ICSID SÖZLEŞMESİ

ICSID SÖZLEŞMESİ, KURALLARI VE KURALLARI

İçindekiler

Giriş

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile ilgili İmar ve Kalkınma Uluslararası Bankası İcra Direktörleri Raporu

İdari ve Mali Düzenlemeler

Uzlaştırma ve Tahkim Proceedings Kurumu için İçtüzüğü (Kurum Kuralları)

Uzlaştırma Proceedings için Usul Kuralları (uzlaştırma Kuralları)

Tahkim Proceedings için Usul Kuralları (Tahkim Kuralları)

Giriş

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID veya Merkezi) Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile kurulan (ICSID Konvansiyonu veya Kongre). Kongre İmar ve Kalkınma Uluslararası Bankası İcra Direktörleri tarafından formüle edildi (Dünya Bankası). Martta 18, 1965, İcra Direktörleri Sözleşme’yi ibraz, eşlik eden Raporu ile, imza ve onayından amacıyla Sözleşme’nin dikkate alınacak Dünya Bankası üyesi hükümetlerine. Kongre Ekim’de yürürlüğe girmiştir 14, 1966, o tarafından onaylanmış olan zaman 20 ülkeler. Nisan itibarıyla 10, 2006, 143 ülkeler anlaşmalı ülkede olmayı Sözleşmeyi onaylayan. Sözleşme hükümlerine uygun olarak, ICSID uzlaşma ve Akit Devletler ve diğer Akit Devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının tahkim olanaklar sağlar. ICSID Sözleşmesi hükümleri Madde uyarınca Merkezin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Yönetmelik ve Kurallar tamamlanmaktadır 6(1)(bir)-(c) Sözleşmenin (ICSID Yönetmelikler ve Kurallar). ICSID Yönetmelikler ve Kurallar İdari ve Mali Yönetmelikler içermektedir; Uzlaştırma ve Tahkim Proceedings Kurumu için İçtüzüğü (Kurum Kuralları); Uzlaştırma Proceedings için Usul Kuralları (uzlaştırma Kuralları); Tahkim Proceedings için Muhakemeleri ve Kurallar (Tahkim Kuralları). Merkezin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ICSID Düzenlemeleri ve Kuralları, son değişikliklerin Nisan’da yürürlüğe girmiştir 10, 2006. Bu kitapçıkta ICSID Konvansiyonu vardır yayımlanmaktadır, Sözleşmesi Dünya Bankası İcra Direktörleri Raporu, ve ICSID Yönetmelikler ve Kurallar etkili Nisan değiştirilmiş şekliyle 10, 2006.

DEVLETLER VE DİĞER Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü SÖZLEŞMESİ

Önsöz

Akit Devletler ekonomik kalkınma için uluslararası işbirliği ihtiyacını göz önünde bulundurarak ve özel uluslararası yatırım rolü burada;

Zaman zaman anlaşmazlıklar Akit Devletler ve diğer Akit Devletlerin vatandaşları arasında böyle yatırımla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek akılda ihtimalini Rulman;

Böyle anlaşmazlıklar genellikle ulusal yasal süreçlere tabi olacak iken olduğunu kabul ederek, yerleşim uluslararası yöntemler bazı durumlarda uygun olabilir; uluslararası uzlaşma veya tahkim tesislerinin durumu özellikle önem veren istedikleri takdirde bu tür anlaşmazlıkları sunabilir Devletleri ve diğer taraf olan ülkelerin vatandaşlarına Akit hangi;

İmar ve Kalkınma Bankası’ndan himayesinde bu tesislerin kurulması arzusuyla; taraflarca karşılıklı rıza gibi tesislerin yoluyla uzlaşma veya tahkim böyle anlaşmazlıkları göndermek için olduğunu kabul ederek Gerekli incelemeden uzlaştırıcılar herhangi önerisi verilmesini özellikle gerektiren bir bağlayıcı bir anlaşma, ve herhangi tahkim kararı uyulması olduğunu; ve

Hiçbir Akit devlet, onaylama salt gerçeği ile zorundadır beyan, kabul veya bu Sözleşmenin ve onun rızası olmadan onay uzlaşma veya tahkim herhangi bir uyuşmazlığı gibi bir zorunluluğunuz olarak kabul edilmeyecektir,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Bölüm I Uluslararası Merkezi

Bölüm 1 Kuruluş ve Organizasyon

Makale 1

 1. Orada vesile Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkezi’ne kurulan (bundan Merkezi denilen).
 2. Merkezin amacı bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak uzlaşma ve Taahhüt Devletler ve anlaşmalı ülkede diğer vatandaşları arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının tahkim için olanaklar sağlamak olacaktır.

Makale 2

Merkezin koltuk İmar ve Kalkınma Bankası’ndan temel ofiste olacaktır (bundan Banka denilen). Koltuk üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen İdare Kurulu kararı ile başka bir yere taşınmış olabilir.

Makale 3

Merkezi bir İdari Konsey ve Sekreterliği vardır ve uzlaştırıcı bir Panel ve Hakemlerin bir Panel muhafaza etmek zorundadır.

Bölüm 2 İdari Konsey

Makale 4

 1. İdari Konsey her bir Akit Devletin bir temsilcinin oluşacaktır. Alternatif bir toplantı ya da hareket edememe onun sorumlunun olmaması halinde temsilcisi olarak işlev görebilir.
 2. Aksine bir işaret olmadığında, Bir Akit Devlet tarafından atanan Banka her vali ve alternatif vali sırasıyla re’sen temsilcisi ve alternatif olacaktır.

Makale 5

Banka Başkanı İdari Konsey re’sen başkan olacak (bundan Başkanı denir) ama hiçbir oy hakkına sahip olacaktır. hareket onun yokluğunda veya yetersizlik sırasında ve Banka Başkanı’nın görevin boşalması sırasında, kez kişi Başkan İdare Kurulunun başkanı olarak hareket eder gibi davranan ediliyor.

Makale 6

 1. Bu sözleşmenin diğer hükümlerine göre kendisine verilen yetki ve işlevlerine halel, İdari Konseyi:
  • Merkezin idari ve mali düzenlemeleri kabul;
  • Uzlaştırma ve tahkim soruşturmasının açılması usul kurallarını benimsemek;
  • Uzlaştırma ve tahkim işlemleri için usul kurallarını benimsemek (bundan Uzlaştırma Kuralları ve Tahkim Kuralları denilen);
  • Banka idari tesisler ve hizmetlerin kullanımı için Bankası ile düzenlemeleri onaylamak;
  • Genel Sekreterin ve herhangi Yardımcısı Genel Sekreter hizmetine ilişkin koşulları belirlemek;
  • Gelir ve Merkezin giderleri yıllık bütçesini kabul;
  • Merkezin operasyon yıllık faaliyet raporunun kabulüne. alt paragraflarda değinilen kararları (bir), (b), (c) ve (f)Yukarıdaki İdari Konsey üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir.
 2. Gerekli gördüğü İdare Kurulu böyle bir komite atayabilir.
 3. İdari Konsey ayrıca diğer yetkileri kullanır ve bu Sözleşme hükümlerinin uygulanması için gerekli olması belirler diğer görevleri de yerine getirir.

Makale 7

 1. İdari Konsey Konsey tarafından belirlenebilir gibi bir yıllık toplantı ve bu tür diğer toplantılar yapacaktır, veya vekili tarafından toplantıya, ya Konseyi’nin az beş üyeden isteği üzerine Genel Sekreter tarafından toplanan.
 2. İdari Konseyi’nin her üyesi bir oya sahip olacaktır ve, Burada aksi belirtilen durumlar dışında, Konseyine gelen tüm konular kullanılan oyların çoğunluğuyla karar verilir.
 3. İdari Konseyin herhangi bir toplantısı için yeterli üyelerinin çoğunluğu olacaktır.
 4. İdari Konsey kurabilir, üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından, Başkan Konseyi’nin bir toplantıya davet etmeden Konseyi oyu isteyebilir sayede bir prosedür. Konsey üyelerinin çoğunluğu bahsedilen prosedür ile belirlenen takvime oy kullanmadan yalnızca oyunun geçerli kabul edilecektir.

Makale 8

İdare Kurulu ve Başkanı üyeleri Merkezi’nden karşılık almadan görev yapacaklardır.

Bölüm 3 Sekreterlik

Makale 9

Sekreterya bir Genel Sekreter oluşacaktır, Bir veya daha fazla Sekreter Yardımcıları Genel ve personel.

Makale 10

 1. Genel Sekreter ve herhangi Genel Sekreter Yardımcısı hizmetinin bir dönem altı yıl aşan ve yeniden seçilmek için uygun olacaktır için değil Başkanı önerisi üzerine, üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından İdari Konsey tarafından seçilir. İdari Konsey üyelerine danışmadan sonra, Başkan her tür ofis için bir veya daha fazla aday önerisinde bulunur.
 2. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı ofisleri herhangi bir siyasi fonksiyonun egzersiz ile uyumsuz olacaktır. Ne Genel Sekreteri ne de herhangi bir Genel Sekreter Yardımcısı başka bir işte çalışmak tutun veya İdare Kurulu onayıyla dışında başka meşgalesi olabilir.
 3. Genel Sekreterin yokluğunda veya harekete geçememesi sonucunda sırasında, ve Genel Sekreter görev herhangi bir pozisyon sırasında, Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter olarak hareket eder. Birden fazla Genel Sekreter Yardımcısı bulunacaktır varsa, İdari Konsey önceden onlar Sekreteri’ne olarak hareket eder sırayı belirleyecektir.

Makale 11

Genel Sekreter yasal temsilcisi ve Merkezin başlıca memurdur ve onun idaresinden sorumlu olacaktır, personelin atanması da dahil olmak üzere, İdari tarafından benimsenen bu Sözleşme hükümlerine ve kurallarına uygun konsey. O kayıt işlevini yerine getirecek ve bu Sözleşme uyarınca sunulan tahkim ödül kimliğini doğrulamak etme yetkisine sahiptir ve bunların kopya tasdik.

Bölüm 4 Paneller

Makale 12

Uzlaşmacılar Panel ve Hakem panel her yetkili kişiler oluşur, aşağıda belirtildiği gibi tayin, bunlara hizmet etmek isteyen kim.

Makale 13

 1. Her Akit Devlet ancak gerek kendi vatandaşı olmayabilir her Paneli dört kişilik tayin edebilir.
 2. Başkan her Panele on kişiyi tayin edebilir. insanlar bunu her biri farklı bir vatandaşlığına sahip olacaktır bir Paneline tayin.

Makale 14

 1. Panel üzerine hizmet etmek gösterilen kişiler hukuku alanlarında yüksek ahlaki değerlere sahip kişiler ve yetkin oldukları kabul olacaktır, ticaret, endüstri ya da finans, kim bağımsız karar verme yeteneğinin güvenerek edilebilir. Hukuk alanındaki yetki Hakemlerin Panelde kişilerin durumunda özellikle önemli olacaktır.
 2. Başkan, kişilerin belirlenmesine de Panelleri sunulmasına, yanında, dünyadaki başlıca hukuk sistemlerinin Panelleri ve ekonomik faaliyetlerin ana formlarının temsilini güvence önemine özeni gösterecek.

Makale 15

 1. Panel üyeleri altı yıllık yenilenebilir süreler için hizmet edecektir.
 2. Bir Panel üyesi ölümü veya istifası halinde, üyesini tayin yetkisi o üyenin süresinin kalan kısmı boyunca hizmet olacak başka bir kişi hakkına sahip olacaktır.
 3. Onların ardılları tayin edilene kadar Panel üyeleri görev yapmaya devam eder.

Makale 16

 1. Bir kişi, her iki panel üzerine hizmet edebilir.
 2. Bir kişinin birden fazla Akit Devlet tarafından aynı Panelde hizmet etmek belirlenmiş etmesi halinde, ya da bir veya daha fazla Akit Devletler ve Başkanı, o makam tarafından tayin edilmiş sayılır hangi onu ilk tayin veya Böyle bir otorite Devlet ise hangi vatandaşı olduğu, o Devlet tarafından.
 3. Tüm tanımlar Genel Sekreter bildirilir ve bildirim alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bölüm 5 Merkezini finanse

Makale 17

Merkezin harcama tesislerinin kullanımı için ücretler dışında buluştu edilemiyorsa veya diğer makbuzların dışarı, Aşırı kendi abonelikler ile orantılı olarak Bankasının üyeleri Bankası sermaye stokuna olan anlaşmalı ülkede tarafından karşılanacaktır, Anlaşmalı Ülkelerde tarafından İdari Konsey tarafından kabul edilen kurallara uygun olarak Banka üyesi olmayan hangi.

Bölüm 6 durum, Dokunulmazlıklar ve Ayrıcalıklar

Makale 18

Merkezi tam uluslararası tüzel kişiliğe sahiptir. Merkezin hukuki kapasite kapasitesini içerecektir:

 1. anlaşmak;
 2. yapma, taşınır ve taşınmaz mal elden çıkarma;
 3. yasal işlemleri başlatma.

Makale 19

Görevlerinin yerine getirilmesi için Merkezi’ni etkinleştirmek için, o dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları bu Bölümde belirtilen her bir Akit Devletin topraklarında yararlanır.

Makale 20

Merkez, malvarlığı ve değerleri tüm yasal süreçten bağışık olacaktır, Merkezi bu bağışıklığı hali dışında.

Makale 21

Başkan, İdari Kurulu üyeleri, uzlaştırıcılar veya Hakemlerin ya da Komite üyeleri olarak hareket eden kişiler paragrafı uyarınca tayin (3) maddenin 52, ve memurları ve Sekreterliği çalışanları

 1. Görevlerini yerine görev yaptıkları sıradaki davranışlarından dolayı yasal süreç bağışık olacaktır, Merkezi bu bağışıklığı hali dışında;
 2. Yerel uyruklu olmamak, Göçmen kısıtlamalarından aynı dokunulmazlığına sahip olurlar, yabancı kayıt şartları ve ulusal hizmet yükümlülükleri, temsilcilerine anlaşmalı ülkede tarafından tanınan seyahat kolaylıkları bakımından değişim kısıtlamaları ve aynı tedaviyi bakımından aynı tesisler, yetkilileri ve diğer Akit Devletlerin benzer düzeydeki çalışanlar.

Makale 22

Madde hükümleri 21 taraflar olarak bu Sözleşme kapsamında yargılamanın görünen kişilere uygulanır, ajanları, avukat, savunucuları, tanıkların veya bilirkişilerin; sağlanan, ancak, O alt paragraf

 1. Bunların ve onların seyahat ile bağlantılı olarak yalnızca geçerli olacaktır ve kaldıktan, işlemler yapılmaktadır yer.

Makale 23

 1. Merkezin arşivleri dokunulmaz olacaktır, her yerde olabilir.
 2. Resmî haberleşmeleri ile ilgili olarak, Merkezi diğer uluslararası örgütler tanınandan daha az elverişli olmayan her Akit Devlet tedavisi tâbi tutulacaktır.

Makale 24

 1. Merkez, varlıklarını, mülkiyet ve gelir ve bu Sözleşme tarafından yetkilendirilmiş işlemleri ve muameleleri bütün vergilendirme ve gümrük vergilerinden muaftır. Merkezi aynı zamanda herhangi bir vergi veya gümrük vergilerinin toplanması veya ödenmesinden de muaf olacaktır.
 2. Yerel uyruklu durum dışında, vergi veya Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerine Merkezi tarafından ödenen gider paraları konusunda, vergi alınmaz, ya da ya da maaş ile ilgili olarak, gider ödenekleri veya Sekretarya görevlileri veya çalışanlarına Merkezi tarafından ödenen diğer alınan ücretler.
 3. Hiçbir vergi ya uzlaştırıcılar olarak hareket eden kişiler tarafından alınan ücret veya masraf paraları konusunda, vergi alınmaz veya hakemlerin veya Komitesi üyeleri paragrafı uyarınca tayin (3) maddenin 52, Bu Sözleşme uyarınca işlemlerde, Böyle vergi yegane hukuki Merkezi’nin yeri ya da bu tür işlemlerin yapıldığı yer veya bu tür ücret veya ödenek ödenir yer ise.

Merkezin Bölüm II Yargı

Makale 25

 1. Merkezin yetkisi yatırımla doğrudan gündeme hiçbir hukuki ihtilafa uzanacaktır, Bir Akit Devletin arasındaki (veya Akit Devletin herhangi kurucu alt bölümü veya ajans o Devlet tarafından Merkezi’ne tayin) ve başka Akit Devletin vatandaşı, Merkezi’ne yazılı olarak anlaşmazlık rızası için hangi partiler göndermek için. tarafların onay verdiğinde, hiçbir parti tek taraflı rızasını geri çekebilir.
 2. “Başka Akit Devletin Ulusal” araçları:
  • partiler isteği paragrafı uyarınca tescil edildiği tarihten yanı sıra uzlaşma veya tahkim böyle uyuşmazlığı razı tarihte uyuşmazlığın taraf Devletin dışındaki bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişi (3) maddenin 28 veya paragraf (3) maddenin 36, ama her iki tarihte de uyuşmazlığın Akit taraf Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir kişiyi kapsamaz; ve
  • Taraflar uzlaşma veya tahkim ve Akit Taraf Devletin vatandaşlığına sahip herhangi tüzel kişiye böyle uyuşmazlığı razı tarihte uyuşmazlığın taraf Devletin dışındaki bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi tüzel kişi bu tarihten ve hangi anlaşmazlık, yabancı kontrolünün çünkü, Taraflar bu sözleşmenin amaçları için bir başka Akit Devletin vatandaşı olarak muamele gerektiğine karar verdi.
 3. o Devlet böyle bir onay gerekli olduğunu Merkezini bildirir Bir Akit Devletin kurucu alt bölümü veya kurum tarafından onayı o Devletin onayını gerektirir.
 4. Her Taraf Devlet,, onaylama sırasında, kabul veya bu Sözleşmenin veya bundan sonra her an onay, sınıfın Merkezini veya veya Merkezi’nin yargı göndererek düşünün olmaz olur uyuşmazlıkların sınıfları bildirmek. Sekreteri derhal tüm Akit Devletlere böyle bildirimi iletecektir. Söz konusu bildirim paragrafın gerektirdiği rızasını teşkil etmeyecektir (1).

Makale 26

Bu Sözleşme uyarınca tahkim taraflarının onayı -acak, aksi belirtilmedikçe, Başka çare hariç böyle hakemliğe rıza sayılır. Bir Akit Devlet, bu Sözleşme kapsamında tahkim kendi rızası şartı olarak yerel idari veya adli hukuk yollarının tüketilmesini gerektirebilir.

Makale 27

 1. Hiçbir Taraf Devlet diplomatik koruma verecektir, veya uluslararası iddiayı getirmek, Devletin vatandaşlarından biri ve başka Akit Devlet göndermek üzere anlaştığınız eder veya bu Sözleşme uyarınca tahkim göndermiş olduğum eder bir uyuşmazlık ile ilgili, Böyle diğer Akit Devlet yetersiz kalmamalıdır sürece uymak ve bu tür anlaşmazlık belirlenen tazminat uymak.
 2. Diplomatik koruma, paragrafın amaçları için (1), anlaşmazlık çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla gayrı diplomatik alışverişi içermeyecektir.

Bölüm III Uzlaştırma

Bölüm 1 Uzlaşma Talebi

Makale 28

 1. Her Taraf Devlet veya diğer tarafa talebin bir kopyasını göndermek üzere Genel Sekretere yazılı olarak bu yönde bir talep iletirler uzlaştırma dava açmak isteyen bir Akit Devletin herhangi bir ulusal.
 2. istek anlaşmazlık konularında ilgili bilgileri içerecektir, tarafların kimlik ve uzlaştırma ve tahkim soruşturmasının açılması usul kuralları uyarınca uzlaşma için kendi rıza.
 3. Bulduğu sürece Genel Sekreteri istek kaydetmek zorundadır, isteğinde yer alan bilgilere dayanılarak, Anlaşmazlık Merkezi’nin yetki alanı dışında olduğunu açıkça. O derhal kayıt kayıt veya ret tarafları derhal.

Bölüm 2 Uzlaştırma Komisyonu Anayasası

Makale 29

 1. Uzlaştırma Komisyonu (bundan Komisyonu denilen) Madde uyarınca istek tescilinden sonra en kısa sürede kurulacaktır 28.
 2. (bir) Komisyon tek arabulucu veya kabul ederler taraflar olarak atanan uzlaştırıcılar herhangi dengesiz sayıda oluşacaktır.

(b) Taraflar uzlaştırıcılar sayısı ve bunların atama yöntemleri üzerinde anlaşmaya varamadıkları,, Komisyon üç uzlaştırıcılar oluşacaktır, Her taraf ile üçüncü görevlendirilecek bir arabulucu, kim Komisyonu Başkanı olacaktır, tarafların anlaşması tarafından atanan.

Makale 30

Komisyon bünyesinde oluşturulan edilmiş ödememesi halinde 90 Talep kaydının bildirilmesinden sonra gün fıkra uyarınca Genel Sekreter tarafından sevk edildi (3) maddenin 28, ya da partiler gibi diğer dönem anlaşabilirler, Başkan -acak, taraflardan birinin talebi üzerine ve mümkün olduğunca her iki tarafların görüşlerini aldıktan sonra, Uzlaştırıcı atama veya Uzlaştırıcı henüz atanmamış.

Makale 31

 1. Uzlaştırıcı uzlaştırıcı Panel dışından da atanabilir, Başkan tarafından atamalar durumunda dışında Maddesi gereğince 30.
 2. niteliklere sahip olmalıdır uzlaştırıcı Paneli dışından atanan Uzlaştırıcı paragrafta belirtilen (1) maddenin 14.

Bölüm 3 uzlaştırma Kitabı

Makale 32

 1. Komisyon, kendi yetkinlik yargıç olacaktır.
 2. Bu anlaşmazlık Merkezi’nin yargı içinde değil anlaşmazlığa taraf tarafından herhangi bir itiraz, ya da başka nedenlerle Komisyonu’nun yetkisi dahilinde değil, ön mesele olarak başa olmadığına karar verir ya da uyuşmazlığın esasına katılmasına Komisyon tarafından kabul edilecektir.

Makale 33

Herhangi uzlaştırma ilerlemeden bu Bölüm hükümlerine uygun olarak yürütülecektir ve, Taraflar başkaca durumlar hariç, tarihte yürürlükte Uzlaştırma Kuralları uyarınca hangi partiler uzlaşma razı. Prosedürün herhangi bir soru taraflarca kabul bu Bölüm veya Uzlaştırma Kuralları veya herhangi bir kural kapsamında değildir doğar hangi ise, Komisyon soruyu karar verir.

Makale 34

 1. Bu Komisyonun görevi taraflar arasında anlaşmazlık sorunu ortaya çıkarmak ve karşılıklı olarak kabul edilebilir koşullar üzerinde aralarında anlaşmaya meydana getirmek için çaba etmek olacaktır. Bu amaçla, Komisyon yargılamanın herhangi bir aşamasında ve zaman zaman taraflara anlaşmanın şartlarını önerebilir. partiler işlevlerini yürütmek üzere Komisyon’u etkinleştirmek için Komisyon ile iyi niyetle işbirliği yapacaklardır, ve onların en ciddi göz onun tavsiyelerine verecektir.
 2. Taraflar anlaşmaya varılması halinde, Komisyon bir rapor anlaşmazlık konularını belirterek ve taraflar anlaşmaya varıldığını kayıt düzenleyecektir. Eğer, yargılamanın herhangi bir aşamasında, o taraflar arasındaki anlaşmanın hiçbir ihtimali olduğu yönünde komisyonutarafından–, o dava kapanmalıdır ve bir rapor anlaşmazlık teslim belirterek ve anlaşmaya varmak için taraflar başarısızlığını kayıt düzenleyecektir. tek parti başarısız olursa görünür veya davaya katılma, Komisyon işlemleri kapatmak zorundadır ve partinin başarısızlığı görünür veya katılma belirterek bir rapor düzenleyecektir.

Makale 35

aksi kabul edilmedikçe uyuşmazlığın tarafları hariç, Bir uzlaşma takibine yapılan taraflardan hiçbiri diğer ilerlemeden hak kazanır, Hakemlerin önce veya yasalar veya mahkemesinde olsun, çağırmak veya uzlaşma işlemlerinde diğer tarafça yapılan herhangi bir dile getirilen görüş veya beyanlar veya kabul veya yerleşim teklifleri güvenmek, rapor veya Komisyon tarafından yapılan herhangi bir öneri veya.

Bölüm IV Tahkim

Bölüm 1 Tahkim Talebi

Makale 36

 1. Her Taraf Devlet veya diğer tarafa talebin bir kopyasını göndermek üzere Genel Sekretere yazılı olarak bu yönde bir talep iletirler tahkim dava açmak isteyen bir Akit Devletin herhangi bir ulusal.
 2. istek anlaşmazlık konularında ilgili bilgileri içerecektir, tarafların kimlik ve uzlaştırma ve tahkim soruşturmasının açılması usul kuralları uyarınca hakemliğe onların rıza.
 3. Bulduğu sürece Genel Sekreteri istek kaydetmek zorundadır, isteğinde yer alan bilgilere dayanılarak, Anlaşmazlık Merkezi’nin yetki alanı dışında olduğunu açıkça. O derhal kayıt kayıt veya ret tarafları derhal.

