahibidir.


Prof. Mads ANDENAS

Divan Üyesi

Mads Andenas, 2008’den itibaren Oslo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Mads Andenas, Norveç’de avukat, İngiltere ve Galler’de Barrister ve Kraliçe Hukuk Danışmanı (QC) olarak görev yapmaktadır. Birleşik Krallık’ta İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü Direktörlüğü ve King’s College’da Avrupa Hukuku Merkezi Direktörlüğü dâhil olmak üzere üst düzey akademik pozisyonlarda bulunmuştur. Halen Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi Misafir Öğretim üyesi ve Londra Üniversitesi İleri Hukuk Araştırmaları Enstitüsü, Kıdemli Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. International and Comparative Law Quarterly Genel Editörlüğü’nü yürütmüş; halen European Business Law Review Genel Editörü ve European Public Law ve Kluwer Law International’in editörü ve Peking University Law Journal Danışma Komitesi üyeliği de dâhil diğer birçok hukuk dergisi ve kitap serisinin yayın kurullarında yer almaktadır. Uluslararası Hukuk Derneği Yürütme Kurulu, ICSID Hakem Heyeti ve HKU Asya Uluslararası Finansal Hukuk Enstitüsü Danışma Kurulu üyesidir.


Prof. Peter CAMERON

Divan Üyesi

Peter Cameron, Dundee Üniversitesi Uluslararası Enerji Hukuku ve Politikası Profesörü ve Enerji, Petrol ve Maden Hukuku ve Politikası Merkezi direktörüdür. Edinburgh Üniversitesi mezunu olup Madrid (Autonoma), MGIMO (Moskova) ve Singapur (NUS) üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Edinburgh merkezli Uluslararası Enerji Tahkim Merkezi’nin ve Birleşik Krallık Enerji Hukuku ve Politikası Birliği’nin kurulmasında öncülük etmiştir. Tahkim Hakemleri Enstitüsü kıdemli üyesi, Uluslararası Petrol Müzakerecileri Derneği üyesi ve uzun süredir Uluslararası Barolar Birliği üyesi olup Birliğin çeşitli komitelerinde görev almıştır. İngiltere ve Galler’de Barrister ünvanına sahip olup, devletler ve yatırımcıların aralarındaki dava ve uluslararası tahkim dosyalarında çok defa uzman olarak görüşlerini sunmuştur. Yine uzun yıllardır Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nde (ICSID) hakemlik yapmıştır. 2013 yılında Edinburgh Kraliyet Cemiyeti Üyesi olarak seçilmiş ve 2018’de Enerji Enstitüsü Üyesi olmuştur. Avrupa Enerji Hukuku Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Komitesinin başkanıdır.


Prof. Gbolahan ELIAS

Divan Üyesi

Gbolahan Elias, Nijerya Lagos merkezli G. Elias & Co. firmasının kurucu ortağı olup, Nijerya Barosu üyesi ve Nijerya Kıdemli Avukatı’dır (SAN). Ayrıca New York Barosuna da kayıtlıdır. 1989-1993 yıllarında ünlü bir New York hukuk firması olan Cravath Swaine & Moore’da avukat olarak görev almıştır. Oxford Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Uzmanlık alanları vergi, kurumsal finansman, dava, birleşme ve devralma, enerji, petrol, doğalgaz ve telekomünikasyon konularını kapsamaktadır. Uluslararası Savunma Akademisi, İngiltere Hakemler Enstitüsü, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Vergi ve Enerji Enstitüsü üyesidir. Gbolahan Elias, 2016’da Chambers Global’de Bankacılık ve Finans ile Kurumsal / Ticari alanlarında Band 1; Uyuşmazlık Çözümü ile Enerji ve Doğal Kaynaklar’da Band 2’de yer almıştır.


Prof. A.F. Munir MANIRUZZAMAN

Divan Üyesi

Munir Maniruzzaman, Uluslararası Portsmouth Üniversitesinde öğretim üyesidir. Portsmouth Hukuk Fakültesi’nin kurucu profesörü olup İşletme ve Hukuk Fakültesi Araştırma ve Lisansüstü Araştırma Programları direktörüdür. 1993-2004 yılları arasında Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında Western Ontario Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticari Tahkim konusunda misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur; ayrıca Oxford, Cambridge, Dundee, Kent ve Londra Üniversitelerinde çeşitli akademik pozisyonlarda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen ICC Dünya İş Hukuku Enstitüsü Divanı Üyesi (Paris), Kraliyet Sanat Derneği Akademi Üyesi (Londra), Uluslararası Hukuk Derneği Üyesi(ILA), İngiliz ve Bangladeş ILA şubeleri ve ILA Uluslararası Ticari Tahkim Uluslararası Komitesi üyesi olup ayrıca Dünya Koruma Birliği (IUCN)’nin İnsan Hakları ile Çevre & Enerji Hukuku ve İklim Değişikliği olmak üzere iki Uzman Grubunun üyesidir. IDR GROUP’un (uluslararası uyuşmazlık çözüm uzmanları) kurucu üyesidir. Uluslararası Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Enerji Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Ticari Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanlarında birçok yayını bulunmaktadır.