Bölüm 2 Tribunal Anayasası

Makale 37

 1. Hakem Heyeti (bundan sonra Tribunal adı) Madde uyarınca istek tescilinden sonra en kısa sürede kurulacaktır 36.
 2. (bir) Mahkeme tek hakem veya kabul ederler taraflar olarak atanan hakemlerin herhangi dengesiz sayıda oluşacaktır.

(b) Taraflar hakem sayısı ve atamalarına yöntemine üzerinde anlaşmaya varamadıkları,, Tribunal üç hakemden oluşacaktır, Her taraf ile üçüncü görevlendirilecek bir hakem, kim Mahkemesi başkanı olacaktır, tarafların anlaşması tarafından atanan.

Makale 38

Mahkeme dahilinde oluşturulmuştur ödememesi halinde 90 Talep kaydının bildirilmesinden sonra gün fıkra uyarınca Genel Sekreter tarafından sevk edildi (3) maddenin 36, ya da partiler gibi diğer dönem anlaşabilirler, Başkan -acak, taraflardan birinin talebi üzerine ve mümkün olduğunca her iki tarafların görüşlerini aldıktan sonra,

hakem tayin veya hakem henüz atanmamış. Başkan tarafından atanan Hakemler anlaşmazlık veya kimin milli Akit Devletin Akit Taraf Devletin vatandaşı olamazlar Bu madde maddesine istinaden ihtilafa taraf olan.

Makale 39

Hakemlerin çoğunluğu anlaşmazlık ve kimin milli Akit Devletin Akit Devletin partisi dışındaki Devletlerin vatandaşları olacaktır ihtilafa taraf olan; sağlanan, ancak, tek hakem veya Mahkemesinin her üyesi tarafların anlaşması suretiyle atanmıştır takdirde, bu maddenin yukarıdaki hükümleri uygulanmayacaktır o.

Makale 40

 1. Hakemler Hakemlerin Panel dışından da atanabilir, Başkan tarafından atamalar durumunda dışında Maddesi gereğince 38.
 2. niteliklere sahip olmalıdır Hakemlerin Paneli dışından atanan Hakemler paragrafta belirtilen (1) maddenin 14.

Bölüm 3 Mahkemesinin Yetkileri ve İşlevleri

Makale 41

 1. Mahkeme kendi yetki yargıç olacaktır.
 2. Bu anlaşmazlık Merkezi’nin yargı içinde değil anlaşmazlığa taraf tarafından herhangi bir itiraz, ya da başka nedenlerle mahkemesinin yetkili dahilinde değil, ön mesele olarak başa olmadığına karar verir ya da uyuşmazlığın esasına katılmasına Mahkemesi tarafından kabul edilecektir.

Makale 42

 1. Mahkeme taraflarca kabul edilebilir hukuk böyle kurallarına uygun bir anlaşmazlık karar vereceklerdir. Böyle bir anlaşmanın sağlanmaması halinde, Mahkeme uyuşmazlığın Akit taraf Devletin kanunları uygulamalıdır (kanunlar ihtilafı üzerine kurallarını içeren) ve uluslararası hukuk bu tür kurallar geçerli olabilir.
 2. Mahkeme yasanın sessizlik veya bilinmezlik zeminde mesele açık değil bir bulguyu getirmek olmayabilir.
 3. paragrafların hükümleri (1) ve (2) anlaşmazlıkta karar vermek Mahkemesi gücünü halel getirmez ex aequo et bono Tarafların anlaşmaları halinde.

Makale 43

Taraflar başkaca haricinde, Heyeti, o yargılamanın herhangi bir aşamasında gerekli gördüğü takdirde,

 1. belge ya da kanıt üretmek için taraflar çağırıyoruz, ve
 2. Anlaşmazlık ile bağlı sahneyi ziyaret, uygun göreceği şekilde ve orada bu tür sorular yürütmek.

Makale 44

Herhangi tahkim usulü bu Bölüm hükümlerine uygun olarak yürütülecektir ve, Taraflar başkaca durumlar hariç, Taraflar hakemliğe razı tarihte yürürlükte Tahkim Kuralları uyarınca. Prosedürün herhangi bir soru taraflarca kabul bu Bölüm veya Tahkim Kuralları veya herhangi bir kural kapsamında değildir ki çıkarsa, Mahkeme soruyu karar verir.

Makale 45

 1. bir partinin başarısızlığı görünmesini veya kendi durumunu ortaya koyma diğer tarafın iddiaların bir kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.
 2. Bir parti görünmesini veya diğer taraf kendisine sunulan sorularla uğraşmak Mahkemeye talepte bulunabilir yargılamanın herhangi bir aşamasında kendi durumunu ortaya koyma ve ödül işlemek için başarısız olursa. Bir hükmü vermeden önce, Mahkeme bildirecektir, ve ek süre için vermek, başarısız parti görünmesini veya makamı için, o parti bunu yapmak niyetinde olmadığını tatmin olmadıkça.

Makale 46

Taraflar başkaca haricinde, Mahkeme -acak, Bir parti tarafından talep edildiği takdirde, arızi veya ek iddia veya anlaşmazlık konusuyla doğrudan gündeme karşı dava onlar tarafların rızası kapsamında olup Merkezi’nin yargı dahilinde aksi olması şartıyla belirlemek.

Makale 47

Taraflar başkaca haricinde, Heyeti, o şartlar öyle gerektirdiğine kanaat, Her iki tarafın karşılıklı haklarını korumak için alınması gereken herhangi bir geçici önlem tavsiye.

Bölüm 4 Ödül

Makale 48

 1. Mahkeme tüm üyelerinin oy çokluğu ile karar alır soruları.
 2. Mahkeme kararı yazılı olmalı ve bunun için oy Mahkemesi üyeleri tarafından imzalanır.
 3. Ödül Mahkemesine sunulan her soru ile uğraşmak zorundadır, ve dayandırıldığı gerekçeler belirtilecektir.
 4. Mahkemenin herhangi bir üyesi ödülü kendi bireysel görüşünü ekleyebilirsiniz, o çoğunluk veya olmasın dan dissents olmadığını, ya da muhalefet beyanı.
 5. Merkezi tarafların rızası olmadan ödülünü yayınlamak olmayacaktır.

Makale 49

 1. Genel Sekreter derhal taraflara ödül onaylı örneklerini sevk edecektir. Ödül onaylı kopyaları sevk edildiği tarihte hale getirilmiş sayılır.
 2. içinde yapılan bir partinin talebi üzerine Mahkemesi 45 kararın alınmasını tarihten sonra gün sonra ödülü karar bulunmadığı ve herhangi bir soruyu karar karşı tarafa fark edebilirsiniz, ve herhangi büro düzeltecektir, ödülü aritmetik veya benzer hata. Onun kararı ödülü parçası haline gelecek ve ödül aynı şekilde taraflara bildirilir. paragrafın altında öngörülen süreler (2) maddenin 51 ve paragraf (2) maddenin 52 kararın verildiği tarihten itibaren başlar.

Bölüm 5 yorumlama, Revizyon ve Ödülü İptali

Makale 50

 1. Herhangi bir anlaşmazlık ödül anlamı veya kapsamı olarak taraflar arasında ortaya çıkacak olursa, Ya yazılı bir uygulama tarafından ödüle yorumunu isteyebilir parti Genel Sekreteri’ne hitaben.
 2. talep eder, Eğer mümkünse, ödülünü hale Mahkemesine sunulacak. Eğer bu mümkün olmayacaktır olursa, Yeni Mahkemesi Bölüm uyarınca teşkil edilecektir 2 Bu Bölümün. Mahkeme may, o şartlar öyle gerektirdiğine kanaat, kararını bekleyen ödül uygulanmasını kalmak.

Makale 51

 1. yazılı bir uygulama tarafından ödüle revize edilmesini talep edebilir Taraflardan biri ödülü etkileyecek şekilde kararlı nitelikte bazı gerçeğin keşif zeminde Sekreterine hitaben, Ödül gerçeği Mahkemesine ve başvuru ve o bilinmeyen olduğunu render edildiğinde gerçeğinin başvuranın cehalet ihmal kaynaklanmadığını şartıyla.
 2. Uygulama dahilinde yapılacaktır 90 kararın alınmasını tarihten itibaren üç yıl içinde herhangi bir olay böyle gerçeğin ve keşif sonrası günler.
 3. talep eder, Eğer mümkünse, ödülünü hale Mahkemesine sunulacak. Eğer bu mümkün olmayacaktır olursa, Yeni Mahkemesi Bölüm uyarınca teşkil edilecektir 2 Bu Bölümün.
 4. Mahkeme may, o şartlar öyle gerektirdiğine kanaat, kararını bekleyen ödül uygulanmasını kalmak. Başvuran uygulamada ödülü yürürlüğünün askıya alınma süresini isterse, Mahkeme bu talebe vereceği kararını verene kadar icra geçici kaldı edilecektir.

Makale 52

 1. yazılı bir uygulama tarafından ödüle iptalini isteyebilir Taraflardan biri aşağıdaki gerekçelerle biri veya birkaçı üzerine Genel Sekretere hitaben:
  • Mahkeme düzgün teşkil olmadığını;
  • Mahkeme açıkça yetkilerini aştığını;
  • Mahkemesinin bir üyesi adına yolsuzluk olduğunu;
  • Prosedürün temel kuraldan ciddi ayrılma olduğuna dair; veya
  • Ödül bunun dayandığı nedenleri açıklaması başarısız olduğunu.
 2. Uygulama dahilinde yapılacaktır 120 iptal Böyle bir uygulama dahilinde yapılacaktır yolsuzluk gerekçesiyle istendiğinde ödül dışında hale getirildi tarihten sonra gün 120 günler yolsuzluk keşfinden sonra ve kararın alınmasını tarihten itibaren üç yıl içinde her halükarda.
 3. talep üzerine, Başkan derhal Hakemlerin Paneli üç kişilik bir ad hoc Komitesi tayin eder. Komite üyelerinin hiçbiri ödülünü hale Mahkemesi üyesi olmuştur edecektir, Böyle bir üyesi olarak aynı milliyet olacaktır, anlaşmazlık veya kimin milli Devletin taraf Devletin uyruğu olacak ihtilafa taraf olan, bu Devletlerin biri tarafından Hakem Panele tayin edilmiş olacaktır, veya aynı anlaşmazlık bir uzlaştırıcı görevi yapmış olacaktır. Komite paragrafta belirtilen sebeplere dayanarak bunların bir ödül veya herhangi bir bölümünü iptal etme yetkisine sahip olacaktır (1).
 4. Maddelerin hükümleri 41-45, 48, 49, 53 ve 54, ve Bölümler VI ve VII Komitesi önünde işlemlere değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır.
 5. Komite, o şartlar öyle gerektirdiğine kanaat, kararını bekleyen ödül uygulanmasını kalmak. Başvuran uygulamada ödülü yürürlüğünün askıya alınma süresini isterse, Komite bu tür istek üzerine kararını verene kadar icra geçici kaldı edilecektir.
 6. Ödül anlaşmazlık iptal edilir ise kesin teminat mektubunu, Her iki tarafın talebi üzerine, Yeni Mahkemesine sunulmak Bölüm uyarınca oluşturulan 2 Bu Bölümün.

Bölüm 6 Ödülü Tanıma ve Uygulama

Makale 53

 1. Ödül tarafları bağlayıcı olacaktır ve bu Sözleşmede öngörülen verilenler dışında bir çare herhangi temyize veya tabi olmayacaktır. Her iki taraf uymak ve uygulama bu Sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca kalmış olduğunun belirlenmesi halinde, haller dışında ödül açısından uyacaktır.
 2. Bu Bölümün amaçları bakımından, “Ödülü” yorumlama herhangi bir karar içerecektir, revize veya sözleşme hükümlerine göre böyle kararının iptali 50, 51 veya 52.

Makale 54

 1. o Devlette bir mahkemenin nihai kararı sanki Her Akit Devlet bağlayıcı olarak bu Sözleşme uyarınca sunulan bir ödül tanımak ve onun toprakları içinde bu ödülü dayattığı parasal obliga tions yürütür. federal anayasası olan bir Akit Devletin veya federal mahkemeler yoluyla böyle bir ödül zorunlu kılabilir ve bir kurucu devletin mahkemelerinin nihai kararı sanki böyle mahkemeler ödülü tedavi tayin edebilir.
 2. Bir Akit Devletin topraklarında tanınmasını veya uygulanmasını isteyen bir parti bu tür Devlet bu amaçla Genel Sekreter tarafından onaylı kararın bir kopyasını belirlemiş olacaktır yetkili bir mahkeme veya başka makama ibraz edecektir. Her Akit Devlet, bu amaçla ve bu tür tanımlaması herhangi bir değişikliğe yetkili mahkeme veya diğer makam sahibinin belirlenmesinin Genel Sekreter’e bildirir.
 3. ödülün Yürütme böyle infaz aranır zamanla sınırlarının içinde Devlette yürürlükte olan kararların uygulanmasını ilgilendiren yasaları tarafından yönetilecektir.

Makale 55

Maddenin hiçbir 54 Bu Devletin dokunulmazlığı veya yürütme gelen herhangi bir yabancı devletin ilgili herhangi Akit Devlette yürürlükte olan kanun sapmaya imkan tefsir edilir.

Uzlaşmacılar ve Hakemlerin Bölüm V Değiştirilmesi ve Diskalifiye

Makale 56

 1. Bir Komisyon veya Mahkeme teşkil edilmiş ve dava başladı sonra, Bileşiminde değişmeden kalacaktır; sağlanan, ancak, uzlaştırıcının veya arabulucu ölürse bu, haline aciz, veya istifa, Ortaya çıkan boşluk Bölüm hükümlerine uygun doldurulacaktır 2 Bölüm III ve VI 2 Bölüm IV.
 2. O Panel üyesi olmaktan var edeceğini rağmen bir Komisyon veya Mahkemesi üyesi daha bu görevini devam edecektir.
 3. Bir parti tarafından atanan bir arabulucu veya hakem onun bir üyesi olduğu Komisyonu veya mahkemenin rızası olmadan istifa etmesi halinde, Başkan Oluşan boşalan uygun Masası’ndan bir kişiyi tayin eder.

Makale 57

Bir parti paragrafın gerektirdiği nitelikleri apaçık bir eksikliği gösteren herhangi gerçeğin hesapta bir Komisyonu’na veya Mahkemesine üyelerinin herhangi birinin diskalifiye önerebilir (1) maddenin 14. tahkim işlemin tarafı may, ek olarak, o Bölüm kapsamında Mahkemesine randevu için uygun olduğu gerekçesiyle hakem diskalifiye önerecek 2 Bölüm IV.

Makale 58

uzlaştırıcının veya hakem diskalifiye etmek için herhangi bir öneri üzerinde karar verilmesi durumunda kullanıcı Komisyonu veya Mahkemesi diğer üyeleri tarafından alınacaktır, üyeler eşit olarak bölünür burada koşuluyla, ya bir teklife durumunda bir tek uzlaştırıcı ya hakemi diskalifiye etmek, ya uzlaştırıcılar veya hakemlerin çoğunluğu, Başkan bu kararı alacaktır. önerinin olduğuna karar verilirse karar Bölümünün hükümleri uyarınca değiştirilir değinmelerdir uzlaştırıcı ya hakemini sağlam temelli 2 Bölüm III ve VI 2 Bölüm IV.

Proceedings Bölüm VI Maliyeti

Makale 59

Merkezin tesislerin kullanımı için taraflar tarafından ödenecek ücretler İdari Konsey tarafından kabul edilen düzenlemelere uygun olarak Genel Sekreter tarafından belirlenir.

Makale 60

 1. Her Komisyonu ve her Mahkemesi İdari Konsey tarafından zaman zaman belirlenen sınırlar içerisinde ve Genel Sekreter ile görüştükten sonra ücret ve üyelerinin giderlerini belirler.
 2. paragraftaki hiç bir şey (1) Bu madde ücretleri ve üyelerinin giderlerinin ilgiliye Komisyonu veya Mahkemesi ile önceden kabul etmekten partileri engel olacaktır.

Makale 61

 1. uzlaştırma işlemleri durumunda Merkezi’nin facil ilimler kullanımı için ücret ve Komisyon üyelerinin yanı sıra yüklerin giderler, taraflarca eşit olarak üstlenecektir. Her iki taraf işlemleriyle bağlantılı üstlenilen başka masraflarını üstlenecektir.
 2. tahkim işlemler durumunda Mahkemesi -acak, Taraflar başkaca durumlar hariç, işlemleriyle bağlantılı kişilerin uğradıkları masrafları değerlendirmek, nasıl ve kim tarafından bu harcamaları karar verecek, ücretler ve Jüri üyelerinden giderleri ve Merkezin tesislerin kullanımı için ücretleri ödenir. ödülün parçasını oluşturur bu karar

Muhakemat Bölüm VII Yeri

Makale 62

Uzlaştırma ve tahkim işlemleri olarak bundan sağlanan hariç Merkezi’nin koltuğuna yapılacaktır.

Makale 63

Uzlaştırma ve tahkim işlemleri tutulabilir, Tarafların anlaşmaları halinde,

 1. Daimi Tahkim Mahkemesi ya da başka uygun kurumun koltukta, özel ya da kamuya, hangi Merkezi bu amaçla düzenlemeler yapabilir; veya
 2. Genel Sekreter danıştıktan sonra Komisyon veya Mahkemesi tarafından onaylanan başka bir yerde.

Bölüm VIII

Akit Devletler Arasındaki Anlaşmazlıklar

Makale 64

müzakere ile çözümlenemeyen Bu Sözleşmenin yorumu ve uygulanmasında Akit devletler arasında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık bu tür uyuşmazlığın herhangi bir tarafın uygulama tarafından Uluslararası Adalet Divanına havale edilecektir, Devlet de sürece yerleşim başka bir yöntemle kabul.

Bölüm IX Değişiklik

Makale 65

Her Taraf Devlet bu Sözleşmenin değiştirilmesini önerebilir. Bir Önerilen değişiklik metni Genel Sekreteri’ne az olmamak bildirilecektir 90 Bu tür değişikliğin dikkate alınması gereken ve derhal İdare Kurulu’nun tüm üyelerine onun tarafından iletilecektir hangi İdari Konsey toplantısı öncesinde günler.

Makale 66

 1. İdari Konseyi, üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verir ise, Değişiklik önerisinin onaylanması için tüm taraf Devletlere sirküle edilecektir, kabul veya onay. Her değişiklik yürürlüğe girecektir 30 gün anlaşmalı ülkede bir bildirimin bu Sözleşmenin tevdi makamı tarafından sevk sonra tüm taraf Devletler onaylayan o, kabul edilen veya değişikliğini kabul.
 2. Hiçbir değişiklik herhangi Akit Devletin bu Sözleşme altında veya kendisini oluşturan alt bölümleri veya kurumların herhangi birinin haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir, veya değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce verilen Merkezi’nin yargıya rıza doğan böyle Devletin herhangi vatandaşına ait.

Bölüm X Son Hükümler

Makale 67

Bu Sözleşme Bankası Devletleri üyeleri adına imzaya açık olacaktır. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı Statüsüne ve İdari Konsey taraf olan herhangi bir diğer Devletin imzasına açık olacaktır, üyelerinin üçte iki oyla, Sözleşmeyi imzalamaya davet gelmiş olacaktır.

Makale 68

 1. Bu Sözleşme onaya tabidir, kendi anayasal usullerine uygun olarak imzalayan Devletler tarafından kabul veya onay.
 2. Bu Sözleşme yürürlüğe girer 30 onaylama yirminci tevdi tarihinden sonra gün, kabul veya onay. Her Devlet için yürürlüğe girecektir hangi sonradan mevduat onaylama, kabul veya onay 30 Böyle tevdi edildiği tarihten itibaren gün.

Makale 69

Her Akit Devlet kendi topraklarında etkili Bu Sözleşme hükümlerinin yapmak için gerekli olabilecek yasal ve diğer tedbirleri olarak alacaktır.

Makale 70

Bir Akit Devlet sorumludur uluslararası ilişkilerinden için Bu Sözleşme tüm bölgelerde uygulanacaktır, Ya onaylama sırasında bu Sözleşmenin tevdi makamı yazılı bildirimle bu tür devlet tarafından dışlanır olanlar hariç, kabul veya tasdik veya sonradan.

Makale 71

Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin tevdi makamı yazılı bildirimle bu Sözleşmeden çekilebilir. ihbar altı ay böyle uyarıyı aldıktan sonra yürürlüğe girer.

Makale 72

Madde uyarınca Akit Devlet tarafından Bildirimi 70 veya 71 bu bildirim tarafından alındığı önce bu Devletin veya kendisini oluşturan alt bölümleri veya kurumları veya bunlardan biri tarafından verilen Merkezi’nin yargıya rıza doğan bu Devletin herhangi ulusal herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini etkilemeyecektir emanetçi.

Makale 73

Onay belgeleri, kabul veya bu Sözleşmenin ve değişikliklerin onaylanması, bu Sözleşmenin tevdi makamı olarak hareket eder Bankası ile tevdi edilecektir bunlara. Tevdi Bankası ve diğer Devlete Devletler üyelerine bu Sözleşmenin onaylı suretleri Sözleşmeyi imzalamaya davet.

Makale 74

Tevdi madde uyarınca Birleşmiş Milletler Sekreterliği ile bu Sözleşmeyi kayıt eder 102 Birleşmiş Milletler Şartı ve Yönetmeliği Genel Kurulu tarafından kabul edilen bununla ilgili.

Makale 75

Tevdi aşağıdakilerin tümünü imzalayan Devletlere bildirecektir:

 1. Madde uyarınca imzalar 67;
 2. onay belgelerinin mevduat, Madde uyarınca kabul ve onay 73;
 3. Bu Sözleşme, madde uyarınca yürürlüğe girdiği tarih 68;
 4. Madde uyarınca toprak uygulamasından dışlamaları 70;
 5. Bu sözleşmenin herhangi bir değişiklik maddesi uyarınca yürürlüğe girdiği tarih 66; ve
 6. Madde uyarınca fesih bildirimlerini 71.

Washington’da YAPILAN, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dilleri, her üç metin aynı derecede geçerli olmak, İmar ve Kalkınma Bankası’ndan arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme tek nüsha olarak, Bu Sözleşme uyarınca tahsil edilen görevlerini yerine getirme anlaşması altında onun imzası ile gösterilir hangi.

DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLER Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ÜZERİNE YÖNETİCİ YÖNETİM RAPORU

İmar ve Kalkınma Mart ayı Uluslararası Banka 18, 1965

SÖZLEŞMENİN ÜZERİNE YÖNETİCİ YÖNETİM RAPORU

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile ilgili İcra Direktörleri Raporu

Sözleşmesi İcra Direktörleri Raporu

 1. Karar No.. 214, Eylül’de İmar ve Kalkınma Uluslararası Banka Guvernörler Kurulu tarafından kabul edilen 10, 1964, şöyle şartlar:“ÇÖZÜLDÜ:
  1. Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü”konulu İcra Direktörleri raporu,”Ağustos tarihli 6, 1964, bu vesile ile onaylanmıştır.
  2. İcra Direktörleri uzlaşma ve tahkim yoluyla ihale Devletleri ve akit devletlerde diğer Vatandaşları Arasındaki Yatırım uyuşmazlıkların çözümü için gönüllü olarak mevcut olacak tesis ve usulleri belirleyen bir kongre formüle rica olunur.
  3. Bu tür bir kongre formüle edilmesinde, İcra Direktörleri dikkate üye hükümetlerin görüşlerini alacaktır ve akılda hükümetlerin olası en büyük sayısına göre kabul edilebilir bir metnin gelen istendiğini tutacaktır.
  4. onlar uygun göreceği şekilde İcra Direktörleri böyle önerilerle üye hükümetlere böyle bir anlaşmanın metnini sunacaktır.
 2. Banka İcra Direktörleri, Yukarıdaki Çözünürlük göre hareket, Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü konusunda bir sözleşme formüle sahip, Martta 18, 1965, Sözleşme metninin sunulmasını onayladı, buraya iliştirilmiş olarak, Banka üye hükümetlere. İcra Direktörleri tarafından bu eylem yapmaz, tabii ki, Bireysel İcra Direktörleri tarafından temsil hükümetler Sözleşmesi eylemde kararlı olduklarını ima.
 3. İcra Direktörleri tarafından eylem kapsamlı hazırlık çalışmalarının öncesinde edildi, ayrıntıları paragraflarda verilmiştir 6-8 altında. İcra Direktörleri formu no’lu ekinde yer Sözleşmesi Devletleri ve yabancı yatırımcılar için göndermek istiyor yatırım uyuşmazlıkların çözümü için hükümetler arası anlaşma tesisleri ve prosedürlerle oluşturulması prensibini kabul eden hükümetlerin görüşlerini geniş bir uzlaşma temsil ettiği memnun uzlaştırma veya tahkim. Kongre bu tür tesis ve prosedürler için uygun bir çerçeve teşkil ettiğini Onlar da memnun. göre, Sözleşme metni imzalama ve onaylama amacıyla değerlendirilmesi için üye hükümetler gönderilir, kabul veya onay.
 4. İcra Direktörleri Madde hükmü dikkat davet 68(2) uyarınca hangi Sözleşmesi Akit Devletler arasında yürürlüğe girecek 30 günler Bankası ile mevduat sonra, Sözleşmenin depoziteri, onaylama yirminci enstrümanın, kabul veya onay.
 5. İngilizce Sözleşmesinin ekli metin, Fransızca ve İspanyolca dilleri Bankası arşivlerinde muhafaza edilmiştir, emanetçisi olarak, ve imza için açıktır.
 6. kurumsal tesisler oluşturulmasının istenen ve uygulanabilirlik sorunu, Banka tarafından desteklenen, uzlaşma ve Devletler ve yabancı yatırımcılar arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü için ilk olarak Onyedinci Yıllık Toplantısında Banka Guvernörler Kurulu önce verilmişse, Washington’da düzenlenen, D.C.’deki. eylülde 1962. o Toplantı Guvernörler Kurulu At, Çözünürlük No. 174, Eylül’de kabul edilen 18, 1962, sorusunu incelemek için İcra Direktörleri talep.
 7. Banka personeli tarafından hazırlanan çalışma kağıtları temelinde gayri bir dizi tartışmada sonra, İcra Direktörleri Banka daha detaylı konuyu dikkate üye hükümetler tarafından belirlenen yasal uzmanların danışma toplantılar gerektiğine karar verdi. istişari toplantılar Addis Ababa bölgesel bazda düzenlendi (Aralık 16-20, 1963), Santiago de Chile (Şubat 3-7, 1964), Cenevre (Şubat 17-21, 1964) ve Bangkok (27 Nisan-Mayıs 1, 1964), Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonları idari yardım ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi, ve tartışma için temel olarak ABD ve İcra Direktörleri tartışmaların ışığında Bankası personeli tarafından hazırlanan Diğer Devletlerin Vatandaşları ve hükümetlerin görünümleri arasında Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü bir sözleşmenin bir ön Taslak aldı. toplantılar hukuk uzmanlarına katıldı 86 ülkeler.
 8. Hazırlık çalışmalarının ve görüşleri ışığında danışma toplantılarında dile, Tokyo’da Ondokuzuncu Yıllık Toplantısında Yönetim Kuruluna rapor İcra Direktörleri, eylülde 1964, o öngörülen kurumsal tesisler kurmayı arzu olacağını, ve hükümetler arası anlaşma çerçevesinde bunu. Guvernörler Kurulu paragrafında belirtilen tasfiye edilmesi, 1 Bu Raporun, İcra Direktörleri bunun üzerine işbu sözleşmenin formülasyonunu üstlendi. hükümetlerin olası en büyük sayısına göre kabul edilebilir bir metnin geldikten amacıyla, Banka görevlerinde İcra Direktörleri yardımcı olacak bir Hukuk Komitesine temsilcilerini belirlemek için üyelerini davet. Bu Komite Kasım Washington’da buluştu 23 Aralık ayına kadar 11, 1964, ve İcra Direktörleri minnetle onlar temsilcileri alınan değerli tavsiyeler kabul 61 Komitesinde görev üye ülkeler.
 9. hükümetlere bağlı Sözleşmeyi gönderirken, İcra Direktörleri ekonomik gelişme yolunda ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmek arzusu ile harekete geçerler. Devletler ve yabancı yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kurumun oluşturulması onu çekmek isteyen karşılıklı güven ortamı teşvik ve böylece o ülkelerin içine özel uluslararası sermayenin daha büyük bir akış uyarıcı doğru büyük bir adım olabilir.
 10. İcra Direktörleri bir kural idari yoluyla çözülmesini olarak yatırım uyuşmazlıkları olduğunu kabul, İlgili yatırım yapıldığı ülkenin yasalarına göre mevcut yargı ya da tahkim prosedürleri. ancak, deneyim anlaşmazlıklar taraflar diğer yöntemlerle yerleşmek istediğiniz doğabilecek göstermektedir; ve son yıllarda giren yatırım anlaşmaları hem Devletleri ve yatırımcılar sıklıkla yerleşim uluslararası yöntemlere başvurmak kabul etmek karşılıklı çıkarına olduğunu düşünün olduğunu göstermektedir.
 11. Bu sözleşme kapsamındaki uyuşmazlıkların özel özelliklerini dikkate alacak şekilde tasarlanmış yerleşim uluslararası yöntemlerini doğuracağını, yanı kime geçerli olacak partilerin olarak. Bağımsız yargı, özel nitelikli kişiler tarafından tahkim ve uzlaştırma imkanları sağlayacaktır ilgili taraflar tarafından önceden bilinen ve kabul edilen kurallara göre yürütülmektedir. Özellikle, Merkezin himayesinde uzlaşma veya tahkim için bir kez bir hükümet ya da yatırımcı vermişti rızasını sağlayacak, Böyle rıza tek taraflı çekilemedi.
 12. İcra Direktörleri özel sermaye çekici ve ses yatırımlar için elverişli bir ortam sunan ülkelere akmaya devam edeceğine inanıyoruz, Böyle ülkeler Sözleşmeye tarafların olmadı bile ya, katılan, Merkezin olanaklarından etmedi. Diğer yandan, Bir ülke tarafından Sözleşme’ye bağlılık ek teşvik sağlamak ve topraklarının içine özel uluslararası yatırım daha büyük akışını teşvik ediyorum, hangi Sözleşmenin asıl amacıdır.
 13. Sözleşmenin genel amacı, özel uluslararası yatırım daha büyük akışını teşvik etmek iken, Sözleşme hükümleri yatırımcıların ilgi ve ev sahibi Devletler’in faaliyetleri arasında dikkatli bir denge sağlamak. Dahası, Sözleşme sürekli Sözleşmesi hükümleri eşit iki durumda gereksinimlerine adapte edilmesi gerektiğini akılda oldu konak Devletler tarafından hem de yatırımcılar ve İcra Direktörleri tarafından işlem yapılmasını sağlar.
 14. ekli Sözleşme hükümleri çoğunlukla kendiliğinden açıklayıcı içindir. Birkaç temel özellikleri hakkında kısa açıklama may, ancak, Sözleşmenin dikkate alınacak üye hükümetlerin için yararlı.Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası MerkezGenel
 15. Kongre özerk uluslararası kurum olarak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkezi’ne kurar (Makaleler 18-24). Merkezin amacı yatırım uyuşmazlıklarının tahkim ve uzlaştırma imkanları sağlamaktır”dir * * *” (Makale 1(2)). Merkezi kendisi uzlaştırma veya tahkim faaliyetlerde olmaz. Bu Uzlaştırma Komisyonlarının görev olacak ve Tahkim Mahkemeleri Sözleşme hükümlerine uygun olarak oluşturulan.
 16. kurumun kuruluş sponsor olarak Bankası koltuk için tesislerinde ile Merkezini sağlayacaktır (Makale 2) ve, iki kurum arasında düzenlemelere göre, diğer idari olanaklar ve hizmetler ile (Makale 6(d)).
 17. Merkezin finansmanı ile ilgili olarak (Makale 17), İcra Direktörleri Banka sürece Merkezi sandalyesini Banka genel merkezinde ve imza atmak zorunda olarak ücretsiz ofis konaklama Merkezini sağlamaya hazır gerektiğine karar verdik, makul sınırlar içinde, Merkezi kurulduktan sonra yıllık bir süre için Merkezi’nin temel havai harcaması belirlenecek.
 18. Merkezin fonksiyonların verimli deşarj ile tutarlı Sadelik ve ekonomi yapısını karakterize eden. Merkezin organları İdare Kurulu vardır (Makaleler 4-8) ve Sekreterlik (Makale 9-11). İdari Konsey her bir Akit Devletin bir temsilcinin oluşacak, Merkezi’nden karşılıksız hizmet veren. Konsey her üyenin bir oy atan ve farklı bir çoğunluk Sözleşmesi tarafından gerekli olmadıkça Konseyi huzurunda konular kullanılan oyların çokluğu ile karar verilir. Banka Başkanı Konseyi’nin Başkanı olarak re’sen görev yapacak ancak oy hakları yoktur olacak. Sekreterya bir Genel Sekreter oluşacak, Bir veya daha fazla Sekreter Yardımcıları Genel ve personel. esneklik sağlamak amacıyla Kongre birden fazla Yardımcısı Genel Sekreter olmak orada imkanı sağlar, ancak İcra Direktörleri artık Merkezi’nin birden fazla ya da iki tam zamanlı yüksek görevlileri için bir ihtiyaç görmüyorum. Makale 10, Hangi Genel Sekreteri ve herhangi Genel Sekreter Yardımcısı üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından İdari Konsey tarafından seçilen gerektirir, Başkanı adaylığını, Bir süre altı yıl geçmeyen üzere görev sürelerinin sınırlar ve onların yeniden seçilmesini sağlar. İcra Direktörleri inanıyoruz ilk seçim, Sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan, Merkezin yüksek görevlilerinin seçiminde katılan olasılığından yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşmeyi onaylayan Devletler mahrum etmemek için kısa bir süre için olmalıdır. Makale 10 aynı zamanda bu yetkililer resmi görevlerini dışındaki faaliyetlerinde bulunabilirler etme mesafesini sınırlar.İdari Kurulu İşlevleri
 19. İdari Konsey başlıca fonksiyonları Genel Sekreter seçilmesi ve herhangi Genel Sekreter Yardımcısı olan, Merkezin bütçenin kabulü ve idari ve mali düzenlemelerin benimsenmesi, uzlaştırma ve tahkim işlemleri için işlemlerin ve usul kuralları kurumunu düzenleyen kurallar. Bütün bu konularda Eylem Konseyi üyelerinin üçte iki çoğunluğu gerektirir.Genel Sekreter işlevleri
 20. Kongre yasal temsilcisi olarak idari çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için Genel Sekreter’e gerektirir, Merkezin adı kayıt ve asıl memuru (Makaleler 7(1), 11, 16(3), 25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 51(1), 52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) ve 65). ek olarak, Genel Sekreter uzlaşma işlemleri ya da tahkim usulünün için bir istek kaydı reddetme hakkı verildi, ve böylece bu tür işlem yapılmasını önlemek için, Başvuru sahibi tarafından döşenmiş bilgilere dayanılarak eğer o anlaşmazlık Merkezi’nin yetki alanı dışında açıkça olduğunu bulur (Makale 28(3) ve 36(3)). Genel Sekreter bu sınırlı güç bir partiye utanç kaçınarak amacıyla uzlaşma veya tahkim işlemleri için için “ekranı” istekler verilir (Özellikle bir devlet) hangi merkeze sundukları razı olmasaydı bir anlaşmazlık buna karşı dava kurumdan neden olabilir, de diğer nedenlerle Merkezi’nin örn yetki alanı dışında besbelli idi Merkezi’nin makine durumlarda harekete olacağını olasılığı olarak, Başvuru sahibi veya diğer parti ya uygun olmadığı için Sözleşme kapsamında duruşmalarda taraf olmak.Paneller
 21. Makale 3 Uzlaştırıcı bir Panel ve Hakemlerin bir Panel korumak için Merkezini gerektirir, Madde ederken 12-16 şekilde ve panel üyelerinin atama şartlarını özetlemektedir. Özellikle, Makale 14(1) yetkinlik yüksek derecede sahip olacağı Panel üyeleri sağlamak ve bağımsız yargıda bulunma yeteneğine sahip olmak istiyor. yargılamanın esas esnek karakteri ile uyumlu olarak, Kongre Panelleri dışından uzlaştırıcılar ve hakemleri tayin tarafların izin verir ancak gerektirir (Makaleler 31(2) ve 40(2)) bu tür atamalar maddede belirtilen niteliklere sahip 14(1). Başkan, Madde uyarınca Uzlaştırıcı veya hakem tayin istenildğinde 30 veya 38, Panel üyelerine seçiminde kısıtlıdır.Merkezin Yargı
 22. dönem “Merkezin yetkisi” Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır limitlerini anlamında uygun bir ifadesi olarak Sözleşmesi kullanılır ve Merkezin imkanları uzlaşma ve tahkim işlemleri için hazır olacaktır. Merkezin yetkisi Sözleşme’nin Bölüm II’de ele almaktadır (Makaleler 25-27).Razı olmak
 23. tarafların onayı Merkezi’nin yargı temel taşıdır. yargı onayı tek taraflı geri alınamaz verilen bir kere yazılı olmalı ve (Makale 25(1)).
 24. tarafların onayı Merkezi ele mevcut olması gereken (Makaleler 28(3) ve 36(3)) ancak Sözleşme aksini rıza verilmesi gereken saati belirtmez. Onay verilebilir, Örneğin, Bir yan tümcesinde bir yatırım anlaşmasına dahil, Bu anlaşmadan doğan gelecekteki anlaşmazlıkların Merkezi’ne sunulmak üzere temin, veya Compromis zaten ortaya çıkmış olan bir anlaşmazlıkla ilgili. Ne de Kongre her iki tarafın rızası tek enstrüman olarak ifade edilmesini gerektirir. Böylece, bir konak Devlet yatırım promosyonu mevzuatı teklifte Merkezi’nin yargı yetkisine yatırımların belirli sınıfların doğan anlaşmazlıkları göndermek için olabilir, ve yatırımcı yazılı teklifi kabul ederek rızasını vermesini.
 25. tarafların rızası Merkezi’nin yargı için gerekli bir ön koşuldur iken, , ülkesinde bir anlaşmazlık getirmek yetmiyor tek başına rıza. Sözleşmenin amacına uygun olarak, Merkezin yetkisi daha da anlaşmazlık doğası ve taraflar buna istinaden ile sınırlıdır.Anlaşmazlığın Doğa
 26. Makale 25(1) Anlaşmazlık a olmalıdır gerektirir “bir yatırımın doğrudan gündeme hukuki anlaşmazlık.” ifadesi “yasal uyuşmazlık” açıklığa kavuşturmak kullanıldığını haklarının çatışmalar Merkezi’nin yetki alanına iken, çıkarları salt çatışmaları değil. anlaşmazlık yasal bir hak veya yükümlülük varlığını veya kapsamını ilgilendiren gerekir, veya tazminat niteliği veya kapsamı yasal bir yükümlülük ihlali için yapılacak.
 27. Hiçbir girişimde taraflarca rıza esastır gereklilik verilen dönem “yatırım” define için yapıldı, ve Devletler önceden bilinen yapmak hangi Akit aracılığıyla mekanizma, istedikleri takdirde, kendilerinin ya Merkezi’ne göndererek düşünün olmaz olur uyuşmazlıkların sınıfları (Makale 25(4)).Sorununa Partiler
 28. Bir anlaşmazlık Merkezinin yetki alanı içinde olması için taraflardan birinin Akit Devlet olmalıdır (Bir Akit Devletin kurucu alt bölümü veya ajans ya da) diğer tarafın “Başka Akit Devletin ulusal” olmalıdır. İkinci terim paragrafta tanımlandığı gibi(2) maddenin 25 gerçek kişiler ve tüzel kişileri kapsar.
 29. Bu madde altında olduğunu belirtmek gerekir (bir) maddenin 25(2) uyuşmazlığın Devlet partinin ulusal bir doğal kişi Merkezi’nin himayesinde işlemlerde taraf olmak hak olmaz, Hatta aynı anda eğer o başka Devletin vatandaşlığına sahip. Bu uygun olmamasıyla mutlaktır ve uyuşmazlığa taraf Devlet rızasını vermiş olsaydı bile tedavi edilemez.
 30. fıkra (b) maddenin 25(2), hangi Tüzel kişiler ilgilenir, daha esnektir. O Devlet nedeniyle yabancı kontrolün başka Akit Devletin vatandaşı olarak muamele kabul olsaydı uyuşmazlığın taraf Devletin vatandaşlığına sahip bir tüzel kişi Merkezi’nin himayesinde işlemlere taraf olmak uygun olur.Anlaşmalı ülkede tarafından Bildirimler
 31. Hiçbir uzlaşma veya tahkim işlemleri kendi rızası dışında ve sırasında Akit Devletin aleyhinde olabilir iken, hiçbir Üye Devlet bu tür işlemlere razı gibi bir zorunluluğunuz olduğunu, o Sözleşmeye o bağlılık anlaşmalı ülkede Merkezi’ne bir anlaşmazlık sunulması için yatırımcılar tarafından isteklere olumlu dikkate vereceğini bir beklenti uzatarak anlamına gelebilecek keçe yine edildi. Hükümetlerin Merkezi veya hangi sunulmak için uygunsuz dikkate alacağını yatırım uyuşmazlıklarının sınıfları olabileceğini Bu bağlamda işaret edildi, Kendi yasalarına göre, onlar Merkezi’ne vermelerine izin değildi. Bu puanı yanlış anlama riskini önlemek amacıyla, Makale 25(4) açıkça önceden Merkezi’ne bilinen yapmak için anlaşmalı ülkede izin, istedikleri takdirde, kendilerinin ya Merkezi’ne göndererek düşünün olmaz olur uyuşmazlıkların sınıfları. hüküm bir Taraf Devlet tarafından bir açıklama sadece bilgi amaçlı hizmet verecek Merkezi’ne anlaşmazlık belli sınıfını göndererek dikkate alacağını ve Merkezi yetkisini vermek için gerekli onayı anlamına gelmeyeceğinin altını açıkça belirtilmiştir. Tabii ki, dikkate alınmaz belirli uyuşmazlık sınıflarını hariç bir açıklama Sözleşmesine rezervasyon teşkil olmaz.Münhasır Yolları Olarak Tahkim
 32. Bu bir devlet ve bir yatırımcı hakemliğe başvurmayı kabul ettiğinizi ortaya koyabilecek, ve diğer ilaçlar önceden tükenme diğer yollara başvurmuş olması veya talep etme hakkı bulunmamaktadır, tarafların niyeti başka çaresinin dışlanmasına hakemliğe başvurmayı sahip olmaktır. yorumlama Bu kural maddesinin ilk cümlesinde somutlaşan edilir 26. yerel hukuk yollarının tüketilmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını değiştirmek ve böylece amaçlı olmadığını açıklığa kavuşturmak amacıyla, İkinci cümle açıkça yerel çarelerin önce bitkinlik gerektirecek bir Devletin hakkını tanır.Yatırımcı Devlet tarafından İddialar
 33. Ne zaman Merkezi’ne yatırımcı ile bir anlaşmazlık sunulması için bir konak Devlet onayları, böylelikle uluslararası bir yargı yatırımcı doğrudan erişim sağlayan, yatırımcı davasını savunmak onun Devleti isteyecek bir konumda olmamalı ve bu devlet bunu yapmaya izin verilmemelidir. göre, Makale 27 açıkça diplomatik koruma sağlayan bir Akit Devleti yasaklar, veya uluslararası iddiayı getiren, kendi vatandaşları ve başka Akit Devletin bir göndermek üzere anlaştığınız bir uyuşmazlık ile ilgili, ya gönderdiniz, Sözleşme uyarınca tahkime, uyuşmazlığa taraf Devletin anlaşmazlık render ödül uymaması sürece.Sözleşme kapsamında KitabıMuhakemat Kurumu
 34. Bir istek vasıtasıyla tesis edilmektedir Kitabı Sekreterine hitaben (Makaleler 28 ve 36). Talep kaydının Uzlaşma Komisyonu veya Hakem Heyeti sonra, gibi durumda olabilir, teşkil edilecek. Referans paragrafa gönderme yapılan 20 Yukarıdaki kaydı reddetme Genel Sekreter gücüne.Uzlaşma Komisyonları ve Tahkim Mahkemeleri Anayasası
 35. Kongre taraflara özgürlük büyük ölçüsünü bırakır rağmen Komisyonlarının ve mahkemelerin anayasaya ilişkin, bu konularda partiler veya bir partinin isteksizliği arasında anlaşma eksikliği dava boşa olmayacaktır işbirliği olmasını sağlar (Makaleler 29-30 ve 37-38, sırasıyla).
 36. Mansiyon zaten partiler Panelleri dışından uzlaştırıcılar ve hakemleri tayin serbesttir gerçeği yapılmıştır (paragrafa bakınız 21 yukarıdaki). Kongre milliyet atfen uzlaştırıcılar atanması kısıtlamaz iken, Makale 39 Bir parti anlaşmazlığına Tahkim Mahkemesi üyelerinin çoğunluğu anlaşmazlık veya kimin milli Devletin taraf Devletin vatandaşı olmaması gerektiğini kuralı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kural en fazla üç kişiden oluşan bir Mahkemesinin sunulmasını bu milliyete sahip olmanın kişilerin hariç etkisine sahip muhtemeldir. ancak, Kural Mahkemesinin her hakem iki tarafın anlaşması ile atanmıştır nerede geçerli olmayacaktır.uzlaştırma Kitabı; Tahkim Mahkemelerinin Yetki ve İşlevleri
 37. Genel olarak, Maddelerin hükümleri 32-35 uzlaşma işlemleri ile ve Makalelerin uğraşan 41-49, Böyle Mahkemeleri tarafından verilen Tahkim Mahkemeleri ve ödül yetki ve fonksiyonları ile uğraşan, kendiliğinden gelir. hükümlerin iki takım arasındaki farklar Mahkemesinden anlaşmazlık bağlayıcı belirlenmesi amaçlamaktadır anlaşmaya tarafları ulaştırmaya çalışan uzlaşma süreci ve tahkim arasındaki temel ayrım yansıtmak.
 38. Makale 41 uluslararası yargı kendi yetkinlik ve madde yargıçlar olmak olduğunu köklü prensibini yinelemektedir 32 Uzlaşma Komisyonlarına aynı ilke geçerlidir. Bu Genel Sekreter güç uzlaşma veya tahkim talebinin kaydı reddetme, bu bağlamda, not edilmelidir (paragrafa bakınız 20 yukarıdaki) böylece dar kendi kabiliyetlerini tespit etmek Komisyon ve Mahkemeleri etme konusunda tecavüz değil olarak tanımlanır ve, diğer yandan, Genel Sekreter tarafından bir istek olduğunu tescil etmez, tabii ki, Anlaşmazlık Merkezi’nin yetki alanı dışında olduğunu düşünmektedir bir Komisyonunu veya Mahkemesine engel.
 39. Sözleşme uyarınca yargılamanın rızaya karakteri ile uyumlu olarak, Taraflar uzlaşma veya tahkim işlemleri bu işlemlerde geçerli olacaktır usul kuralları üzerinde anlaşabilirler. ancak, eğer yoksa bu kadar İdari Konsey tarafından kabul Uzlaştırma Kuralları ve Tahkim Kuralları uygulanacaktır kabul etmediyseniz ölçüde (Makaleler 33 ve 44).
 40. Sözleşme kapsamında bir Hakem Heyeti taraflarca kabul yasasını uygulamak için gereklidir. Böyle mutabakata varılamaz, Mahkeme uyuşmazlığın taraf Devletin kanunu uygulamak zorundadır (Bunun için hukuk başka yasanın uygulanmasında çağrısı sürece), yanı uluslararası hukuk kurallar gibi geçerli olabilecek. Bu bağlamda kullanıldığı şekliyle “uluslararası hukuk” maddesinde tarafından kendisine verilen anlamda anlaşılmalıdır 38(1) Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün, ödenek Aslında bunun için yapılıyor Madde 38 Devletlerarası disputes.1 uygulamak için tasarlanmıştırHakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması
 41. Makale 53 Taraflar ödülü tabi olduğunu beyan eder ve itiraz veya Sözleşme ile öngörülen hariç diğer çözüm yolları tabi olmayacağını. öngörülen çareler revizyon vardır (Makale 51) ve iptal (Makale 52). ek olarak, atlanmış bir Mahkemesine isteyebilir taraf kendisine sunulan herhangi bir soru karar vermek, onun ödülünü ek (Makale 49(2)) ve ödül yorumlanmasını talep edebilir (Makale 50).
 42. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yukarıdaki işlemlerin herhangi biriyle bağlantılı olarak icra konaklamalarda tabi, partiler uymak ve ödül ve Madde uymak zorundadır 54 Her Akit Devlet bağlayıcı olarak ödül tanımak ve bir yerel mahkemenin nihai kararı sanki ödül dayattığı parasal yükümlülüklerini uygulamak gerektirir. Çünkü üniter ve federal veya diğer non-üniter Devletleri’nde bulunan ortak hukuk ve medeni hukuk yargısı ve farklı yargı sistemlerinde izlenen farklı hukuki tekniklerin, Makale 54 herhangi bir yöntem reçete vermez iç uygulanmasında izlenecek, ancak kendi hukuk sistemine uygun olarak Madde gereksinimlerini karşılamak için her Akit Devleti gerektirir.
 43. egemen bağışıklığın doktrini yürütme istendiği yabancı Devletlere karşı veya Devlete karşı elde edilen kararların bir Devlette zorla çalışmasını engelleyebilecek. Makale 54 kendi mahkemelerinin nihai kararına Sözleşmesi uyarınca sunulan bir ödül eşit Sözleşen Devletler gerektirir. O ötesine geçmek ve son yargılar infaz edilemeyen hangi durumlarda Sözleşmesi uyarınca sunulan ödüllerin zorla yürütülmesini üstlenecek bunları gerektirmez. Bu noktada Madde üzerinde şüphe bırakmamak amacıyla 55 Madde hiçbir şeyin sağlar 54 Bu Devletin dokunulmazlığı veya yürütme gelen herhangi bir yabancı devletin ilgili herhangi Akit Devlette yürürlükte olan kanun sapmaya imkan tefsir edilir.Proceedings Yeri
 44. Merkezi’nden uzakta dava ile ilgili olarak, Makale 63 işlemler tutulabilir öngörmektedir, Tarafların anlaşmaları halinde, Tahkim ya da başka uygun kurumun Daimi Mahkemenin bulunduğu yerde hangi Merkezi bu amaçla düzenlemeler girebilir. Bu düzenlemeler kurumun türüne göre değişir ve yalnızca tam sekreterya hizmetlerinin sağlanması için dava için kullanılabilir binayı yapma aralığı muhtemeldir.Akit Devletler Arasındaki Anlaşmazlıklar
 45. Makale 64 Taraflar diğer yöntemlerle yerleşmek kabul etmiyorsanız ve hangi müzakere ile çözümlenemeyen değildir yorumlanması veya sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Akit Devletler arasındaki anlaşmazlıklar üzerine Adalet yargı Divanı kazandıran. hüküm genel terimlerle ifade ederken, Bir bütün olarak Sözleşmesi bağlamında okunmalıdır. özellikle, hükmü ondan önce herhangi anlaşmazlığa ilişkin yetkilerinin dair bir Uzlaştırma Komisyonu veya tahkim mahkemesinin kararını gözden geçirmesi Mahkemesi yetkisini kazandırmaz. Ne de kendi vatandaşları ve başka Akit Devletin bir göndermek üzere anlaştığınız veya hakemlik sundukları bir uyuşmazlık ile ilgili Mahkemesi’nde dava açmak bir Devleti güçlendirmek yok, Böyle işlemlerin Madde hükümlerine aykırı olacağından 27, diğer Akit Devlet başarısız olmuştu sürece uymaya ve bu anlaşmazlık belirlenen tazminat uymak.Yürürlük
 46. Kongre Bankası Devletleri üyeleri adına imzaya açıktır. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı Statüsüne ve İdari Konsey taraf olan herhangi bir diğer Devletin imzasına açık olacak, üyelerinin üçte iki oyla, imzalamaya davet etmiş olacaktır. Hiçbir zaman sınırı imzasına reçete edilmiştir. İmza Sözleşme, yürürlüğe girmeden önce Devletler katılma hem de bundan sonra katılanlar gereklidir (Makale 67). Sözleşme onaya tabidir, anayasal usullere göre imzalayan Devletler tarafından kabul veya onay (Makale 68). Daha önce belirtildiği, Sözleşme, onay yirminci tevdi üzerine yürürlüğe girecek, kabul veya onay.