Prof. Minas KHATCHADOURIAN

Divan Üyesi

Minas Khatchadourian, Haziran 2011’den beri Katar Uluslararası Uzlaşma ve Tahkim Merkezi’nin (QICCA) genel hukuk danışmanıdır. İskenderiye Üniversitesi (Mısır) Hukuk Fakültesi mezunudur. Kahire Üniversitesi Uluslararası İşletme Hukuku Enstitüsü’nden (IDAI) uluslararası işletme hukuku alanında yüksek lisans; Fransa’daki Montpellier Üniversitesi’nden uluslararası ticaret hukuku alanında doktora eğitimini tamamladı. Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA), İngiltere Hakemler Enstitüsü, Uluslararası Tahkim Enstitüsü (IAI), Mısır Barosu (EBA), Mısır Uluslararası Hukuk Derneği üyesidir. Aynı zamanda Mısır Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Derneği’nin kurucu üyesi ve Uluslararası ve Amerikan Hukuku (CAILAW) Uluslararası Tahkim Enstitüsü Katar Temsilcisidir. Ticari sözleşmeler, yasal mutabakat, talep ve savunma dilekçeleri hazırlama, gözden geçirme, müzakere etme; tahkim davalarını yönetme ve karmaşık davaları yürütme konularında 25 yıldan fazla deneyime sahiptir.


Sara KOLEILAT-ARANJO

Divan Üyesi

Sara Koleilat-Aranjo, Al Tamimi & Company Dubai ofisinde kıdemli avukattır. Çalışma alanları, hem ad hoc hem de kurumsal (ICC, DIAC, DIFCLCIA, GCC Ticari Tahkim Merkezi, LCIA, ICSID, UNCITRAL) olmak üzere özellikle uluslararası yönleri olan tahkime ve karmaşık davalara odaklanmıştır. Şirketler ve ticaret hukuku, bankacılık ve finans hukuku, mülkiyet ve inşaat hukuku ile petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere enerji konularında uzmanlık sahibidir. ABD, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Bahreyn, Mısır, Irak, Lübnan, Umman, Tunus ve Suudi Arabistan’daki davalarda yer almıştır. Al Tamimi & Company’ye katılmadan önce Londra, Paris ve Beyrut’taki üst düzey hukuk firmalarında çalışmış olduğundan hem Kıta Avrupası hem de Anglosakson hukuk sistemi geleneklerine hakimdir. ArbitralWomen Yönetim Kurulu üyesidir ve Paris MENA Hukuk Kulübü’nde yer almaktadır. Uluslararası Barolar Birliği, Amerikan Barolar Birliği, ICC Arap Grubu ve Fransız Tahkim Komitesi (CFA) dâhil olmak üzere birçok profesyonel kuruluşun üyesidir. Ayrıca Dubai Hükümeti Hukuk İşleri Departmanı’nda sertifikalı hukuk eğitmenidir.


Prof. Muthucumaraswamy SORNARAJAH

Divan Üyesi

Muthucumaraswamy Sornarajah, 1986 yılından bu yana Singapur Ulusal Üniversitesi öğretim üyesidir. 1966’dan 1973’e kadar Seylan Üniversitesi’nde, 1974’ten 1984’e kadar Tazmanya Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Sornarajah, Seylan Üniversitesi, Yale Üniversitesi, London School of Economics ve Londra King’s College’da (PhD) hukuk eğitimleri aldı. İskoçya, Dundee Üniversitesi Petrol ve Doğal Kaynaklar Hukuku Merkezi’nde Profesör öğretim üyesidir. İsviçre Bern ve Neuchatel Üniversiteleri Dünya Ticaret Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesidir. Kamulaştırılmış Mülkiyet Peşinde, Uluslararası Ticari Tahkim, Uluslararası Ortak Girişimler Hukuku, Uluslararası Yabancı Yatırımlar Hukuku ve Yabancı Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü kitaplarının yazarıdır. UNCTAD/WTO Yatırım Anlaşmaları Programı Pretoria ve Yeni Delhi direktörüdür. Avustralya Uluslararası Tahkim Merkezi üyesi olup, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi’nin Bölgesel Panelinde yer almaktadır. Yabancı yatırım uyuşmazlıklarını içeren çeşitli tahkim davalarında hakemlik yapmıştır.


Prof. Don WALLACE

Divan Üyesi

Don Wallace, Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir. Uzmanlık alanları, uluslararası hukuk ve dış ilişkilerdir. Dış İlişkilerin Anayasal Yönleri ve Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümü derslerini vermektedir. Son çalışmaları arasında; Kamu Alımlarının Düzenlenmesi: Ulusal/Uluslararası Perspektifler (Sue Arrowsmith ve John Linarelli ile), Uluslararası İşletme ve Ekonomi: Hukuk ve Politika (Prof. Paul Stephan ve Prof. Julie Roin ile), Ulus ötesi Şirketler ve Yasal Konular (Seymour J. Rubin ile birlikte), Uluslararası Ticari İşlemler için Avukat Rehberi, Sayın Başkan: Amerika’nın Uluslararası Ekonomik İşlerinde Gerekli Geri Dönüş ve Yatırımcı Devlet Tahkimi’dir (Christopher Dugan, Noah D. Rubins ve Borzu Sabahi ile birlikte) yer almaktadır. 1970 yılından bu yana Uluslararası Hukuk Enstitüsü başkanıdır. Halen Dışişleri Bakanının Özel Uluslararası Hukuk Danışma Komitesi üyesi, ABD UNCITRAL Delegesi, UNIDROIT temsilcisi ve Roma’da bulunan UNIDROIT Vakfı’nın Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uygulama Bölümü başkanı ve ABA Temsilciler Kurumu üyesidir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) panelistleri kadrosunda yer almıştır.