İDARİ VE MALİ KURALLARI

İDARİ VE MALİ KURALLARI

ICSID İdari ve Mali Düzenlemeler Madde uyarınca Merkezin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi 6(1)(bir) ICSID Sözleşmesi.

Sözleşme uyarınca dava taraflarının özel ilgi Yönetmelikler vardır: 14-16, 22-31 ve 34(1). Onlar Sözleşmesine ve Kuruma hem tamamlayıcı olması amaçlanmıştır, Uzlaştırma ve Tahkim Kuralları Madde uyarınca kabul edilen 6(1)(b) ve (c) Sözleşmenin.

İdari ve Mali Düzenlemeler

İdari Konsey Bölüm I Prosedürleri

düzenleme 1

Yıllık Toplantısı ve Tarihi

 1. İdari Konseyi Yıllık Toplantısı İmar ve Kalkınma Uluslararası Banka Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı ile birlikte yer alacaktır (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır), Konsey tarafından aksi belirtilmedikçe.
 2. Genel Sekreter Bankası uygun subaylarla İdari Konseyi Yıllık Toplantısı için düzenlemeler koordine eder.

düzenleme 2 Toplantı Bildirimi

 1. Genel sekreter, her türlü iletişim hızlı şekilde, İdari Konseyin her toplantının her üye zamanın bildirimi ve yer vermek, hangi haber daha az olmayan sevk edilecektir 42 gün böyle bir toplantı için tarih setten önce, o acil durumlarda bu tür ihbar yeterli olacaktır hariç telgraf veya daha az olmayan kabloyla sevk eğer 10 gün böyle bir toplantı için tarih setten önce.
 2. Hiçbir çoğunluğun sağlandığı hangi İdari Konsey Herhangi Toplantı ertelenmiştir toplantının bugün ve ihbar üyelerinin çoğunluğu tarafından zaman zaman erteledi edilebilir verilmemesi gereğidir.

düzenleme 3 Toplantılar için Gündemi

 1. Başkan yönetimi altında, Genel Sekreter İdari Konseyi her toplantı için kısa bir gündemi hazırlar ve bu toplantının bildirim ile her üyesine böyle bir gündemi iletecektir.
 2. Ek konular herhangi bir üyesi o az yedi gün önce böyle bir toplantı için tarih setine Genel Sekreteri’ne bunların önceden haber vermek kaydıyla tarafından İdari Konseyinin herhangi bir toplantısı için gündeme yerleştirilebilir. özel durumlarda Başkanı olarak, veya Genel Sekreter sonrasında Başkan danışmanlık, Konseyinin herhangi bir toplantısı için gündeme her zaman yer ek konularda may. Genel Sekreter mümkün olduğunca zamanında herhangi bir toplantı için gündeme her konuda ilave her üyesi tebliğ eder.
 3. İdari Konsey herhangi bir zamanda bu Yönetmelik kapsamında öngörülen koşullarla teslim olmamak gerekir rağmen herhangi bir toplantı için gündeme edilecek herhangi konuyu yetkisi verebilir.

düzenleme 4 Başkanlık Görevlisi

 1. Başkan İdari Konsey toplantılarında Başkanlık Görevlisini olacaktır.
 2. Başkan yapamıyorsa Konseyi toplantısında tamamını veya bir kısmını başkanlık etmek, İdari Konsey üyelerinden biri olarak geçici Başkanlık Görevlisini hareket eder. Bu üye Temsilcisi olacaktır, Alternatif Temsilcisi veya tarafları bir listede en yüksek duruyor toplantıda temsil o Devletin geçici Alternatif Temsilcisi kronolojik onay belgelerinin tevdi tarihini göre düzenlenmiş, kabul veya Sözleşmenin onaylanması, Geçici Başkanlık Görevlisi son önceki vesilesiyle vardı biri aşağıdaki Devlet ile İşletmesi başlayan. Geçici başkanlık Memuru temsil ettiği Devletin oy kullanabilen, ya da o bunu yapmak için beraberindeki heyetin başka bir üye atayabilir.

düzenleme 5 Konsey Sekreteri

 1. Genel Sekreter İdari Konseyi Sekreteri olarak görev yapacaktır.
 2. Aksi özel olarak İdare Konseyi tarafından yönlendirilen hariç, Genel sekreter, Başkan danışarak,Konsey toplantılarının yapılması için tüm düzenlemelerin yükünü sahip olacaktır.
 3. Genel Sekreter İdari Konseyi usullerinin açıklamasını kaydını tutmak zorundadır, kopyaları tüm üyelere sağlanacaktır.
 4. Genel Sekreter İdari Konseyi her Yıllık Toplantısı’na sunacaktır, Madde onun onayı uyarınca için 6(1)(g) Sözleşmenin, Merkezin operasyon yıllık rapor.

düzenleme 6 Toplantılarda Seyirci

 1. Genel Sekreter ve Sekreter Yardımcıları Genel İdare Kurulu tüm toplantılara katılabilir.
 2. Genel sekreter, Başkan danışarak, İdari Konseyin herhangi toplantıya katılmak üzere gözlemci davet edebilir.

düzenleme 7 oylama

 1. Aksi özel olarak Sözleşmesi belirtilmediği sürece, İdari Kurulunun bütün kararları, kullanılan oyların çoğunluğu ile alınacaktır. Herhangi toplantıda Divan Görevlisi resmi bir oylama yerine toplantının duygusu tespit edebilir ama o üyelerinden birinin talebi üzerine resmi bir oylama talep edecektir. Resmi bir oy üyelerine dağıtılacaktır hareket yazılı metin gerektiği hallerde.
 2. İdari Konsey hiçbir üyesi vekaleten veya bizzat dışında herhangi bir yöntemle oy verebilir, Düzenli alternatif mevcut olmadığı hangi fakat Akit Devletin temsilcisi herhangi toplantıda ona oy için geçici alternatif tayin edebilir.
 3. Her ne zaman, Başkanı kararda, herhangi bir işlem Konseyi sonraki Yıllık Toplantısında kadar ertelenmesi gerektiğini ve özel toplantı çağrısını garanti etmez İdare Kurulu tarafından alınmalıdır, Genel Sekreter Konsey üyeleri tarafından oylama için bir istek ile teklif edilen eylemi somutlaştıran her türlü iletişim hızlı yollarla her üyesine bir hareketi iletir. Oy biten bir dönemde dökme edilecektir 21 Böyle gönderilmesinden sonra bu gün, Daha uzun bir süre Başkan tarafından onaylanmış olsun. Kurulan devrenin sonunda, Genel Sekreter sonuçlarını kaydeder ve Kurulunun bütün üyelerini bildirecektir. Alınan cevaplar üyelerin çoğunluğunun olanlar dahil etmezseniz, Hareket kayıp kabul edilecektir.
 4. Her ne zaman tüm taraf Devletler temsil edilmeyen İdari Konsey toplantısında, Gerekli oy elde olmayan Konsey üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından önerilen bir kararı uygulamaya koyması, Başkan onayı ile Konsey tescil edilir toplantıda temsil Konsey bu üyeler ve devamsızlık üyelerin oylarının oy fıkrasına uygun olarak istendiğini edilecektir karar verebilir (3) Bu Yönetmelik. Toplantıda kayıtlı Oy o paragrafa oylama süresinin sona ermesinden önce üye tarafından uyarınca kurdu değiştirilebilir.

Bölüm II Sekreterliği

düzenleme 8 Genel Sekreter ve O’nun Milletvekilleri Seçim

Genel Sekreter ofis veya herhangi Genel Sekreter Yardımcısı için İdare Kurulu bir veya daha fazla adaylara önerirken, Başkan aynı anda göre, Komisyon’a:

 1. hizmet süresinin uzunluğu;
 2. adayların herhangi biri için onay tutmak için, seçildiği takdirde, veya herhangi bir diğer istihdam başka bir mesleki girişme;
 3. hizmet koşulları, dikkate paragraf uyarınca yapılan herhangi bir öneri alarak (b).

düzenleme 9 Vekili Genel Sekreteri

 1. Eğer, Bir Genel Sekreter Yardımcısı seçimi hususunda, Herhangi bir zamanda olmalıdır birden fazla Genel Sekreter Yardımcısı daha, Başkan derhal bu tür seçimden sonra İdare Kuruluna bu Milletvekilleri Madde Genel Sekreter uyarınca olarak hareket eder sırayı teklif edecektir 10(3) Sözleşmenin. Böyle bir karar yokluğunda sırası Yardımcısı sonrası kıdem bu olacaktır.
 2. Genel Sekreter onun yokluğunda veya harekete geçememesi sonucunda sırasında onun için hareket eder Merkezi’nin personel üyesi belirleyecektir, Tüm Sekreter Yardımcıları Genel ayrıca devamsızlık veya Milletvekili makamının boşalması olmalıdır doğrultusunda harekete bulamıyoruz veya olması gerekiyorsa. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı ofislerinde eş zamanlı boşluk olmalıdır olursa, Başkan Sekreteri sorumluluklarını üstlenir personel üyesi belirleyecektir.

düzenleme 10 Elemanı Atama

Genel Sekreter Merkezi’nin personel üyelerini atar. Randevu ile doğrudan ya da geçici yapılabilir.

düzenleme 11 İstihdam Koşulları

 1. Merkezin personel üyeleri hizmet koşulları Bankası personelinin aynı olmalıdır.
 2. Genel Sekreter Bankası ile düzenlemeleri yapacağım, Maddeye göre İdare Konseyi tarafından onaylanmış genel yönetim düzenlemeleri çerçevesinde 6(1)(d) Sözleşmenin, Banka personel yararına kurulan Bankası Personel Emeklilik Planı Sekreterliği üyelerinin yanı sıra diğer tesis ve sözleşme düzenlemeleri katılım için.

düzenleme 12

Genel Sekreter Yetki

 1. Sekreter Yardımcıları Genel ve personel üyeleri, direkt randevu veya geçici görev üzerinde olsun, Genel Sekreter başkanlığında yalnızca hareket eder.
 2. Genel Sekreter Sekreterliği üyelerini görevden alma yetkisine sahip olacaktır ve disiplin önlemler almaya. Sekreter Yardımcıları Genel görevden durumunda sadece İdare Kurulu onayı ile empoze edilebilir.

düzenleme 13 İşlevleri Uyumsuzluk

Genel sekreter, Sekreter Yardımcıları Genel ve personel üyeleri Uzlaştırıcı veya Hakemlerin Panelde hizmet olmayabilir, veya herhangi Komisyonu veya Mahkemesi üyeleri olarak.

Bölüm III Mali Hükümler

düzenleme 14 Bireysel Muhakemat Doğrudan Maliyetleri

 1. Aksi maddesi uyarınca kabul edilmedikçe 60(2) Sözleşmenin, ve herhangi bir doğrudan masraflar için alıcı geri ödeme ek olarak makul katlanılan, Bir Komisyonu her üye, Bir Mahkeme veya madde uyarınca Hakem Masası’ndan atanan bir ad hoc Komitesi 52(3) Sözleşmenin (bundan sonra “Komite” olarak anılacaktır) alacaksınız:
  1. bunların o vücudun toplantılarına katıldığı her gün için bir ücret o üyesidir;dava ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer çalışmaların her sekiz saatlik günün eşdeğer bir ücret;
  2. uzakta ikamet onun normal yerden geçim masraflarının geri ödenmesi yerine, Banka İcra Direktörleri için zaman zaman kurulan indirimi dayalı bir yevmiye parası;
  3. o paragraflarda değinilen ücretlerin Bank.The miktarlarının İcra Direktörleri için zaman zaman kurulan normlara dayanan bir üyesi olduğu vücudun toplantılar ile bağlantılı olarak seyahat harcamaları (bir) ve (b) Yukarıdaki Genel Sekreter tarafından zaman zaman belirlenecek, Başkan onayı ile. Daha yüksek tutarda herhangi bir istek Sekreteri aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Tüm ödemeler, giderlerin dahil geri ödeme, aşağıdakilere her durumda veya ilerlemeden taraflardan birinin içinden Merkezi tarafından yapılan ve edilmeyecek,:
  • Komisyonların üyeleri, Mahkemeleri ve Komiteler;
  • Tanıklar ve uzmanlar bir Komisyonu’nun girişimiyle çağrıldı, Mahkeme veya Komite, değil taraflardan birinin;
  • Merkezin Sekreterliği üyeleri, kişiler de dahil olmak üzere (bu sözlü olarak, tercümanlar, Muhabirler veya sekreterler) Özellikle, belirli bir işlem yapmak için Merkezi tarafından meşgul;
  • Madde uyarınca Merkezin koltuğundan uzak tutulan herhangi davanın konak 63 Sözleşmenin.
 3. paragraf öngörülen ödeme yapmak Merkezi’nin etkinleştirilmesi amacıyla (2), yanı bir davayla bağlantılı diğer direkt giderleri tahakkuk olarak (Yönetmelik kapsamındaki giderlerin dışındaki 15):
  • aşağıdaki gibi partiler Merkezi’ne peşin ödeme yapmak zorundadır:
  • başlangıçta kısa sürede Komisyon olarak ya Mahkemesi teşkil edilmiştir, Genel sekreter, Söz konusu vücudun Başkanı ve danışarak, olabildiğince uzağa, partiler, Bu miktarın bir avans ödeme yapmak için önümüzdeki üç ila altı ay boyunca Merkezi tarafından yapılan ve partiler talep edilecek masraflarını hesaplamak;
 • İdari ve
 • Mali Düzenlemeler
  • Herhangi bir zamanda Genel Sekreter belirlerse, bildiğim kadarıyla taraflar mümkün olduğunca vücutta söz konusu ve Başkanı ile görüştükten sonra, taraflarca yapılan ilerlemeler dönem veya da ileriki dönemlerde harcamaların gözden geçirilmiş tahmini kapatmayacak, O ek avans ödeme yapmak için tarafların talep eder.
  • Merkezi bir ilerlemeden ile bağlantılı olarak herhangi bir hizmet sunmak için veya ücret ödemesi gerekmektedir edilmeyecektir, Herhangi Komisyon üyelerinin ödenekleri veya giderler, Mahkeme veya Komite, Yeterli avans ödemeleri önceden yapılmış olacaktır sürece;
  • İlk avans ödemeleri tahmin edilen gelecek masraflarını karşılamak için yetersiz ise, Ek avans ödeme yapmak için tarafların istemeden önce, Genel Sekreter, her ilerlemeden bakımından Merkezi tarafından girilen fiili oluşacak masrafları ve taahhütlerini tespit eder ve uygun tarafları şarj veya kredi edecektir;
  • Her uzlaşma ilerlemeden ile bağlantılı olarak, ve farklı bir bölünme Tahkim Kurallarında sağlanır veya taraflar veya Mahkemesince karar verilir sürece her bir tahkim kararının bağlantılı olarak, Her taraf, her peşin veya tamamlayıcı ücret yarısını ödeyecektir, Bir tahkim kararının bedelinin ödenmesi konusunda nihai karara önyargı madde uyarınca Mahkemesi tarafından yapılacak olmadan 61(2) Sözleşmenin. Tüm gelişmeler ve ücrete ödenecektir, yerde ve Genel Sekreter tarafından belirlenen para, en kısa sürede ödeme talebi onun tarafından yapılır olarak. tutarlar içinde tam olarak ödenmemesi halinde İstenirse 30 günler, Daha sonra Genel Sekreter varsayılan her iki tarafları bilgilendirmek ve gerekli ödeme yapmak bunlardan birini için bir fırsat verecektir. Her zaman 15 Bu tür bilgilerin gün sonra Genel Sekreter tarafından gönderilen, o Komisyon veya Tribunal davayı kalmasını hareket edebilir, Böyle hareket tarihe göre gerekirse herhangi bir ödeme kısmı hala olağanüstü. herhangi bir ilerlemeden altı ay aşan bir ardışık süre ödenmemesi kaldı edilirse, Genel Sekreter may, taraflarla istişare içinde mümkün olduğunca bildirimde ve sonra, yetkili organ davayı durdurmanızı hareket;
  • ödül iptali için başvuru tescil edilmesi halinde, Bu Kural yukarıdaki hükümler kıyasen uygulanır, dışında başvuru Komitesinin anayasa aşağıdaki masraflarını karşılayacak Genel Sekreter tarafından talep edilen avans ödeme yapmak için tek başına sorumlu olacaktır, ve madde uyarınca Komitenin haklarına halel getirmeksizin 52(4) Sözleşmenin masrafları ödenir iptal ilerlemeden sonucu tahakkuk nasıl ve kimler tarafından karar.

düzenleme 15 Taraflara Özel Hizmetler

 1. Merkezi sadece davayla bağlantılı bir parti için herhangi özel bir hizmet yürütürler (Örneğin, çeviriler veya kopya sağlanması) Parti önceden böyle hizmet için çekimi karşılayacak yeterli bir miktar yatırılır olması kaydıyla.
 2. özel hizmetler için ücretler normalde ücret çizelgesine dayalı olmalıdır bekleyen tüm işlemlere Genel Sekreter tarafından zaman zaman yayımlanan ve taraflara yanı sıra tüm Akit Devletlere onun tarafından tebliğ edilecek.

düzenleme 16 Konaklama İstekleri için Ücret

parti ya da partiler (bir istek ortaklaşa yapılırsa) Bir uzlaşma veya tahkim takibinin tesis etmek isteyen, bir tamamlayıcı talebiyle, ya da düzeltme, yorumlama, bir tahkim ödül revizyon veya iptal, ya Tahkim kararının iptali sonrasında yeni Mahkemesine bir anlaşmazlık resubmission talebinde, Genel Sekreter tarafından zaman Merkezi’ne zaman belirlenen bir iade ücreti ödeyecektir.

düzenleme 17 Bütçe

 1. Merkezin mali yıl temmuz arasında devam eder 1 Haziran her yıl 30 sonraki yılın.
 2. Her mali yıl bitmeden Genel Sekreteri hazırlayıp sunacaktır, bir sonraki Yıllık Toplantısında ve madde uyarınca İdari Konsey tarafından kabul edilmek üzere 6(1)(f) Sözleşmenin, Aşağıdaki mali yıl için bir bütçe. Bu bütçe Merkezi’nin beklenen harcamalarını göstermektir (O hariç bir geri ödenebilir temelinde tahakkuk edilecek) ve gelirleri beklenen (geri ödeme hariç).
 3. Eğer, Bir mali yıl süresince, Genel Sekreter beklenen harcamalar bütçe yetki verilmiş olanlar aşacaktır belirlerse, O harcamalara girmeye isteyen gerekiyorsa veya önceden izin verilmeyen, o -acak, Başkan danışarak, ek bütçe hazırlamak, hangi o kabulü için İdare Kuruluna sunacaktır, Yıllık Toplantısında veya başka bir toplantıda ya, veya Yönetmelik uyarınca 7(3).
 4. Genel Sekreter harcamaları yapmak ve amaçlarla ve bütçede belirtilen sınırlar dahilinde yükümlü olduğu sonucuna varmıştır için bir bütçenin kabulü yetkisini teşkil. Aksi İdari Konsey tarafından belirtilmediği sürece, Genel Sekreter herhangi bir bütçe kalemi için belirlenen miktarı aşamaz, bütçenin toplam tutarı aşmamak kaydıyla.
 5. İdari Konsey tarafından bütçenin kabulü Bekleyen, Genel Sekreter amaçlarla ve o Konsey’e sunulan bütçede belirtilen sınırlar dahilinde harcamaları tabi olabilir, miktarın dörtte birine kadar Banka cari mali yıl için kullanılabilir hale getirmek için kabul etti tutarı aşan bir önceki mali yılda ancak hiçbir durumda harcanan edilecek yetkili.

düzenleme 18 Katkı Değerlendirmesi

 1. beklenen gelirler üzerinde beklenen giderlerin Fazla gelen Akit Devletlerin alarak değerlendirilecektir. Banka üyesi olmayan her Devlet bütçe orantılı olarak Taraf Devletler arasında, sadece ayrıldı eğer katlanmak zorunda olacağı Uluslararası Adalet Divanı bütçesinin oranına eşit bir toplam değerlendirmenin bir kısmını değerlendirilmelidir Mahkemenin bütçesine uygulanan katkıların o anda geçerli ölçeğine; toplam değerlendirmenin bakiyesi Bankası sermaye stokuna kendi abonelik ile orantılı olarak Bank üyelerini olan Akit Devletler arasında taksim olunur. değerlendirmeler derhal yıllık bütçenin kabul edilmesinin ardından Genel Sekreter tarafından hesaplanacaktır, Merkezin o anda geçerli üyelik temelinde, ve derhal tüm Akit Devletlere bildirilecektir. değerlendirmeler kısa sürede de bu şekilde iletilir olarak ödenecektir.
 2. Bir ek bütçenin kabulü üzerine, Genel Sekreter derhal tamamlayıcı değerlendirmeler hesaplar, hangi taraf devletlere kısa sürede de iletilir olarak ödenecektir.
 3. Bir mali yıl herhangi bir bölümü esnasında Sözleşmesine taraf olan bir Devlet, tüm mali yıl için değerlendirilmelidir. Devlet belirli bir mali yıl için değerlendirmeler sonrasında Sözleşmesine taraf haline gelirse hesaplanmıştır, Orijinal değerlendirmeler hesaplanmasında uygulanmıştır olarak değerlendirme aynı uygun faktörünün uygulanmasıyla hesaplanır, ve diğer Akit Devletlerin değerlendirmelerinin hiçbir yeniden hesaplama yapılacaktır.
 4. Eğer, Bir mali yıl kapanışından sonra, Bir nakit fazlası olduğu belirlenmiştir, Böyle artı -acak, İdari Konsey aksine karar vermedikçe, o mali yıl için ödemişti değerlendirilen katkı payı oranlarına Akit Devletlere yatırılacak. Bu kredi fazla ilişkindir için mali yılın sonunda iki yıl sonra başlayan mali yıl için değerlendirmeler göre yapılacaktır.

düzenleme 19 Denetimler

Genel Sekreter Merkezi’nin hesaplarının denetim her yıl bir defa yapılan ve bu denetimin temelinde Yıllık Toplantısında değerlendirilmek üzere İdare Kuruluna bir mali beyanata sahip olacaktır.

Sekreterliği Bölüm IV Genel Fonksiyonlar

düzenleme 20 Anlaşmalı ülkede Listesi

Genel Sekreter listesini tutmak zorundadır, o bütün Akit Devletlere ve herhangi bir devlete veya kişiye talep üzerine zaman zaman iletecek olan, Akit Devletlerin (Eski Akit Devletler dahil, İhbar üzerine kendi depoziterin tarafından alındığı tarih gösteren), her biri için belirten:

 1. Kongre buna göre yürürlüğe girdiği tarih;
 2. herhangi toprakları madde uyarınca dışlanan 70 Kongre ve tarihlerin hangi dışlama ihbar ve bu bildirimin herhangi bir değişiklik, tevdi tarafından alındı;
 3. herhangi tanımı, Madde gereği 25(1) Sözleşmenin, Merkezi uzanır yatırım yetkisini itiraz kimin için kurucu alt bölümleri ya da kurumların;
 4. herhangi bir bildirim, Madde gereği 25(3) Sözleşmenin, Devlet tarafından hiçbir onay Merkezi’nin yargıya kurucu alt bölümü veya kurum tarafından onay için gerekli olduğunu;
 5. herhangi bir bildirim, Madde gereği 25(4) Sözleşmenin, Devlet veya Merkezin yargı göndererek düşünün olmaz olur uyuşmazlıkların sınıf veya sınıfların;
 6. tahkim tanınması ve uygulanması için yetkili mahkeme veya diğer makam, Madde uyarınca belirlenen 54(2) Sözleşmenin;
 7. herhangi yasal ya da diğer önlemler, Madde gereği 69 Sözleşmenin, Devletin topraklarında etkili ve Merkezi’ne Devlet tarafından iletilen hükümlerinin yapmak için.

düzenleme 21 Panelleri kurulması

 1. Bir Akit Devlet uzlaştırıcı ya Hakemlerin Panele bir veya daha fazla belirtme yapma hakkına sahiptir zaman, Genel Sekreter bu tayinleri yapmaya Devleti davet edecektir.
 2. Bir Akit Devlet tarafından veya Başkan tarafından yapılan her atama adını belirtecektir, designee adresi ve uyruğu, ve onun niteliklerin bir ifadeye yer, hukuk alanlarında yaptığı yetkinlik özel referans ile, ticaret, sanayi ve finans.
 3. En kısa sürede Genel Sekreter ataması bildirilir olarak, o bunların designee bildirecektir, Ona görevlendirme yetkisini ve atama dönemi terminal tarihini belirten, ve onay isteyen atadığı kişi hizmet etmek istekli olduğunu.
 4. Genel Sekreter listelerini muhafaza etmek zorundadır, o bütün Akit Devletlere ve herhangi bir devlete veya kişiye talep üzerine zaman zaman iletecek olan, Uzlaştırıcı ve Hakem Panelleri üyelerinin, her bir üyesi için belirten:
  • Onun adresi;
  • onun milliyeti;
  • Geçerli amaçlı terminali tarih;
  • görevlendirme makamı;
  • onun nitelikleri.

düzenleme 22 yayın

 1. Genel Sekreter uygun Merkezi’nin işleyişi hakkında bilgiyi yayımlar, Her davanın fesih bir tarih göstergesi ve yönteme uzlaşma veya tahkim ve zamanı gelince tüm isteklerin kaydını içeren.
 2. yayınlanmasından bir yönelme rızası için iki taraf varsa:
  • Uzlaştırma Komisyonlarının raporları;
  • tahkim ödülleri; veya
  • dakikalar ve yargılama ile ilgili diğer kayıtları,

Genel Sekreter bunun yayınlamayı düzenlemeli, yatırımlara ilişkin uluslararası hukuk gelişimini ilerletmek amacıyla uygun bir biçimde.

Bireysel Proceedings Bakımından Bölüm V İşlevleri

düzenleme 23 Defterleri

 1. Genel Sekreter muhafaza etmek zorundadır, kurallara uygun olarak kendisine ilan edilecek olan, Ayrı uzlaşma talepleri için Defterleri ve tahkim istekleri. Bu o kurum ilgili tüm önemli veriler girecektir, Her bir usulün yürütülmesi ve elden, anayasanın yöntemi ve her Komisyonu üyeliği özellikle dahil, Mahkeme ve Komite. Tahkim Register günü o da girer, Her ödül göre, takviyesi için herhangi bir isteği ile ilgili tüm önemli veriler, doğrultma, yorumlama, revizyon veya ödülün iptal, ve yürütme herhangi kalmak.
 2. Sicil herhangi bir kişi tarafından muayene için açık olacaktır. Genel Sekreter Defterlerine erişime ilişkin kurallar ilan eder, ve belgeli ve belgesiz özlerinin sağlanması için ücretleri bir zamanlama bundan.

düzenleme 24 İletişim araçları

 1. herhangi davanın kaldığı süre boyunca Genel Sekreteri partiler arasında yazılı iletişimin resmi kanalı olacaktır, komisyon, Mahkeme veya Komite, ve İdari Konseyi Başkanı, bunun haricinde:
  • iletişim Sözleşmesi veya Kurum birer gerekli olmadığı sürece taraflar birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirler, Uzlaştırma veya Tahkim Kuralları (bundan sonra “Rules” olarak anılacaktır);
  • Herhangi Komisyonu üyeleri, Mahkeme veya Komite birbiriyle doğrudan iletişime geçebilir.
 2. Aletler ve belgeler Genel Sekreter bunları göndererek devam içine konulmayacaktır, kim Merkezi’nin dosyalar için orijinali korumak ve kopya uygun dağıtım düzenleyecektir. enstrüman veya belge geçerli gereksinimlerini karşılamıyorsa, Genel sekreter:
  • tarafa bildirilir eksikliği göndermeden, ve sonuç olarak her türlü eylemin Genel Sekreteri alıyor;
  • Mayıs ayı, eksikliği yalnızca formal biri olup olmadığını, sonraki düzeltmeye tabi onu kabul;
  • Mayıs ayı, eksiklik kopya sayısı veya gerekli çevirilerin eksikliği içinde sadece bir yetmezlik oluşuyorsa, İlgili tarafın pahasına gerekli kopyalar veya çevirilerini sağlayın.

düzenleme 25 Sekreter

Genel Sekreter, her Komisyonu için Sekreteri görevlendirecektir, Mahkeme ve Komite. Sekreter Merkezi’nin Sekreterliği arasından çekilebilir, ve her halükârda, bu sıfatla görev yaparken, onun ekibinin bir üyesi olarak düşünülebilir. O -acak:

 1. Genel Sekreter temsil etmek ve Sözleşmeyle ikincisi bireysel işlemlere ilişkin bu Yönetmelik veya Kurallarına ikincisi atanan veya atanmış tüm fonksiyonları gerçekleştirebilir, ve Bakanı’na onun tarafından yetkilendirilen;
 2. Taraflar Merkezi’nden belirli hizmetleri talep edebilir geçtiği kanal olmak;
 3. Duruşmaların özeti dakika tutmak, Taraflar Komisyonu ile kabul etmedikçe, duruşma kayıt altına alınmasından başka şekilde üzerinde Mahkemesi veya Komite; ve
 4. Komisyon Başkanının isteği üzerine devam etmeden açısından diğer işlevleri yerine, Mahkeme veya Komite, veya Genel Sekreter talimatıyla.

düzenleme 26 Proceedings Yeri

 1. Genel Sekreter Merkezi’nin koltukta uzlaştırma ve tahkim yargılamasının yapılması için düzenlemeler yapmak veya koyacaklar, Maddesinde öngörülen partilerin gibi isteğiyle 63 Sözleşmenin, yapmak veya kovuşturma başka yerde tutulur eğer düzenlemeleri denetleyecek.
 2. Genel Sekreter bir Komisyonu’na ya Mahkemesi yardımcı olur, onun isteği üzerine, bir anlaşmazlık ile bağlı herhangi bir yeri ziyaret ya da orada inceleme yapmaktan içinde.

düzenleme 27 Diğer Yardım

 1. Komisyonların tüm toplantılar ile bağlantılı olarak gerekli olabilecek Genel Sekreter böyle diğer yardımları sağlayacaklardır, Mahkemeleri ve Komiteler, Merkezin bir resmi dilden diğerine içine çeviri ve yorumlarını yapımında özellikle.
 2. Genel Sekreter ayrıca sağlayabilir, Merkezin veya kısa zamanlı olarak edinilen çalışanların ve ekipmanın personelin kullanımı ve ekipmanlarla, işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan diğer hizmetler, Bu belgelerin çoğaltılması ve tercüme olarak, veya yorumların gelen ve Merkezin resmi dili dışında bir dil.

düzenleme 28 Yediemin İşlevleri

 1. Genel Sekreter Merkezi’nin arşivinde yatıracaklardır ve orijinal metnin kalıcı tutma için gerekli düzenlemeleri yapacaktır:
  1. isteğin ve herhangi ilerlemeden bağlantılı olarak açılan veya hazırlanmış tüm araçların ve belgelerin, Herhangi duruşma tutanakları dahil olmak üzere;
  2. Bir Komisyon tarafından veya Mahkemesi ya Komitesi tarafından herhangi bir ihale veya kararın herhangi bir raporun.
 2. Özellikle işlemlerin taraflarının anlaşması Kurallarına ve Tabi, ve bir takvim çerçevesinde herhangi bedeli alınarak Genel Sekreter tarafından ilan edilecek olan, o taraflara raporlar ve ödül sertifikalı kopyalarını temin edecektir (herhangi bir ek karar bunun yansıtan, doğrultma, yorumlama, düzeltme veya iptal usulüne uygun olarak yapılan, ve yürütme herhangi kalış o yürürlükte iken), gibi diğer araçlar olarak, belge ve dakikalar.

Proceedings İlişkin Bölüm VI Özel Hükümler

düzenleme 29 Zaman sınırları

 1. Tüm süre sınırları, Bir Komisyon tarafından Sözleşme ve Kurallar belirtilen veya sabit, mahkeme, Komite veya Genel Sekreter, Limit partiler veya bunların temsilcileri veya hangi varlığında ilan edildiği tarihten itibaren hesaplanır Genel Sekreteri ilgili bildirim veya enstrüman gönderir (hangi tarihte, üzerinde işaretlenecektir). Böyle duyuru veya sevk günü hesaplama dışı bırakılır.
 2. Bir parti tarafından gönderilen bir bildirim ya da enstrüman Merkezi’nin koltukta teslim ediliyorsa bir zaman sınırlaması memnun olacaktır, veya yetkili Komisyonu Bakanı’na, Mahkeme veya Komite Merkezi’nin koltuğundan uzak karşılanması olduğu konusunda, belirtilen tarihte mesai bitimine önce veya, O gün bir Cumartesi ise, bir Pazar, teslim yerinde veya bir gün gözlemlenen genel bir tatil edildiği herhangi bir nedenle normal posta teslim teslim yerinde kısıtlanmıştır, ardından sonraki sonraki gün iş yakın hangi normal posta servisi mevcuttur önce.

düzenleme 30 Destekleyici belgeler

 1. Belgeler herhangi istemi desteklemek için açılan, yalvaran, uygulama, Bir ilerlemeden içine yazılı gözlem veya diğer araçlar, bir orijinalin ve paragrafında belirtilen ek kopya sayısı oluşacaktır (2). orijinal -acak, Aksi yetkili Komisyonu tarafından taraflarca kabul ya da sipariş sürece, Mahkeme veya Komite, ya tasdikli kopyası veya ekstresi tamamen belgenin oluşur, Parti böyle bir belge veya onaylı kopyası veya ekstresi alamaması durumunda hariç (bu durumda bu yetersizlik nedeni belirtilmelidir).
 2. herhangi bir doküman, ilave kopya sayısı belgeler ilişkili olduğu aletin sahip olması gereken ek bir kopya sayısına eşit olacaktır, Belge yayınlanan ve hazır olup olmadığını böyle kopyalar gerektiğinde dışında. Her ek kopyası da orijinalin doğru ve eksiksiz kopyası olduğu başvuran taraf tarafından tasdik edilecektir, hariç belge yalnızca kısmen uzun ve alakalı olması durumunda, alakalı parçaların doğru ve eksiksiz özü olduğuna dair belgelendirilmiş olması yeterlidir, tam olarak hangi belirtilmelidir.
 3. Söz konusu işlem yapmak için onaylanmış bir dilde olmayan bir belgenin her özgün ve ek kopyası, acak, Aksi yetkili Komisyonu tarafından sipariş sürece, Mahkeme veya Komite, Böyle bir dile onaylı tercümesi eşlik. ancak, belge yalnızca kısmen uzun ve alakalı olup olmadığını, sadece ilgili kısımları olması yeterlidir, tam olarak hangi belirtilmelidir, çevrilir, Yetkili organ dolgun ya da tam çevirisini gerektirebilir şartıyla.
 4. Ne zaman orijinal belgenin bir özü paragrafı uyarınca sunulmuştur (1) kısmi kopyası ya da paragrafı uyarınca çeviri veya (2) veya (3), her bir ekstre, Kopyalama ve çeviri metnin geri kalanının ihmal yanıltıcı sunulan bölümünü işlemek etmediğini açıklamada eşlik edecektir.

Bölüm VII Dokunulmazlıklar ve Ayrıcalıklar

düzenleme 31 Resmi Seyahat sertifikaları

Genel Sekreter Komisyonlarının üyelerine sertifika verebilir, Mahkemeleri veya Komiteleri, Sekreterliği görevlileri ve çalışanlarına ve taraflara, ajanları, avukat, savunucuları, tanıklar ve işlemlerin görünen uzmanlar, onlar Sözleşme kapsamında bir davayla bağlantılı yolculuk belirten.

düzenleme 32 Dokunulmazlıklar feragat

 1. Genel Sekreter dokunulmazlığını feragat edebilir:
  • Merkez;
  • Merkezin Personel üyeleri.
 2. Konseyi Başkanı dokunulmazlığını feragat edebilir:
  • Genel Sekreter veya herhangi Genel Sekreter Yardımcısı;
  • Bir Komisyonu üyeleri, Mahkeme veya Komite;
  • partiler, ajanları, avukat, savunucuları, Bir ilerlemeden görünen tanık veya uzman, Böyle feragat için bir öneri Komisyon tarafından yapılırsa, Mahkeme veya Komite endişe.
 3. İdari Konsey dokunulmazlığını feragat edebilir:
  • Başkan ve Konseyi üyeleri;
  • partiler, ajanları, avukat, savunucuları, Bir ilerlemeden görünen tanık veya uzman, böyle bir feragat hiçbir öneri Komisyon tarafından yapılır dahi, Mahkeme veya Komite endişe;
  • Merkezi ya da paragrafta belirtilen herhangi bir kişinin (1) veya (2).

Bölüm VIII Çeşitli

düzenleme 33 Anlaşmalı ülkede yapılan iletişimler

iletişim başka bir kanal ilgili Devlet belirtilmemişse, Sözleşme veya bu Yönetmeliği’nin gerektirdiği bütün iletişim İdari Konseyi Devlet temsilcisine ele alınması Akit Devletlerin gönderilmek üzere.

düzenleme 34 Resmi diller

 1. Merkezin resmi diller İngilizce olacaktır, Fransızca ve İspanyolca.
 2. Her resmi dilinde bu Yönetmelik metinleri aynı derecede geçerli olacaktır.

UZLAŞMA VE TAHKİM soruşturmasının açılması usul kuralları (KURUM KURALLARI)

UZLAŞMA VE TAHKİM soruşturmasının açılması usul kuralları (KURUM KURALLARI)

Uzlaştırma ve Tahkim Proceedings Kurumu için İçtüzük (Kurum Kuralları) ICSID maddesi uyarınca Merkezin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi 6(1)(b) ICSID Sözleşmesi.

Kurum Kuralları Merkezi’nin İdari ve Mali Düzenlemeler tamamlanır, Düzenlemeler özellikle de 16, 22(1), 23, 24, 30 ve 34(1).

Kurum Kuralları Kayıt bildirimin gönderilmesi için bir istek dosyalama zaman dönemine kapsamında kısıtlanır. O zaman sonraki tüm işlemler Uzlaşma ve Tahkim Kuralları uyarınca düzenlenmiş gibi olan.

Kurum Kuralları

Kural 1 Talep

Kurum Kuralları

 1. Her Taraf Devlet veya Merkezi’nin koltukta Sekreterine yazılı olarak bu yönde bir talep iletirler Sözleşme uyarınca uzlaşma veya tahkim dava açmak isteyen bir Akit Devletin herhangi bir ulusal. isteği bir uzlaşma veya bir tahkim usul ile ilgilidir olmadığını belirtecektir. Bu Merkezi’nin resmi dilinde hazırlanacaktır, tarihli edilecektir, ve talepte bulunan taraf veya onun yetkili temsilcisi tarafından imzalanır.
 2. istek uyuşmazlığın taraflarca müştereken yapılabilir.

Kural 2 Request İçeriği

 1. talep eder:
  1. uyuşmazlığın kesin olarak her parti oluşturur ve her biri adresini belirtmeleri;
  2. belirtmek, bildirmek, taraflardan birinin Akit Devletin kurucu alt bölümü veya ajans ise, o madde uyarınca o devlet tarafından Merkezi’ne tayin edildiğini 25(1) Sözleşmenin;
  3. rıza tarihini ve kaydedildiği aletleri belirtmek, dahil olmak üzere, Taraflardan biri bir Akit Devletin kurucu alt bölümü veya ajans ise, o Devlet tarafından böyle rıza onayı ile benzer veriler böyle onayı gerekli olduğunu Merkezini haberdar etmediğini sürece;
  4. Bir Akit Devletin vatandaşı olan tarafa göre belirtmek:
   1. rıza tarihteki milliyet; ve
   2. Parti bir gerçek kişi ise:
    • istek tarihindeki onun milliyeti; ve
    • o da rıza tarihte veya talep edildiği tarihte uyuşmazlığın Akit taraf Devletin vatandaşlığına sahip olmadığını; veya
   3. Parti rıza tarihte uyuşmazlığın Akit Taraf Devletin vatandaşlığına sahip bir tüzel kişi ise, o sözleşmenin amaçları için bir başka Akit Devletin vatandaşı olarak muamele edilmesi gerektiğini partilerin anlaşması;
  5. olduğunu belirten anlaşmazlık konusu hususlarda bilgi içeren, partiler arası, Bir yatırımın doğrudan gündeme hukuki bir anlaşmazlık; ve
  6. belirtmek, bildirmek, talep eden tarafın tüzel kişi ise, o isteğe izin için gerekli tüm dahili eylemleri aldığını.
 2. alt bentlerinde öngörülen bilgiler (1)(c), (1)(d)(iii) ve (1)(f) belgelerle desteklenmelidir edecektir.
 3. “Rıza tarihi” Merkezi’ne göndermektir uyuşmazlığın tarafları yazılı rıza tarih anlamına gelir; her iki taraf aynı gün hareket etmedi eğer, ikinci taraf hareket tarih anlamına gelir.

Kural 3 Isteği İsteğe Bağlı Bilgiler

istek ek olarak uzlaştırıcılar veya hakemlerin sayısı ve bunların atama yöntemleri ile ilgili taraflarca kabul herhangi bir hüküm ortaya konan olabilir, Aynı şeyleri başka hükümler kararlaştırıldığı üzere anlaşmazlığının çözülmesidir ilişkin.

Kural 4 Request kopyaları

 1. istek beş ek imzalı nüsha eşlik edecektir. O gerekli gördüğü Genel Sekreter böyle başka kopyalarını gerektirebilir.
 2. isteği ile gönderilen tüm belgeler İdari ve Mali Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olacaktır 30.

Kural 5 Talebinin Alındı

 1. Genel sekreter isteğini aldıktan günü:
 2. talepte bulunan tarafa bildirisi gönderecek;
 3. O öngörülen ücretin tahsil etmedikçe isteğine göre başka hiçbir eylemde.
 4. o talep ettiği sırada ücretini aldı olur olmaz, Genel Sekreter karşı tarafa beraberindeki belgelere talebinin ve bir kopyasını iletir.

Kural 6 Talebinin Kayıt

 1. Genel sekreter, Kural tabi 5(1)(b), en kısa sürede, ya:
  • Uzlaşma veya Tahkim Kayıt istek kaydetmek ve aynı gün kayıt tarafları bilgilendirmek; veya
  • o bulursa, isteğinde yer alan bilgilere dayanılarak, Anlaşmazlık Merkezi’nin yetki alanı dışında olduğunu açıkça, istek kaydetmek için onun reddetmesi ve sebepleri partilerini bildirmek.
 2. Sözleşme kapsamında bir işlem Talep kaydının tarihte tesis edilmiş sayılır.

Kural 7 Kayıt Bildirimi

Bir Talep kaydının bildirimi -acak:

 1. istek kayıtlı olduğunu kaydetmek ve tescil ve söz konusu bildirimin gönderilme tarihi belirtmek;
 2. Devam bağlantılı olarak tüm iletişim ve bildirimler talepte belirtilen adrese gönderilecektir her tarafa bildirimde, Başka bir adres Merkezi’ne belirtilmediği sürece;
 3. Böyle bilgiler zaten sağlanmıştır sürece, sayısı ve uzlaştırıcılar veya hakemlerin tayin yöntemi ile ilgili olarak onlar tarafından kabul edilen Genel Sekreter anyprovisions iletişim kurmak için tarafları davet;
 4. Devam etmek için tarafları davet, en kısa sürede, Maddeleri uyarınca bir Uzlaştırma Komisyonu teşkil etmek 29 için 31 Sözleşmenin, veya maddeleri uyarınca bir Tahkim Mahkemesi 37 için 40;
 5. İsteğe kayıt yargı açısından Uzlaştırma Komisyonu veya Tahkim Mahkemesi’nin yetki ve işlevlerine halel getirmez partiler hatırlatmak, yetkinlik ve yararları; ve
 6. Uzlaştırıcı Paneli veya Merkezi’nin Hakem üyelerinin bir listesi eşlik.

Kural 8 Talebinin Çekilme

talep eden taraf may, Genel Sekreter yazılı bildirimle, tescil edilmeden önce isteğini geri. Genel Sekreter derhal diğer tarafa bildirecektir, olmadıkça, Kural uyarınca 5(1)(b), istek kendisine iletilen olmasaydı.

Kural 9 Nihai hükümler

 1. Merkezin her resmi dilinde bu Kuralların metinleri aynı derecede geçerli olacaktır.
 2. Bu Kurallar Merkezi’nin “Kurum Kuralları” olarak adlandırılacak olan.

 

UZLAŞMA KOVUSTURMA iç tüzük (UZLAŞMA KURALLARI)

UZLAŞMA KOVUSTURMA iç tüzük (UZLAŞMA KURALLARI)

Uzlaştırma Proceedings için Usul Kuralları (Uzlaştırma Kuralları) ICSID maddesi uyarınca Merkezin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi 6(1)(c) ICSID Sözleşmesi.

Uzlaştırma Kuralları Merkezi’nin İdari ve Mali Düzenlemeler tamamlanır, Düzenlemeler özellikle de 14-16, 22-31 ve 34(1).

Bir rapor hazırlanacak kadar Uzlaştırma Kuralları uzlaşma talebinin tescil bildirimi gönderilmesi zaman dönemini kapsayacak. O zaman önceki işlemler Kurum Kurallarına uygun düzenlenmesi için vardır.

Komisyon Bölüm I kurulması

Kural 1 Genel Yükümlülükler

 1. uzlaşma talebinin tescil bildirimi üzerine, partiler:, mümkün olduğunca hızlı, Bir Komisyonu teşkil geçin, Bölüm dikkate alınarak 2 Convention.Conciliation Kuralları Bölüm III
 2. Böyle bilgi girişi sağlanmadıkça, Taraflar uzlaştırıcılar sayısı ve bunların atama yöntemleri konusunda onlar tarafından en kısa sürede herhangi hükümler anlaşılan mümkün olduğunca Sekreterine bildirirler.

Kural 2 Önceki Anlaşma Yokluğunda Komisyonu oluşturulması yöntemi

 1. partiler halinde, uzlaşma talebinin kayıt sırasında, uzlaştırıcılar sayısı ve bunların atama yöntemleri üzerinde anlaşmamışlarsa, Onlar yapacak, aksi takdirde kabul etmedikçe, Aşağıdaki prosedürü takip:
  1. talepte bulunan Tarafı;, içinde 10 günler istek tescilinden sonra, Onların atama için önerilen yöntem diğer tarafa tek uzlaştırıcının veya uzlaştırıcılar belirli bir tek sayıda tayinlerini teklif ve belirtmek;
  2. içinde 20 günler talep eden tarafça yapılan tekliflerin alınmasından sonra, Diğer Tarafı;:
   1. Böyle önerileri kabul; veya
   2. uzlaştırıcılar sayısı ve bunların atanma yöntemi ile ilgili diğer önerilerde bulunmak;
  3. içinde 20 gün bu tür diğer teklifler içeren cevapta alınmasından sonra, o kabul eder veya böyle önerilerini reddetti olmadığını talepte bulunan taraf diğer tarafa bildirecektir.
 2. paragraf öngörülen iletişim (1) yapılan veya derhal yazılı olarak teyit ve ya Sekreteri aracılığıyla veya doğrudan Genel Sekretere bir kopyası ile taraflar arasında iletilen ilave olunur. Taraflar derhal ulaştı herhangi bir anlaşma içeriğinin Genel Sekreter’e bildirir.
 3. Her zaman 60 günler istek tescilinden sonra, Başka bir prosedür üzerinde anlaşma sağlanmadığı takdirde, Ya Parti maddede öngörülen formülünü seçtiği Sekreteri’ni haberdar olabilir 29(2)(b) Sözleşmenin. Bunun üzerine Genel Sekreter derhal Komisyon madde uyarınca oluşturulan edilecek diğer tarafa bildirecektir.

Kural 3 Kongre Maddesi Uyarınca bir Komisyon Oluşturulan için uzlaştırıcı Atama 29(2)(b)

 1. Komisyon madde uyarınca oluşturulan edilecekse 29(2)(b) Sözleşmenin:
  1. Ya Tarafı;, diğer tarafa bir iletişim içinde:
   1. iki kişi isim, Uzlaştırıcı onun tarafından atanır ve diğer olarak Uzlaştırıcı Komisyonu Başkanı olmak önerdiği gibi bunlardan birini belirleyerek; ve
   2. Komisyon Başkanı olmak uzlaştırıcının atanmasına hemfikir Karşı taraftan önermiştir davet ve başka Uzlaştırıcı atama;
  2. derhal diğer Tarafı; bu iletişimin aldıktan sonra, onun cevapta:
   1. Uzlaştırıcı onun tarafından atanan bir kişinin isim; ve
   2. Uzlaştırıcı Başkanı olmak önerdiği gibi uzlaştırıcının atanmasına hemfikir Komisyon Başkanı olmak ya da başka bir kişiyi isim önerdi;
  3. derhal böyle bir öneriyi içeren cevapta aldıktan sonra, Komisyon Başkanı olmak üzere bu şahıs tarafından teklif edilen uzlaştırıcının atanmasında aynı fikirde olmadığını başlatan taraf diğer tarafa bildirecektir.
 2. Bu Kural öngörülen iletişim yapılmış veya derhal yazılı olarak teyit ve ya Sekreteri aracılığıyla veya doğrudan Genel Sekretere bir kopyası ile taraflar arasında iletilen ilave olunur.

Kural 4 İdari Konsey Başkanı uzlaştırıcı Atama

 1. Komisyon bünyesinde oluşturulan değilse 90 Kayıt bildirimin Genel Sekreter tarafından sevk gün sonra, ya da partiler gibi diğer dönem anlaşabilirler, taraflardan herhangi biri olabilir, Sekreteri aracılığıyla, Uzlaştırıcı veya Uzlaştırıcı henüz atanmamış atama yazılı İdari Kurulu Başkanı bir dilekçe ve Komisyon Başkanı olmak uzlaştırıcının belirtmek için.
 2. Paragraf hükmü (1) partiler Uzlaştırıcı Komisyon başkanını seçer olduğunu kabul etmiş olması durumunda kıyasen uygulanır ve bunu yapmak için başarısız olacaktır.
 3. Genel Sekreter derhal karşı tarafa istek bir kopyasını göndermek zorundadır.
 4. Başkan bu isteği dahilinde uymak için elinden gelen çabayı 30 onun alınmasından sonra gün. Randevusu veya atama yapmaya devam etmeden önce, Madde dikkate alınarak 31(1) Sözleşmenin, o mümkün olduğunca iki tarafı da danışacaktır.
 5. Genel Sekreter derhal Başkanı tarafından yapılan herhangi bir atama ya da görevlendirme tarafları derhal.

Kural 5 Randevular Kabulü

 1. parti ya da her arabulucu atanması Genel Sekreterine ve ilgili taraflar atanmadan yöntemini gösterir.
 2. En kısa sürede Genel Sekreter veya partiye uzlaştırıcının atama İdari Kurulu Başkanı tarafından bilgi edildiği gibi, o görevlendirdikleri bir kabul arayacaklardır.
 3. uzlaştırıcının içinde yaptığı atamayı kabul başarısız olursa 15 günler, Genel Sekreter derhal tarafları derhal, ve uygunsa Başkanı, yöntem önceki randevu için takip ile ve uygun başka uzlaştırıcının randevu geçmek için davet.

Kural 6 Komisyon Anayasası

 1. Komisyon teşkil edilecek sayılır ve işlem tarihinde başlayacak olmasına Genel Sekreter bütün Uzlaştırıcı atanmalarına kabul etmiş partiler bildirir.
 2. Önce ya Komisyonun ilk toplantısında, Her Uzlaştırıcı aşağıdaki biçimde bir deklarasyon imzalayacaklardır:

“Benim kadarıyla ben arasında bir anlaşmazlık göre Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez tarafından oluşturulan Uzlaştırma Komisyonu hizmet etmeyen hiçbir neden yoktur .

“Ben bu davanın benim katılımı sonucunda bilgime gelen gizli tüm bilgileri tutacaktır, yanı Komisyonu tarafından hazırlandı herhangi bir raporun içeriği gibi.

“Ben Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki düzenlemelerine ve Kurallar Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile öngörülen durumlar hariç herhangi bir kaynaktan gelen ilerlemeden ilgili herhangi bir talimat veya tazminat kabul etmeyecektir uyarınca gerçekleştirilen.

“Benim geçmiş ve profesyonel mevcut beyanı, Ticari ve diğer ilişkiler (varsa) partilerle ekte.”

Komisyonun ilk seans sonu itibariyle böyle bir beyanı imzalamak için başarısız Herhangi Uzlaştırıcı istifa etmiş sayılır.

Kural 7 Uzlaştırıcılar değiştirilmesi

Komisyon nezdinde Herhangi bir zamanda oluşur, herhangi Uzlaştırıcı yerine kabul taraflardan her biri kendi tayin ettiği herhangi Uzlaştırıcı değiştirebilir ve tarafların ortak rızası ile olabilir. Böyle değiştirme prosedürü Kurallarına uygun olacaktır 1, 5 ve 6.

Kural 8 Göremezlik veya uzlaştırıcı İstifa

 1. uzlaştırıcının ofisinin görevlerini yerine aciz veya yapamaz hale gelirse, uzlaştırıcılar elenmesine ilgili prosedür Kural belirtilen 9 uygulanmalı.
 2. Bir arabulucu Komisyon ve Genel Sekreter diğer üyeleri istifasını göndererek istifa edebilir. Uzlaştırıcı taraflardan biri tarafından atandı ise, Komisyon derhal istifasının nedenlerini düşünün ve onu buna rıza karar olacaktır. Komisyon derhal kararını Genel Sekreterine bildirecektir.

Kural 9 Uzlaştırıcı Diskalifiye

 1. Madde bir uzlaştırıcının diskalifiye uyarınca öneren bir parti 57 Sözleşmenin halinde derhal, işlem kapatıldığında ve her halükarda Komisyon ilk taraflara uyuşmazlığın veya yerleşim şartlarını önerir önce (hangisi daha erken gerçekleşir), Sekreterine önerisini dosyası, bunun gerekçeleri.
 2. Genel sekreter derhal:
  • Komisyon üyelerine sunduğunu iletmek ve, Bir tek arabulucu veya Komisyon üyelerinin çoğunluğu ile ilgilidir eğer, İdari Konsey Başkan; ve
  • Teklifin diğer tarafa bildirecek.
 3. Öneri Mayıs ilgilidir kime Uzlaştırıcı, gecikmesiz, Komisyon veya Başkan açıklamalar vermek, gibi durumda olabilir.
 4. Öneri Komisyon üyelerinin çoğunluğu ile ilgilidir sürece, Diğer üyeler derhal düşünün ve ilgili uzlaştırıcı yokluğunda önerisi oy kullanılacak. üyeler eşit olarak bölünür halinde, Onlar yapacak, Sekreteri aracılığıyla, derhal teklifin Başkanı bildirmek, İlgili uzlaştırıcı tarafından ve bir karara varmak için kendi başarısızlık döşenmiş herhangi bir açıklama.
 5. Başkan uzlaştırıcının diskalifiye etmek için bir öneri üzerinde karar vermesi gerekir zaman, o dahilinde bu kararı almak için elinden gelen çabayı 30 kendisinden sonra gün önerisini aldı.
 6. bir karar önerisi üzerine alınana dek işlem askıya alınacaktır.

Kural 10 Komisyon üzerinde Vacancy sırasında Prosedürü

 1. Genel Sekreter derhal tarafları derhal ve, Eğer gerekliyse, Diskalifiye İdari Konseyi Başkanı, ölüm, göremezlik veya uzlaştırıcının ve rıza istifa, varsa, Bir istifasına Komisyonu.
 2. Komisyona herhangi bir üyelik Genel Sekreter tarafından bildirilmesi üzerine, işlem olan veya boşluk dolana kadar askıda kalacak.

Kural 11 Komisyonu boş pozisyonlar Dolum

 1. paragrafta belirtilenler dışında (2), elenmesine kaynaklanan bir boşluk, ölüm, Bir uzlaştırıcının göremezlik veya istifa derhal onun randevu yapılmıştı hangi aynı yöntemle doldurulacaktır.
 2. uzlaştırıcılar ilişkin üyelikleri doldurmak yanı sıra onun tarafından tayin, İdari Konseyi Başkanı uzlaştırıcı Masası’ndan bir kişiyi tayin eder:
  • istifa kaynaklanan bir boşluğu doldurmak için, Komisyonu’nun onayı olmadan, Bir parti tarafından atanan bir uzlaştırıcının; veya
  • Her iki tarafın talebi üzerine, Başka boşalan, Hiçbir yeni atama yaptı ve içinde kabul edilirse 45 Genel Sekreter tarafından boşalması bildirim günleri.
 3. bir pozisyon doldurmak için prosedür Kurallarına uygun olacaktır 1, 4(4), 4(5), 5 ve, gerekli değişiklikler yapılmış, 6(2).

Kural 12 Bir Vacancy Dolum sonrasında Proceeding Sürmesine

En kısa sürede Komisyon’a bir boşluk doldurulmuş olarak, ilerlemeden o boşluk oluştu anda ulaşmıştı noktadan devam eder. Yeni atanan arabulucu olabilir, ancak, herhangi duruşma tamamen veya kısmen tekrarlanan gerektirir.

Komisyon Bölüm II Çalışma

Kural 13 Komisyon Oturumları

 1. Komisyon içinde ilk toplantısını yapacaktır 60 Bünyesindeki veya tarafların mutabık kalabilecekleri başka bir süre sonra gün. Bu oturumun tarih üyeleriyle istişare ve Genel Sekreter sonrasında Komisyonu Başkanı tarafından belirlenecektir. Bünyesindeki üzerine ise Komisyon taraflar Başkan üyeleri tarafından seçilecektir, kabul etmiş hiçbir Başkanı çünkü, Genel Sekreter bu oturumda tarihlerini belirleyecektir. Her iki durumda da, Taraflar mümkün olduğunca uzak danışılır.
 2. sonraki oturumlarda tarihleri ​​Komisyon tarafından belirlenir, mümkün olduğunca Sekreterine ve taraflarla istişare sonrasında.
 3. Madde uyarınca tarafların mutabık edilmiş olabileceğinden Komisyonu Merkezi’nin koltukta ya da başka bir yerde toplanır 63 Sözleşmenin. Taraflar işlem Merkezi gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiş hangi Merkezi veya bir kurum dışındaki bir yerde yapılır kabul ederse, onlar Sekreterine danışmak ve Komisyon onayı talep eder. Böyle onayı Başarısız, Komisyon Merkezinin koltuğuna toplanacaktır.
 4. Genel Sekreter zamanında Komisyonu seans Komisyonu üyelerini ve tarihlerin partiler ve yerini bildirir.

Kural 14 Komisyonu Meclisin görüşmeleri

 1. Komisyon Başkanı kendi görüşme gerçekleştirmek ve müzakerelerine başkanlık eder.
 2. Taraflar başkaca haricinde, Komisyon üyelerinin çoğunluğunun hazır oturumlarında aranmaz.
 3. Komisyon Başkanı oturumlarında tarih ve saati belirleyecektir.

Kural 15 Komisyon müzakeresi

 1. Komisyon tartışmalar özel gerçekleşecek ve gizli kalacaktır.
 2. Sadece Komisyon üyeleri, görüşmelerine yer alacaktır. Komisyon aksine karar vermedikçe başka hiç kimse kabul edilecektir.

Kural 16 Komisyon Kararları

 1. Komisyon Kararları tüm üyelerinin oy çokluğu ile alınacaktır. Çekimser olumsuz oy olarak sayılacaktır.
 2. Aksi bu Kurallar tarafından sağlanan veya Komisyon tarafından karar hariç, onun üyeleri arasında yazışma alacağı her kararı alabilir, hepsi danışılması şartıyla. böylece alınan kararlar Komisyonu Başkanı tarafından tasdik edilecektir.

Kural 17 Başkan göremezlik

Herhangi bir zamanda Komisyon Başkanı hareket yapamaz olması gerekiyorsa, Onun fonksiyonları Komisyonu diğer üyelerinden biri tarafından yapılacaktır, Genel Sekreter Komisyonu’na atanmalarına kabul ettiklerini haber aldığını sırayla hareket.

Kural 18 Tarafların Temsil

 1. Her iki taraf temsil veya ajanlar ile yardımcı olunabilmektedir, avukat veya adları ve otorite Genel Sekreteri’ne bu tarafça bildirilir savunucuları, kim derhal Komisyona ve diğer tarafa bildirilir.
 2. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda, ifadesi “parti” içerir, burada bağlam çok kabul, bir madde, avukat veya avukat o partiyi temsile yetkili.

Bölüm III Genel Prosedür Hükümler

Kural 19 Usul Siparişleri

Komisyon davanın yürütülmesi için gerekli emirleri yapar.

Ön Usul Danışma

 1. Bir Komisyonu anayasa sonra mümkün olduğunca erken, onun Başkan prosedürün soruların ilgili tarafların görüşlerini tespit etmek için çaba sarf eder. Bu amaçla onu karşılamak için tarafları isteyebilir. O -acak, özellikle, Aşağıdaki konularda görüşlerini aramak:
  • Komisyon üyelerinin sayısı, sittings bir toplantı yeter sayısını oluşturmak;
  • dil veya dilleri ilerlemeden kullanılacak;
  • kanıt, sözlü veya yazılı, Her parti üretmek veya çağırmak için Komisyon’a istemek niyetinde olan, ve her bir taraf niyetinde yazılı ifadeleri dosyaya, ayrıca bu tür bir kanıt üretilebilir ve bu tür ifadeler dosyalanmış olan mühletlerin olarak;
  • Diğer tarafından açılan araçların her tarafça istenen kopya sayısı; ve
  • duruşma kaydı tutulacak tutulma biçimleri.
 2. Devam yürütülmesinde Komisyon usul konularda taraflar arasında herhangi bir anlaşmayı uygulanır, Aksi Sözleşmesi veya İdari ve Mali Yönetmelikte sağlanan hariç.

Kural 21 Usul Diller

 1. Bir veya iki dillerin kullanımına ilişkin anlaşabilirler partiler ilerlemeden kullanılacak, şartıyla, Merkezin resmi dil olmayan herhangi bir dilde katılıyorum eğer, komisyon, Genel Sekreter danıştıktan sonra, onayladıktan. taraf da bu tür prosedürel dil kabul etmiyorsanız, bunların her resmi dillerinden biri seçebilir (diğer bir deyişle, ingilizce, Fransızca ve İspanyolca) bu amaç için.
 2. İki prosedürel diller taraflarca seçilirseniz, Herhangi alet ya da dilinde dava açılabileceğini. Ya dil duruşmalarda kullanılabilir, konu, Komisyon öyle gerektirirse, çeviri ve yorumlamaya. tavsiyeler ve Komisyon raporu render ve kayıt hem prosedürel dilde tutulur, Her iki eşit şekilde geçerli olmak üzere.

Bölüm IV Uzlaştırma Prosedürleri

Kural 22 Komisyon İşlevleri

 1. taraflar arasında ihtilaflı konuları açıklığa kavuşturmak amacıyla, Komisyon tarafları dinler ve bu amaca hizmet edecek herhangi bir bilginin sağlanması için gayret sarf edecektir. Taraflar mümkün olduğunca yakından çalışma ile ilişkilendirilir.
 2. Amacıyla taraflar arasındaki anlaşmaya meydana getirmek için, Komisyon, Devam herhangi bir aşamasında, zaman zaman, make-sözlü veya taraflara yazı-önerilerinde. Bu partiler yerleşim belirli şartları kabul o ya da kaçınmaya önerebilir, aralarındaki anlaşma sağlamayı amaçladığı ise, anlaşmazlık kötüleştirebilir olabilir belirli eylemlerden; onun tavsiyelerine lehine taraflara argümanları işaret eder. Her parti yapılan öneriler ilişkin kararını Komisyonu konu hakkında bilgilendirir, içinde O zaman sınırları çözebilir.
 3. Komisyon, görevlerini yerine görmesini sağlayabilecek bilgileri elde etmek için, Devam herhangi bir aşamasında olabilir:
  • Parti sözlü açıklamalar birinden isteği, belgeler ve diğer bilgiler;
  • diğer kişilerden kanıt isteyebilir; andConciliation Kuralları
  • İlgili tarafın rızası ile, Anlaşmazlık ile bağlı herhangi bir yeri ziyaret edebilir ya da orada soruşturma yürütmek, taraf da bu tür ziyaretler ve soruşturma katılabilir şartıyla.

Kural 23 Tarafların İşbirliği

 1. taraflar Komisyon ve iyi niyetle işbirliği yapacaklardır, özellikle, onun isteği üzerine tüm ilgili belgeleri vermek, bilgi ve açıklamalar yanı sıra bu çağırmak istediği tanıkları ve bilirkişileri dinlemek Komisyonu etkinleştirmek için ellerindeki araçları kullanmak. partiler de Komisyon üstlenmek istediği anlaşmazlıkla bağlı herhangi bir yerde ziyaret ve soruşturma kolaylaştırmak zorundadır.
 2. taraflar Komisyon tarafından kabul etti veya sabit herhangi bir zaman sınırlarına uymak zorundadır.

Kural 24 Talebinin İletim

En kısa sürede Komisyon oluşur oluşmaz, Genel Sekreter her üyesine işlem başlatıldı hangi isteğin bir kopyasını iletir, destek belgelerin, Kayıt ve herhangi bir iletişim bildirim buna cevaben parti ya alınan.

Kural 25 Yazılı Tablolar

 1. Komisyon anayasa üzerine, onun başkanı dosyaya her parti davet edecektir, içinde 30 gün ya da o çözebilir gibi uzun bir zaman sınırı, onun pozisyonunun yazılı açıklamada. Eğer, Bünyesindeki üzerine, Komisyon hiçbir Başkanı sahiptir, Böyle davetiye verilir ve bu tür daha uzun zaman sınırı Genel Sekreter tarafından belirlenecektir. davanın herhangi bir aşamasında, Komisyon belirleyecektir gibi süreler içinde, yararlı ve ilgili gördüğü iki taraf tür diğer yazılı ifadeleri dosyalayabilirler.
 2. Aksi parti ve Genel Sekreter danıştıktan sonra Komisyon tarafından sağlanan hariç, Her yazılı açıklamada veya diğer enstrüman Komisyonu üye sayısının ikiden fazla olacaktır sayıları ilave kopya eşliğinde imzalı orijinal şeklinde açılan edilecektir.

Kural 26 Destekleyici belgeler

 1. Her yazılı açıklamada veya bir parti tarafından açılan diğer enstrüman destekleyici belge eşlik edebilir, Böyle bir formda ve kopya sayısında İdari ve Mali Tüzük gereğince 30.
 2. Destekleyici belgeler normal bir aletle birlikte tevdi edilecektir, ait olduğu, ve bu aletin dosyalama için sabit bir süre içinde her durumda.

Kural 27 duruşmalar

 1. Komisyon duruşmaların gizli olarak yer alacak olup,, Taraflar başkaca durumlar hariç, gizli kalacaktır.
 2. Komisyon karar verir, tarafların rızası ile, partiler dışında hangi diğer kişiler, onların ajanları, avukat ve savunucuları, Onların ifadesine sırasında tanık ve uzmanlar, ve Komisyon görevlileri duruşmalara katılabilir.

Kural 28 Tanıklar ve Uzmanlar

 1. Her iki taraf may, Devam herhangi bir aşamasında, Komisyon kimin kanıt parti alakalı gördüğü tanıkları ve bilirkişileri dinlemek isteyebilir. Böyle işitme yer alacaktır, içinde Komisyon bir zaman sınırı belirleyecektir.
 2. Tanıklar ve uzmanlar -acak, kural olarak, Başkanının kontrolü altında taraflarca Komisyon huzurunda incelenecek. Sorular da Komisyon herhangi bir üyesi tarafından kendilerine koymak olabilir.
 3. Bir tanık veya bilirkişi, önce görünür yapamıyorsa, komisyon, taraflar anlaşarak, kanıt yazılı birikmesiyle verilecek veya başka bir yerde sınavla alınacak için gerekli düzenlemeleri yapabilir. taraf da bu tür inceleme katılabilir.

Proceeding Bölüm V Sonlandırma

Kural 29 Yargı itirazlar

 1. anlaşmazlık Merkezi veya yetki alanı içinde bulunmayan herhangi bir itiraz, başka nedenlerle, Komisyonu’nun yetkisi dahilinde mümkün olduğu kadar erken yapılacaktır değildir. O daha erken ortaya çıkarsa bir parti ilk yazılı açıklamada daha veya birinci duruşmada en geç Genel Sekreterine itirazda eder, itiraz dayandığı gerçekler o zaman partiye bilinmeyen olmadıkça.
 2. Komisyon kendi inisiyatifi dikkate alabilir, Devam herhangi bir aşamasında, Anlaşmazlık olmadığını Merkezin yetki alanına ve kendi yetkisi dahilinde önce.
 3. Bir itiraz resmi yükselterek üzerine, esasa ilişkin işlem durdurulur. Komisyon itiraz üzerine tarafların görüşlerini alacaktır.
 4. Komisyon ön mesele olarak itiraz başa veya uyuşmazlığın esasına bunu katılabilir. Komisyon itirazı geçersiz kılar veya esas onu katılırsa, o gecikmeden ikincisi dikkate devam edecektir.
 5. Komisyon anlaşmazlık Merkezin yetki alanına veya olmasın, kendi yetkisi dahilinde olmadığını karar verirse, o davayı kapatmak ve bu sonuca göre bir rapor düzenleyecektir, hangi onun nedenlerini belirtecektir.

Kural 30 Proceeding kapatılması

 1. taraflar anlaşmazlık konularda anlaşmaya varılması halinde, Komisyon davayı kapatıp raporunu anlaşmazlığında sorunları belirterek ve taraflar anlaşmaya varıldığını kayıt düzenleyecektir. tarafların isteği üzerine, Raporda onların anlaşmanın ayrıntılı şartları ve koşulları kaydetmelidir.
 2. Devam etmeden herhangi bir aşamasında o Komisyonu’na görünürse taraflar arasında anlaşmanın hiçbir ihtimali olduğu yönünde, Komisyon, taraflara bildirilmesinden sonra, davayı kapatıp raporunu uzlaşma anlaşmazlık sunulmasını belirterek ve anlaşmaya varmak için taraflar başarısızlığını kayıt hazırlamak.
 3. Taraflardan biri görünür veya ilerlemeden katılmak başarısız olursa, Komisyon, taraflara bildirilmesinden sonra, davayı kapatıp raporunu uzlaşma anlaşmazlık sunulmasını belirterek ve görünür veya katılma o partiye başarısızlığını kayıt hazırlamak.

Kural 31 Raporun hazırlanması

Komisyon raporu hazırlanacak ve içinde imzalanır 60 günler davanın kapanmasından sonra.

Kural 32 Rapor

 1. Raporda yazılı olacak ve içerecektir, malzemeye ilave olarak paragrafında belirtilen (2) ve Kural 30:
  • her parti bir tam tanımı;
  • Komisyon Sözleşme kapsamında kurulmuş bir deyim, ve anayasasını yönteminin açıklaması;
  • Komisyon üyelerinin isimleri, ve her birinin atama yetki tanımlama;
  • maddelerin adları, avukat ve tarafların avukatları;
  • tarih ve Komisyon sittings yeri; ve (f) Devam etmeden bir özetini.
 2. Raporda ayrıca tarafların herhangi bir anlaşma kaydetmelidir, Madde gereği 35 Sözleşmenin, Komisyonun önce veya Komisyon tarafından yapılan raporu veya herhangi bir tavsiye ilerlemeden yapılan ifade görünümler veya beyanlar veya kabul veya yerleşim tekliflerin diğer işlemlerde kullanımına ilişkin.
 3. Rapor, Komisyon üyeleri tarafından imzalanır; Her imzanın tarih belirtilecektir. Bir üyesi, kendisini kayıt altına alınmalıdır raporu imzalamayı reddetmesi gerçeği.

Kural 33 Raporun Haberleşme

 1. Geçen uzlaştırıcı imzasına üzerine imzalamayı, Sekreteri halinde derhal:
  • Raporun orijinal metni doğrulamak ve Merkezin arşivinde biriktirirler; ve
  • Her tarafa tasdikli bir suretini sevk, Orijinal metin üzerinde ve tüm kopyaların üzerinde gönderilme tarihi belirten.
 2. Genel sekreter, talep üzerine, Raporun bir parti ilave onaylı kopyalarının kullanımına sunmak.
 3. Merkezi tarafların rızası olmadan raporu yayımlamak etmeyecektir.

Bölüm VI Genel Hükümler

Kural 34 Nihai hükümler

 1. Merkezin her resmi dilinde bu Kuralların metinleri aynı derecede geçerli olacaktır.
 2. Bu Kurallar Merkezi’nin “Uzlaştırma Kuralları” olarak adlandırılacak olan.

HAKEM KOVUSTURMA iç tüzük (HAKEM KURALLARI)

HAKEM KOVUSTURMA iç tüzük (HAKEM KURALLARI)

Tahkim Proceedings için Usul Kuralları (Tahkim Kuralları) ICSID maddesi uyarınca Merkezin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi 6(1)(c) ICSID Sözleşmesi.

Tahkim Kuralları Merkezi’nin İdari ve Mali Düzenlemeler tamamlanır, Düzenlemeler özellikle de 14-16, 22-31 ve 34(1).

bir ödül oluşturulur ve Sözleşme uyarınca kendisine mümkün bütün zorlukları tükendikten, Tahkim Kuralları Tahkim için talepte tescil bildirimi gönderilmesi zaman dönemini kapsayacak. O zaman önceki işlemler Kurum Kurallarına uygun düzenlenmesi için vardır.

Tahkim Kuralları

Mahkemesinin Bölüm I kurulması

Kural 1 Genel Yükümlülükler

 1. Tahkim talebinin tescil bildirimi üzerine, partiler:, mümkün olduğunca hızlı, Bir Mahkemesine teşkil geçin, Bölüm dikkate alınarak 2 Sözleşmenin Bölüm IV.
 2. Böyle bilgi girişi sağlanmadıkça, Taraflar hakem sayısı ve bunların atama yöntemleri konusunda onlar tarafından en kısa sürede herhangi hükümler anlaşılan mümkün olduğunca Sekreterine bildirirler.
 3. Hakemlerin çoğunluğu anlaşmazlık olan ve ulusal Devletin taraf Devletin dışındaki Devletlerin uyruklu olduğu ihtilafa taraf olan zorundadır, tek hakeme veya Mahkemesinin her üyesi olmadıkça tarafların anlaşması tarafından atanır. Mahkeme üç üyeden oluşuyor olması halinde, Bu Devletlerin birinin vatandaşı uyuşmazlığın diğer tarafın rızası olmadan bir tarafın hakem olarak tayin edilemez. Mahkeme beş veya daha fazla üyeden oluşuyor olması halinde, Bu milletlerden birinin hakem aynı sayıda diğer tarafça randevu bu milletten hakemden oluşan bir çoğunluğunda neden olacaktır eğer bu Devletlerin ya vatandaşları bir tarafça hakemlere olarak tayin edilemez.
 4. Daha önce uyuşmazlığın çözülmesi için herhangi ilerlemeden bir uzlaştırıcı ya hakem olarak hareket ettiğini hiç kimse mahkemesinin bir üyesi olarak atanabilirler.

Kural 2 Önceki Anlaşma Yokluğunda heyeti oluşturulması yöntemi

 1. partiler halinde, Tahkim talebinin kayıt sırasında, Hakemlerin sayısı ve bunların atama yöntemleri üzerinde anlaşmamışlarsa, Onlar yapacak, aksi takdirde kabul etmedikçe, Aşağıdaki prosedürü takip:
  • talepte bulunan Tarafı;, içinde 10 günler istek tescilinden sonra, Onların atama için önerilen yöntem diğer tarafa bir tek hakem veya hakem belirtilen bir tek sayıda tayinlerini teklif ve belirtmek;
  • içinde 20 günler talep eden tarafça yapılan tekliflerin alınmasından sonra, Diğer Tarafı;:
   • Böyle önerileri kabul; veya
   • Hakemlerin sayısı ve bunların atanma yöntemi ile ilgili diğer önerilerde bulunmak;
  • içinde 20 gün bu tür diğer teklifler içeren cevapta alınmasından sonra, o kabul eder veya böyle önerilerini reddetti olmadığını talepte bulunan taraf diğer tarafa bildirecektir.
 2. paragraf öngörülen iletişim (1) yapılan veya derhal yazılı olarak teyit ve ya Sekreteri aracılığıyla veya doğrudan Genel Sekretere bir kopyası ile taraflar arasında iletilen ilave olunur. Taraflar derhal ulaştı herhangi bir anlaşma içeriğinin Genel Sekreter’e bildirir.
 3. Her zaman 60 günler istek tescilinden sonra, Başka bir prosedür üzerinde anlaşma sağlanmadığı takdirde, Ya Parti maddede öngörülen formülünü seçtiği Sekreteri’ni haberdar olabilir 37(2)(b) Sözleşmenin. Bunun üzerine Genel Sekreter derhal Mahkemesi o madde uyarınca oluşturulan edilecek diğer tarafa bildirecektir.

Kural 3 Kongre Maddesi Uyarınca bir Mahkeme Oluşturulan için Hakemlerin Atanması 37(2)(b)

 1. Mahkeme madde uyarınca oluşturulan edilecekse 37(2)(b) Sözleşmenin:
  1. her iki taraf, diğer tarafa bir iletişim aşağıda belirtilenlere uymalıdır:
   • iki kişi isim, Bunlardan birini belirleyerek, Kim aynı vatandaşlığına sahip ne de her iki tarafın ulusal olmayacaktır, onun tarafından atanan hakem olarak, ve hakem olarak diğer Mahkemenin Başkanlığını önerdi; ve
   • Mahkemesinin Başkanı olmak hakemin atanmasında hemfikir Karşı taraftan önermiştir davet ve başka hakem tayin etmek;
  2. derhal diğer Tarafı; bu iletişimin aldıktan sonra, onun cevapta:
   • hakem onun tarafından atanan bir kişinin isim, Kim aynı vatandaşlığına sahip ne de her iki tarafın ulusal olmayacaktır; ve
   • hakem Başkanı olmak önerdiği gibi hakem atanmasına içinde hemfikir Mahkemenin Başkanlığını veya başka bir kişi isim önerdi;
  3. derhal böyle bir öneriyi içeren cevapta aldıktan sonra, o Mahkemesinin Başkanı olmak o tarafça teklif edilen hakem atanmasına ilişkin aynı fikirde olmadığını başlatan taraf diğer tarafa bildirecektir.
 2. Bu Kural öngörülen iletişim yapılmış veya derhal yazılı olarak teyit ve ya Sekreteri aracılığıyla veya doğrudan Genel Sekretere bir kopyası ile taraflar arasında iletilen ilave olunur.

Kural 4 İdari Konsey Başkanı Hakemlerin Atanması

 1. Mahkeme bünyesinde oluşturulan değilse 90 Kayıt bildirimin Genel Sekreter tarafından sevk gün sonra, ya da partiler gibi diğer dönem anlaşabilirler, taraflardan herhangi biri olabilir, Sekreteri aracılığıyla, hakem veya hakemleri henüz atanmamış atama yazılı İdari Kurulu Başkanı bir dilekçe ve Mahkemesinin Başkanı olmak hakemini tayin.
 2. Paragraf hükmü (1) Taraflar hakem Mahkemesi Başkanını seçer olduğunu kabul etmiş olması durumunda kıyasen uygulanır ve bunu yapmak için başarısız olacaktır.
 3. Genel Sekreter derhal karşı tarafa istek bir kopyasını göndermek zorundadır.
 4. Başkan bu isteği dahilinde uymak için elinden gelen çabayı 30 onun alınmasından sonra gün. Randevusu veya atama yapmaya devam etmeden önce, Madde dikkate alınarak 38 ve 40(1) Sözleşmenin, o mümkün olduğunca iki tarafı da danışacaktır.
 5. Genel Sekreter derhal Başkanı tarafından yapılan herhangi bir atama ya da görevlendirme tarafları derhal.

Kural 5 Randevular Kabulü

 1. parti ya da her hakemin tayin edildiği Genel Sekreterine ve ilgili taraflar atanmadan yöntemini gösterir.
 2. En kısa sürede Genel Sekreter bir parti ya hakem tayini İdari Kurulu Başkanı tarafından bilgi edildiği gibi, o görevlendirdikleri bir kabul arayacaklardır.
 3. hakem dahilinde yaptığı atamayı kabul başarısız olursa 15 günler, Genel Sekreter derhal tarafları derhal, ve uygunsa Başkanı, yöntem önceki randevu için takip ile ve uygun başka hakem tayini geçmek için davet.

Kural 6 Tribunal Anayasası

 1. Mahkeme teşkil edilecek sayılır ve işlem tarihinde başlayacak olmasına Genel Sekreter tüm hakemlerin kendi randevu kabul etmiş partiler bildirir.
 2. Önce ya Mahkemesinin ilk oturumunda, Her hakem aşağıdaki biçimde bir deklarasyon imzalayacaklardır:

“Benim kadarıyla __________ ben arasında bir anlaşmazlık göre Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez tarafından oluşturulan Tahkim Mahkemesi üzerinde hizmet etmeyen hiçbir neden yoktur .

“Ben bu davanın benim katılımı sonucunda bilgime gelen gizli tüm bilgileri tutacaktır, yanı Mahkemesi tarafından yapılan herhangi bir ödül içeriği gibi.

“Ben taraflar arasında adil yargılayacak, yürürlükteki yasaya göre, ve Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki düzenlemelerine ve Kurallar Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile öngörülen durumlar hariç herhangi bir kaynaktan gelen ilerlemeden ilgili herhangi bir talimat veya tazminat kabul etmeyecektir uyarınca gerçekleştirilen.

“Ekli bir ifadedir (bir) Benim geçmiş ve profesyonel şimdiki, Ticari ve diğer ilişkiler (varsa) partilerle ve (b) Bağımsız yargı benim güvenilirliğini neden olabilecek diğer koşul, bir tarafça sorgulanmaya. Bu bildiriyi imzalayarak kabul, Ben daha sonra bu işlem sırasında ortaya çıkan her tür ilişkinin veya durumun Merkezi’nin Genel Sekreter’e bildirmek için derhal sürekli zorunluluk olarak görmek.”

Mahkemesinin ilk seans sonu itibariyle deklarasyonu imzalaması başarısız Herhangi hakem istifa etmiş sayılır.

Kural 7 Hakemlerin Değiştirme

Divan’da Herhangi bir zamanda oluşur, herhangi hakemi değiştirmek kabul taraflardan her biri kendi tayin ettiği herhangi hakemi değiştirebilir ve tarafların ortak rızası ile olabilir. Böyle değiştirme prosedürü Kurallarına uygun olacaktır 1, 5 ve 6.

Kural 8 Göremezlik veya Hakemlerin İstifa

 1. hakem ofisinin görevlerini yerine aciz veya yapamaz hale gelirse, Hakemlerin elenmesine ilgili prosedür Kural belirtilen 9 uygulanmalı.
 2. Bir hakem Mahkemesi ve Genel Sekreter diğer üyeleri istifasını göndererek istifa edebilir. hakem taraflardan birinin atadığı ise, Mahkeme derhal istifasının nedenlerini düşünün ve onu buna rıza karar olacaktır. Mahkeme derhal kararını Genel Sekreterine bildirecektir.

Kural 9 Hakemlerin Diskalifiye

 1. Madde için hakem diskalifiye uyarınca öneren bir parti 57 Sözleşmenin halinde derhal, ve her halükarda işlem kapalı olarak bildirilir önce, Sekreterine önerisini dosyası, bunun gerekçeleri.
 2. Genel sekreter derhal:
  • Mahkemesi üyelerine öneriyi iletmek ve, Bir tek hakeme veya Mahkemesi üyelerinin çoğunluğu ile ilgilidir eğer, İdari Konsey Başkan; ve
  • Teklifin diğer tarafa bildirecek.
 3. Öneri Mayıs ilgilidir kime hakem, gecikmesiz, Yargı veya Başkan açıklamalar vermek, gibi durumda olabilir.
 4. Öneri Mahkemesi üyelerinin çoğunluğu ile ilgilidir sürece, Diğer üyeler derhal düşünün ve ilgili hakem yokluğunda önerisi oy kullanılacak. üyeler eşit olarak bölünür halinde, Onlar yapacak, Sekreteri aracılığıyla, derhal teklifin Başkanı bildirmek, İlgili hakem tarafından ve bir karara varmak için kendi başarısızlık döşenmiş herhangi bir açıklama.
 5. Başkan bir hakem diskalifiye etmek için bir öneri üzerinde karar vermesi gerekir zaman, o dahilinde bu kararı almak için elinden gelen çabayı 30 kendisinden sonra gün önerisini aldı.
 6. bir karar önerisi üzerine alınana dek işlem askıya alınacaktır.

Kural 10 Mahkemesinin bir Vacancy sırasında Prosedürü

 1. Genel Sekreter derhal tarafları derhal ve, Eğer gerekliyse, Diskalifiye İdari Konseyi Başkanı, ölüm, göremezlik veya hakem ve rıza istifa, varsa, Bir istifasına Mahkemesi.
 2. Tribunal herhangi bir üyelik Genel Sekreter tarafından bildirilmesi üzerine, işlem olan veya boşluk dolana kadar askıda kalacak.

Kural 11 Mahkemesinin boş pozisyonlar Dolum

 1. paragrafta belirtilenler dışında (2), elenmesine kaynaklanan bir boşluk, ölüm, Bir hakemin göremezlik veya istifa derhal onun randevu yapılmıştı hangi aynı yöntemle doldurulacaktır.
 2. Hakemlerin ilgili üyelikleri doldurmak yanı sıra onun tarafından tayin, İdari Konseyi Başkanı Hakemlerin Masası’ndan bir kişiyi tayin eder:
  • istifa kaynaklanan bir boşluğu doldurmak için, Mahkemesi’nin izni olmadan, Bir parti tarafından atanan hakem; veya
  • Her iki tarafın talebi üzerine, Başka boşalan, Hiçbir yeni atama yaptı ve içinde kabul edilirse 45 Genel Sekreter tarafından boşalması bildirim günleri.
 3. bir pozisyon doldurmak için prosedür Kurallarına uygun olacaktır 1, 4(4), 4(5), 5 ve, gerekli değişiklikler yapılmış, 6(2).

Kural 12 Bir Vacancy Dolum sonrasında Proceeding Sürmesine

En kısa sürede Mahkemesinin bir boşluk doldurulmuş olarak, ilerlemeden o boşluk oluştu anda ulaşmıştı noktadan devam eder. Yeni atanan hakem may, ancak, Oral prosedür tekrar başlatılır gerektirir, Bu zaten başlamış olsaydı.

Mahkemesinin Bölüm II Çalışma

Kural 13 Mahkemesi Oturumlar

 1. Mahkeme içinde ilk toplantısını yapacaktır 60 Bünyesindeki veya tarafların mutabık kalabilecekleri başka bir süre sonra gün. Bu oturumun tarih üyeleriyle istişare ve Genel Sekreter sonrasında Mahkemesi Başkanı tarafından belirlenecektir. Bünyesindeki üzerine ise Mahkeme taraflar Başkan üyeleri tarafından seçilecektir, kabul etmiş hiçbir Başkanı çünkü, Genel Sekreter bu oturumda tarihlerini belirleyecektir. Her iki durumda da, Taraflar mümkün olduğunca uzak danışılır.
 2. sonraki oturumlarda tarihleri ​​Mahkemesi tarafından belirlenir, mümkün olduğunca Sekreterine ve taraflarla istişare sonrasında.
 3. Madde uyarınca tarafların mutabık edilmiş olabileceğinden Mahkemesi Merkezi’nin koltukta ya da başka bir yerde toplanır 63 Sözleşmenin. Taraflar işlem Merkezi gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiş hangi Merkezi veya bir kurum dışındaki bir yerde yapılır kabul ederse, onlar Sekreterine danışmak ve Mahkemesinin onayını talep eder. Böyle onayı Başarısız, Mahkeme Merkezi’nin koltuğuna toplanacaktır.
 4. Genel Sekreter zamanında Mahkemesinin seans Mahkemesi üyelerini ve tarihlerin partiler ve yerini bildirir.

Kural 14 Tribunal Meclisin görüşmeleri

 1. Mahkemesi Başkanı onun görüşme gerçekleştirmek ve müzakerelerine başkanlık eder.
 2. Taraflar başkaca haricinde, Jüri üyelerinden çoğunluğunun hazır oturumlarında aranmaz.
 3. Mahkemesi Başkanı oturumlarında tarih ve saati belirleyecektir.

Kural 15 Mahkemesi müzakeresi

 1. Mahkemesi müzakereleri özel gerçekleşecek ve gizli kalacaktır.
 2. Sadece Jüri üyeleri, görüşmelerine yer alacaktır. Mahkeme aksine karar vermedikçe başka hiç kimse kabul edilecektir.

Kural 16 Mahkemesi Kararları

 1. Mahkemesi Kararlar tüm üyelerinin oy çokluğu ile alınacaktır. Çekimser olumsuz oy olarak sayılacaktır.
 2. Aksi bu Kurallar tarafından sağlanan veya Mahkemesi tarafından karar hariç, onun üyeleri arasında yazışma alacağı her kararı alabilir, hepsi danışılması şartıyla. böylece alınan kararlar Mahkemesi Başkanı tarafından tasdik edilecektir.

Kural 17 Başkan göremezlik

Herhangi bir zamanda Mahkemesi Başkanı hareket yapamaz olması gerekiyorsa, Onun fonksiyonları Mahkemesinin diğer üyelerinden biri tarafından yapılacaktır, Genel Sekreter Mahkemesine atanmalarına kabul ettiklerini haber aldığını sırayla hareket.

Kural 18 Tarafların Temsil

 1. Her iki taraf temsil veya ajanlar ile yardımcı olunabilmektedir, avukat veya adları ve otorite Genel Sekreteri’ne bu tarafça bildirilir savunucuları, kim derhal Mahkemesi ve diğer tarafa bildirecektir.
 2. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda, ifadesi “parti” içerir, burada bağlam çok kabul, bir madde, avukat veya avukat o partiyi temsile yetkili.

Bölüm III Genel Prosedür Hükümler

Kural 19 Usul Siparişleri

Mahkeme davanın yürütülmesi için gerekli emirleri yapar.

Kural 20 Ön Usul Danışma

 1. Bir Mahkemesinin anayasa sonra mümkün olduğunca erken, onun Başkan prosedürün soruların ilgili tarafların görüşlerini tespit etmek için çaba sarf eder. Bu amaçla onu karşılamak için tarafları isteyebilir. O -acak, özellikle, Aşağıdaki konularda görüşlerini aramak:
  • Jüri üyelerinden sayısı oturumlarında bir çekirdek oluşturmak için gerekli;
  • dil veya dilleri ilerlemeden kullanılacak;
  • bunlar açılacak olan içinde pleadings ve zaman sınırlarının ve dizi;
  • Diğer tarafından açılan araçların her tarafça istenen kopya sayısı;
  • yazılı veya sözlü prosedüre dağıtma;
  • Devam maliyeti paylaştırılır için olduğu şekilde; ve
  • duruşma kaydı tutulacak tutulma biçimleri.
 2. Devam yürütülmesinde Mahkemesi usul konularda taraflar arasında herhangi bir anlaşmayı uygulanır, Aksi Sözleşmesi veya İdari ve Mali Yönetmelikte sağlanan hariç.

Kural 21 Ön İşitme Konferansı

 1. Genel Sekreter talebi üzerine veya Mahkemesinin Başkanı takdirine, Mahkemesi ve taraflar arasında önceden işitme konferans takibinin hızlandırmak amacıyla bir bilgi alışverişi ve tartışmasız gerçekler emrettiği için düzenlemek için tutulabilir.
 2. tarafların isteği üzerine, Mahkemesi ve taraflar arasında önceden işitme konferans, uygun şekilde yetkili temsilcileri ile temsil edilen, Dostane çözüme ulaşma amacıyla anlaşmazlık konuları ele alması tutulabilir.

Kural 22 Usul Diller

 1. Bir veya iki dillerin kullanımına ilişkin anlaşabilirler partiler ilerlemeden kullanılacak, sağlanan, o, Merkezin resmi dil olmayan herhangi bir dilde katılıyorum eğer, Tribunal, Genel Sekreter danıştıktan sonra, onayladıktan. taraf da bu tür prosedürel dil kabul etmiyorsanız, bunların her resmi dillerinden biri seçebilir (diğer bir deyişle, ingilizce, Fransızca ve İspanyolca) bu amaç için.
 2. İki prosedürel diller taraflarca seçilirseniz, Herhangi alet ya da dilinde dava açılabileceğini. Ya dil duruşmalarda kullanılabilir, konu, Mahkeme öyle gerektirirse, çeviri ve yorumlamaya. siparişleri ve Mahkemesinin kararın alınmasını ve kayıt hem prosedürel dilde tutulur, Her iki eşit şekilde geçerli olmak üzere.

Kural 23 Araçların kopyaları

Aksi parti ve Genel Sekreter danıştıktan sonra Mahkemesi tarafından sağlanan hariç, her isteği, yalvaran, uygulama, yazılı gözlem, destekleyici belgeler, varsa, veya diğer enstrüman ilave kopya sayısını aşağıdaki eşlik imzalı orijinal şeklinde açılan edilecektir:

 1. Mahkemesi üye sayısı tespit edilmiştir önce: beş;
 2. Mahkemesi üye sayısı belirlendikten sonra: üyelerinin sayısı ikiden fazla.

Kural 24 Destekleyici belgeler

Destekleyici belgeler normal bir aletle birlikte tevdi edilecektir, ait olduğu, ve bu aletin dosyalama için sabit bir süre içinde her durumda.

Kural 25 Hata Düzeltme

herhangi bir alet veya destek belgesinde bir kaza hata,, diğer tarafın rızası ile veya Mahkemesinin izniyle, Ödül oluşturulmadan önce herhangi bir zamanda düzeltilebilir.

Kural 26 Zaman sınırları

 1. nerede gerekli, süreler devam etmeden çeşitli aşamaların tamamlanması için tarih atayarak Mahkemesi ile tespit edilecektir. Mahkeme Başkanının bu gücü devredebilir.
 2. Heyeti, sabit herhangi bir zaman uzatabilir. Mahkeme oturumda değilse, Bu güç onun Başkanı tarafından yerine getirilir.
 3. Uygulanabilir sürenin bitiminden sonra alınan herhangi bir adım Tribunal sürece dikkate alınmayacaktır, özel durumlarda ve diğer tarafa görüşlerini belirten bir fırsat verdikten sonra, aksine karar.

Kural 27 Feragat

bilir veya bilmeliydi Bir parti olduğunu İdari ve Mali Yönetmeliği hükmü, Bu Kuralların, Devam için geçerli olan diğer kurallar veya anlaşma, ya da yargı bir düzenin uyulması ve buna hemen itirazlarını ifade başarısız olan edilmemiştir, sayılır denekler edilecektir Maddeye 45 Sözleşmesinin-itiraz etme hakkından feragat etmiş.

Kural 28 Proceeding Maliyeti

 1. Devam bedelinin ödenmesi konusunda nihai kararı saklı kalmak kaydıyla, Heyeti, taraflarca aksi kabul sürece, karar ver:
  • Devam herhangi bir aşamasında, Her taraf ödeyecektir kısmı, İdari ve Mali Yönetmelik uyarınca 14, ücretler ve Mahkemesinin giderleri ve Merkezin tesislerin kullanımı için ücretleri;
  • Devam herhangi bir parçası ile ilgili olarak, ilgili maliyetler o (Genel Sekreter tarafından belirlenen) taraflardan birinin tamamen veya belirli bir payının karşılanacaktır.
 2. Derhal davanın kapanmasından sonra, Her parti Mahkemesine Merkezi’ne ve Merkezi tarafından yapılan tüm masrafların her parti tarafından ödenen tüm tutarların bir hesap vereceklerdir Mahkemesine makul ilerlemeden ve Genel Sekreter bunun uğradığı veya yüklendiği maliyetleri bildirmek zorundadır Devam için. Mahkeme may, Ödül kılındığını önce, Devam maliyeti ile ilgili ek bilgi sağlamak için partiler ve Genel Sekreterden talep.

Bölüm IV Yazılı ve Sözlü Prosedürler

Kural 29 Normal Prosedürüs

Taraflar başkaca eğer hariç, işlem iki belirgin faz ihtiva eder: bir oral birini takip yazılı prosedür.

Kural 30 Talebinin İletim

En kısa sürede Mahkeme oluşur oluşmaz, Genel Sekreter her üyesine işlem başlatıldı hangi isteğin bir kopyasını iletir, destek belgelerin, Kayıt ve herhangi bir iletişim bildirim buna cevaben parti ya alınan.

Kural 31 Yazılı Prosedürü

 1. Tahkim talebinin yanı sıra, yazılı prosedür aşağıdaki pleadings oluşacaktır, Mahkemesi tarafından belirtilen süre sınırları içerisinde açılan:
  • talepte bulunan tarafça anma;
  • diğer tarafça bir karşı anıt;ve, Tarafların anlaşmaları veya Tribunal gerekli gördüğü takdirde:
  • talepte bulunan tarafça bir cevap; ve
  • diğer tarafça bir sert cevap.
 2. istek ortaklaşa alınan Eğer, Her Tarafı;, Mahkemesi tarafından belirlenen, aynı süre içerisinde, onun anıt dosya ve, Tarafların anlaşmaları veya Tribunal gerekli gördüğü takdirde, onun cevap; ancak, partiler yerine o Taraflardan birinin anlaşabilirler, paragrafın amaçları için (1), talepte bulunan taraf olarak görülmemesi gerektiğini.
 3. Bir anma içerecektir: İlgili gerçeklerin bir açıklama; yasanın bir açıklama; ve gönderimleri. Karşı anıt, yanıtlamak veya sert cevap son önceki yakarışı belirtilen gerçeklerin herhangi bir kanıt veya reddi içermelidir; herhangi bir ek gerçekler, Eğer gerekliyse; Geçen önceki yakarışı hukuk deyimi ilişkin gözlemler; cevap yasanın bir açıklama buna; ve gönderimleri.

Kural 32 Ağız Prosedürü

 1. Oral prosedür partilerin Mahkemesi tarafından duruşma oluşacaktır, onların ajanları, avukat ve savunucuları, ve tanıkların ve uzmanların.
 2. Her iki taraf nesnelerin sürece, Tribunal, Genel Sekreter danıştıktan sonra, diğer kişileri izin verebilir, partilerin yanı sıra, onların ajanları, avukat ve savunucuları, Onların ifadesine sırasında tanık ve uzmanlar, Mahkemesi ve memurları, Katılıp duruşma tamamını veya bir kısmını gözlemlemek, lojistik düzenlemeler uygun kaynaklarına maruz. Mahkeme böyle durumlar için özel veya ayrıcalıklı bilgilerin korunması için usuller hazırlayabilir.
 3. Jüri üyeleri may, duruşmalarda, taraflara sorular koymak, onların ajanları, avukat ve savunucuları, ve açıklamalar için isteyin.

Kural 33 Delil Marshalling

belgelerin üretimi ile ilgili kurallara halel, Her Tarafı;, bir süre içinde sınırlar Mahkemesi sabit, Genel Sekreter iletişim, Mahkemesi ve diğer tarafa aktarımı için, bunun için aramaya Mahkemeye talepte niyetinde onu üretmek niyetinde kanıtlar ve o ilgili kesin bilgiler, birlikte böyle bir gösterge yönlendirilecektir hangi noktaları bir gösterge ile.

Kural 34 Kanıt: Genel ilkeler

 1. Mahkeme adduced herhangi kanıt ve ispat niteliğindeki kabul edilebilirlik yargıç olacaktır.
 2. Mahkeme may, o davanın herhangi bir aşamasında gerekli gördüğü takdirde:
  • belgeleri üretmek için taraflar çağırıyoruz, tanıklar ve uzmanlar; ve
  • Anlaşmazlık ile bağlı herhangi bir yeri ziyaret edebilir ya da orada soruşturma yürütmek.
 3. Taraflar delil üretiminde ve paragraf öngörülen diğer tedbirler de Mahkemesi ile işbirliği yapacaktır (2). Mahkeme bu paragrafın altında ve bu kusur için verilen herhangi nedenlerden yükümlülüklerine uymayı bir partinin başarısızlığı resmi not alacaktır.
 4. Gider kanıt üretiminde ve paragraf uyarınca diğer önlemlerin alınmasında tahakkuk (2) Madde bağlamında taraflarca yapılan masrafların bir kısmını teşkil sayılır 61(2) Sözleşmenin.

Kural 35 Şahitleri ve Uzmanlar incelenmesi

 1. Tanıklar ve uzmanlar bunun Başkanı kontrolü altında taraflarca Divan’da incelenir. Sorular da mahkeme üyesinin kendilerine koymak olabilir.
 2. Her Tanık kanıt vermeden önce aşağıdaki beyanda bulunacaktır:“Yemin ederim doğruyu konuşmak zorundadır benim namusum ve vicdanım üzerine beyan, Gerçeği, yalnızca tüm gerçeği ve hiçbir şey.”
 3. Her uzman ifadesini yapmadan önce aşağıdaki beyanda bulunacaktır:“Yemin şerefim ve benim beyanı içten inanç doğrultusunda olacak vicdan üzerine beyan ederim.”

Kural 36 Tanıklar ve Uzmanlar: Özel Kurallar

Kural rağmen 35 Heyeti:

 1. Yazılı bir birikimi tanık veya uzman tarafından verilen kanıtları kabul; ve
 2. Her iki tarafın rızası ile, Bir tanık veya bilirkişinin inceleme için aksi daha Mahkemesi kendisinden önce düzenlemek. Mahkeme inceleme konusunu tanımlamak zorundadır, zaman sınırlaması, prosedür takip ve diğer ayrıntılar için. Taraflar muayene katılabilir.

Kural 37 Ziyaretler ve Sorular; Sigara uyuşmazlık Tarafların Gönderimler

 1. Mahkeme gördüğü takdirde gerekli anlaşmazlıkla ya da orada bir soruşturma yürütmek bağlı herhangi bir yeri ziyaret etmek, Bu yönde bir talepte bulunabilecektir. Ziyaretin kapsamı veya soruşturma konusunu tanımlamak zorundadır sipariş, zaman sınırlaması, prosedür takip ve diğer ayrıntılar için. Taraflar herhangi bir ziyaret veya soruşturma katılabilir.
 2. Her iki tarafların görüşlerini aldıktan sonra, Mahkeme uyuşmazlığa taraf olmayan bir kişi veya kuruluşu izin verebilir (Bu Kuralda “nondisputing parti” olarak adlandırılan) Anlaşmazlık kapsamında bir konuyla ilgili Mahkemesiyle Yazılı bir gönderi dosyaya. belirlenmesinde bir dosyalama izin verilip, Mahkeme dikkate alır, Diğer şeylerin yanı sıra, ölçüde:
  • olmayan itiraz parti gönderilmesinin bakış açısı getirerek devam etmeden ilişkin bir gerçek veya yasal bir konunun belirlenmesinde Mahkemesi yardımcı olur, uyuşmazlık tarafların farklıdır belirli bilgi ya da fikir;
  • olmayan itiraz parti gönderme anlaşmazlık kapsamında bir konuyu ele alacağını;
  • olmayan itiraz parti ilerlemeden önemli çıkarı.

Mahkeme olmayan itiraz parti gönderme ilerlemeden veya haksız yere yükünü bozmayan sağlamak veya haksız ya parti zarar vermeyecek;, ve her iki taraf olmayan itiraz parti sunulmasına ilişkin gözlemlerini sunma fırsatı verilmesini.

Kural 38 Proceeding kapatılması

 1. taraflarca sunum tamamlandığında, işlem kapatıldı beyan edilecektir.
 2. son derece, Heyeti, Ödül kılındığını önce, belirleyici faktör teşkil edecek yeni kanıtlar nitelikte önde geliyor zeminde davayı yeniden, veya belirli spesifik noktalara açıklama için hayati ihtiyaç olduğunu.

Bölüm V özel prosedürler

Kural 39 Geçici önlemler

 1. Devam kurumunun sonra herhangi bir zamanda, hakların korunması için bu geçici önlemler talep edebilir bir parti Mahkemesi tarafından önerilebilir. hakları belirleyecektir isteği korunacak, önerisi istendiği önlemler, ve şartlar öyle önlemleri gerektiren.
 2. Mahkeme paragraf uyarınca yapılan bir isteğin dikkate öncelik tanırlar (1).
 3. Mahkeme ayrıca kendi inisiyatifi geçici önlemler tavsiye veya istekte belirtilenler dışında tedbirleri önerebilir. Bu herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tavsiyelerini geri alabilir.
 4. Mahkeme sadece geçici önlemleri önerecek, veya değiştirmek veya öneriler iptal, Her parti kendi gözlemlerini sunma fırsatı verdikten sonra.
 5. Bir parti paragrafa bir istek uyarınca yaparsa (1) Mahkemesi anayasa önce, Genel sekreter, taraflardan birinin başvurusu üzerine, İstek üzerine gözlemlerini sunmak partiler için zaman sınırları saptamak, istek ve gözlemler anayasasına üzerine derhal Mahkemesi tarafından kabul edilebilir, böylece.
 6. Bu Kural hiçbir şey tarafları önlemek zorundadır, bu kadar kabul ettiklerini kaydederken imzalanan anlaşma uyarınca olmanız kaydıyla, bir adli veya diğer yetkisini talep eden şartlı tedbirleri sipariş, öncesinde ya da devam etmeden getirildikten sonra, kendi hak ve çıkarlarını korumayı amaçlayan.

Kural 40 yardımcı İstem

 1. Taraflar başkaca haricinde, Bir parti anlaşmazlık konusuyla doğrudan gündeme bir tesadüfi veya ek iddiayı ya karşı iddiada sunabilir, Böyle yardımcı iddia tarafların rızası kapsamında olup Merkezi’nin yetki dahilinde aksi olması koşuluyla.
 2. Bir tesadüfi veya ek iddia countermemorial içinde en geç cevapta ve bir karşı istem daha sonra değil sunulacaktır, Tribunal sürece, yan iddiayı sunan tarafça ve diğer tarafın herhangi bir itiraz dikkate üzerine geçerli sebeple, Devam içinde daha sonraki bir aşamada, istem sunumunu yetki.
 3. Mahkeme taraf olan karşı yan iddiası bunlara gözlemlerini bulunabilirsiniz sunulduğu bir zaman sınırlaması belirleyecektir.

Kural 41 Ön İtirazlar

 1. anlaşmazlık ya da herhangi bir yan iddia Merkezi veya yetki alanı içinde bulunmayan herhangi bir itiraz, başka nedenlerle, Mahkemenin yetkileri dahilinde mümkün olduğu kadar erken yapılacaktır değildir. Bir parti countermemorial dosyalanması için belirlenen süre sona ermesinden en geç Genel Sekreterine itirazda eder, veya, ret, yardımcı bir isteme ilişkin ise, dosyalanması için şifreye cevap-sürece itiraz dayandığı gerçekler o zaman partiye bilinmemektedir.
 2. Mahkeme kendi inisiyatifi dikkate alabilir, Devam herhangi bir aşamasında, anlaşmazlık ya da herhangi bir yan istem olmadığını Merkezin yetki alanına ve kendi yetkisi dahilinde önce.
 3. Anlaşmazlık ilişkin bir itiraz resmi yükselterek üzerine, Mahkeme esas hakkındaki yargılamayı ertelemek karar verebilir. Mahkemesi Başkanı, onun diğer üyeleri ile istişare sonrasında, partiler itiraz üzerine gözlemlerini açabilir, içinde bir zaman sınırı belirleyecektir.
 4. Mahkeme itirazı ile ilgili ayrıntılı prosedürler paragraf uyarınca yapılan olmadığına karar verecek (1) Oral olacaktır. Bu ön mesele olarak itiraz başa veya uyuşmazlığın esasına bunu katılabilir. Mahkeme itirazı geçersiz kılar veya esas onu katılırsa, daha da işlemleri için bir kere daha düzeltme zaman sınırları -acak.
 5. partiler ön itirazlar yapmak için başka hızlandırılmış prosedüre anlaşmaya varmadıkça, Bir parti may, en geç 30 gün Mahkemesi anayasa sonra, ve Mahkemesinin ilk oturumundan önce her halükarda, bir iddia yasal hak yoksun olmadığı itirazda. Parti mümkün olduğunca kesin olarak itiraz temelini belirtecektir. Tribunal, itiraz üzerine gözlemlerini sunma partilere fırsat verdikten sonra, acak, ilk oturumunda veya derhal bundan sonra, itiraz üzerine kararını taraflara bildirir. Mahkemesi kararı paragrafı uyarınca itirazda bir partinin sağa halel getirmeyecektir (1) veya nesne için, Devam sırasında, bir iddia hukuki temelsiz olduğunu.
 6. Mahkeme anlaşmazlık Merkezin yetki alanına veya olmasın, kendi yetkisi dahilinde olmadığını karar verirse, veya tüm hak talepleri yasal hak olmadan açıkça olduklarını, o bu yönde bir ödül verecektir.

Kural 42 Varsayılan

 1. Bir parti olursa (Bu Kuralda “gelmeyen taraf” olarak adlandırılan) görünmesini başarısız ya da devam etmeden herhangi bir aşamasında makamı için, diğer taraf, Devam kesilmesinden önce herhangi bir zamanda, Mahkeme kendisine sunulan sorularla uğraşmak ve taleplerin bir ödül işlemek için.
 2. Mahkeme derhal böyle bir isteğin varsaymak partisini bildirecektir. o parti görünmesini ya da takiple makamı niyetinde olmadığını konusunda tatmin olmadığı sürece, Komisyon, hiç, aynı zamanda, Bu amaçla zarafet bir nokta ve hibe:
  • O parti layiha ya da zaman sınırı sabit bunun içinde başka enstrüman dosyaya başarısız olsaydı, onun dosyalama için yeni bir zaman sınırı düzeltmek; veya
  • O parti çıkmaz veya duruşmada makamı başarısız olsaydı, duruşma için yeni bir tarih belirlemek.
 3. lütuf dönemi yapamaz, diğer tarafın rızası olmadan, aşmak 60 günler.
 4. zarafet veya süresinin dolmasından sonra, Paragraf uyarınca (2), Böyle dönemi verilir, Mahkeme anlaşmazlık dikkate devam edecektir. varsaymak partinin başarısızlığı görünmesini veya makamı için diğer tarafça yapılan iddiaların bir kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.
 5. Mahkeme anlaşmazlık Merkezi’nin yetkisini ve kendi yetkinlik inceleyecek ve, o memnun olup olmadığını, yapılan gönderimler aslında ve hukuk sağlam temelli olup olmadığına karar verir. Bu amaçla, olabilir, Devam herhangi bir aşamasında, gözlemlerini dosyaya görünen parti çağırıyoruz, delil veya oral açıklama sunulması.

Kural 43 Yerleşim ve Discontinuance

 1. Eğer, Ödül oluşturulmadan önce, taraflar anlaşmazlığı üzerinde anlaşmaya veya başka davayı sona erdirme, Tribunal, veya Genel Sekreter Mahkemesi henüz kurulmadığı takdirde, acak, yazılı talebi üzerine, Bir sırayla davanın devam etmeme dikkat.
 2. Taraflar Genel Sekreter onların yerleşim tam ve imzalı metin ile ve isteği yazılı olarak dosya halinde Mahkemesi bir ödül bu tür yerleşim somutlaştırmak için, Mahkeme, verdiği hükmün şeklinde yerleşim kaydedebilir.

Bir Tarafın İsteği Üzerine Discontinuance

Bir parti davanın devamsızlığını isterse, Tribunal, veya Genel Sekreter Mahkemesi henüz kurulmadığı takdirde, Bir sipariş Diğer taraf, devamsızlığını karşı olmadığını belirtin hangi bir zaman sınırlaması belirleyecektir. itiraz yok süre içinde yazılı olarak yapılırsa, Diğer taraf etmeme ve Tribunal’da razı etmiş sayılır, veya uygun Genel Sekreteri eğer, Bir sırayla davanın devam etmeme not alacaktır. itiraz yapılırsa, ilerlemeden devam edecektir.

Kural 45 Yasası Taraflar Başarısızlık için Discontinuance

partiler altı ay üst üste ya da bu tür döneminde işlemde bulunan bir adım atmaya başarısız olursa onlar Mahkemesiyle onayı ile mutabık kalabilecekleri, veya Genel Sekreterin Mahkemesi henüz kurulmadığı takdirde, Onlar davayı ve Mahkemesini durdurulan etmiş sayılır, veya uygun Genel Sekreteri eğer, acak, taraflara bildirilmesinden sonra, Devam edilmeyen bir sipariş almak notta.

Bölüm VI Ödülü

Kural 46 Ödülü hazırlanması

Ödül (herhangi bir birey veya karşı görüş de dahil olmak üzere) hazırlanan ve içinde imzalanır 120 günler davanın kapanmasından sonra. Mahkeme may, ancak, Bir başka bu süresini uzatmak 60 aksi ödülü hazırlamak mümkün olacağını günler.

Kural 47 Ödül

 1. Ödül yazılı olacak ve içerecektir:
  • her parti bir tam tanımı;
  • Mahkeme Sözleşme kapsamında kurulmuş bir deyim, ve anayasasını yönteminin açıklaması;
  • Mahkemesinin her üyenin adı, ve her birinin atama yetki tanımlama;
  • maddelerin adları, avukat ve tarafların avukatları;
  • tarihleri ​​ve Mahkemesi sittings yeri; (f) Devam etmeden bir özetini;
   • Mahkemesi tarafından tespit edilen esasları beyanı;
   • Tarafların görüşleri;
   • kendisine sunulan her soru üzerine Mahkemesi kararı, birlikte karar dayandırıldığı nedenlerle; ve
   • Devam maliyetini ilişkin Mahkemesi herhangi bir karar.
 1. Ödül bunun için oy Mahkemesi üyeleri tarafından imzalanır; Her imzanın tarih belirtilecektir.
 2. Mahkemenin herhangi bir üyesi ödülü kendi bireysel görüşünü ekleyebilirsiniz, o çoğunluk veya olmasın dan dissents olmadığını, ya da muhalefet beyanı.

Kural 48 Ödülü Rendering

 1. Geçen hakem imzasına üzerine imzalamayı, Sekreteri halinde derhal:
  1. ödülün orijinal metni doğrulamak ve Merkezin arşivinde biriktirirler, Birlikte herhangi bir bireysel görüş ve muhalefet ifadelerle; ve
  2. ödül onaylı bir kopyasını sevk (Bireysel görüş ve muhalefet beyanları dahil) Her tarafa, Orijinal metin üzerinde ve tüm kopyaların üzerinde gönderilme tarihi belirten.
 2. Ödül onaylı kopyaları sevk edildiği tarihte hale getirilmiş sayılır.
 3. Genel sekreter, talep üzerine, ödülün bir parti ilave onaylı kopyalarının kullanımına sunmak.
 4. Merkezi tarafların rızası olmadan ödülünü yayınlamak olmayacaktır. merkezi aşağıdakileri yerine, ancak, derhal Mahkemesinin yasal muhakeme onun yayınlar alıntılar dahil.

Tamamlayıcı Kararlar ve Düzeltme

 1. içinde 45 Ödül hale getirildi tarihten sonra gün, taraflardan herhangi biri isteyebilir, Madde gereği 49(2) Sözleşmenin, bir tamamlayıcı karar, ya da düzeltilmesi, ödül. Böyle bir istek Genel Sekreteri’ne yazılı olarak ele alınacaktır. talep eder:
  • , ait olduğu ödülünü belirlemek;
  • istek tarihini gösterir;
  • ayrıntılı olarak durumu:
   • Herhangi bir soru hangi, talepte bulunan tarafın görüşüne göre, Mahkemesi tahkim karar vermek atlanmış; ve
   • talep eden taraf pekiştirmiştir amaçlayan ödül herhangi bir hata; ve
  • talep ettiği sırada bir ücret eşlik.
 2. talimatın alınması üzerine ve konaklama ücretinin, Genel sekreter derhal:
  • istek kaydetmek;
  • Kayıt tarafları bilgilendirmek;
  • karşı tarafa istek ve birlikte verilen belgeler bir kopyasını iletmek; ve
  • Mahkemesi üyelerinin her birine kayıt bildirimin bir kopyasını iletmek, Birlikte isteğin bir kopyasını ile ve birlikte verilen belgeler arasında.
 3. Mahkeme talebi dikkate amacıyla karşılamak için Mahkemesi Başkanı gerekli olup olmadığı konusunda üyelerini danışacaktır. Mahkeme tarafların istek üzerine gözlemlerini dosyaya için bir zaman sınırı belirleyecektir ve değerlendirilmek üzere prosedürünü belirleyecektir.
 4. kurallar 46-48 uygulanmalı, gerekli değişiklikler yapılmış, Bu kural uyarınca Mahkemesi herhangi bir kararına.
 5. bir istek birden Genel Sekreter tarafından alınırsa 45 gün kararın alınmasını sonra, o istek kaydetmek için çöp ve benzeri talepte bulunan tarafa derhal bildirecektir.

Bölüm VII Yorumlama, Revizyon ve Ödülü İptali

Kural 50 Uygulama

 1. yorumlanması için bir uygulama, ödül revizyon veya iptal Genel Sekreteri’ne yazılı olarak ele verilecek ve:
  1. , ait olduğu ödülünü belirlemek;
  2. Uygulamanın tarihini gösterir;
  3. ayrıntılı olarak durumu:
   • yorumlanması için bir uygulamada, Anlaşmazlık hassas noktaları;
   • revizyon bir uygulamada, Madde gereği 51(1) Sözleşmenin, ödül aranır değişiklik, Böyle bir doğanın bazı gerçeğin fark olarak kararlı ödülü etkileyecek, ve kanıt ödül gerçeği Mahkemesine bilinmeyen olduğu render edildiğinde o ve başvuru, ve gerçeği başvuranın cehalet ihmal nedeniyle olmadığını;
   • iptali için bir uygulamada, Madde gereği 52(1) Sözleşmenin, o dayandığı zemin. Bu zeminler aşağıda sınırlıdır:
    • Mahkeme düzgün teşkil olmadığını;
    • Mahkeme açıkça yetkilerini aştığını;
    • Mahkemesinin bir üyesi adına yolsuzluk olduğunu;Tahkim Kuralları
    • Prosedürün temel kuraldan ciddi ayrılma olduğuna dair;
    • Ödül bunun dayandığı nedenleri açıklaması başarısız olduğunu;
 1. başvurusunda için bir ücret ödenmesi eşlik.
 1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla (3), Bir uygulamayı ve konaklama ücretini aldıktan sonra, Genel sekreter derhal:
  • uygulamayı kayıt;
  • Kayıt tarafları bilgilendirmek; ve
  • karşı tarafa uygulamanın ve birlikte verilen belgeler bir kopyasını iletmek.
 2. Genel Sekreter için bir uygulama kayıt reddedecektir:
  1. revizyon, Eğer, Madde uyarınca 51(2) Sözleşmenin, o içinde yapılmazsa 90 gün kararın alınmasını tarihten itibaren üç yıl içinde herhangi bir olay yeni gerçeğin ve yapılan keşiflerle (veya herhangi bir sonraki karar veya düzeltme);
  2. iptal, Eğer, Madde uyarınca 52(2) Sözleşmenin, o yapılmazsa:
   1. içinde 120 Ödül hale getirildi tarihten sonra gün (veya herhangi bir sonraki karar veya düzeltme) Uygulama aşağıdaki sebeplere dayanıyorsa:
    • Mahkeme düzgün şekilde oluşturulmaması halinde;
    • Mahkeme açıkça yetkilerini aştı;
    • Prosedürün temel kuraldan ciddi ayrılma olmuştur;
    • Ödül bunun dayandığı nedenleri açıklaması başarısız oldu;
   2. Mahkemesinin bir üyesi adına yolsuzluk durumunda, içinde 120 Keşif bunun tuzlarından gün sonra, ve tarihinden sonra üç yıl içinde her halükarda hangi ödülü hale getirildi (veya herhangi bir sonraki karar veya düzeltme).
  3. Genel Sekreter revizyon için bir uygulama kayıt reddederse, ya da iptal, O derhal onun ret isteyen tarafı bildirir.

Kural 51 Yorumlama ya Revizyon: Daha prosedürler

 1. ödül yorumlanması veya revizyon için bir uygulamanın kayıt olduktan, Genel sekreter derhal:
  • Orijinal Mahkemesi üyelerinin her birine kayıt bildirimin bir kopyasını iletmek, Birlikte uygulamanın bir kopyasıyla ve birlikte verilen belgeler arasında; ve
  • Bu üye başvurunun dikkate katılmak isteyen olup olmadığını belirli bir süre içinde kendisini bilgilendirmesini Mahkemesi her üyesi talep.
 2. Mahkemesinin tüm üyeleri başvurunun dikkate katılma istekli olduklarını ifade ederse, Genel Sekreter böylece Mahkemesi ve partilere üye bildirir. Bu bildirimlerin gönderilmesi üzerine mahkemesi yeniden edilecek sayılır.
 3. Mahkeme fıkra uyarınca yeniden edilemezse (2), Genel Sekreter böylece tarafları bilgilendirmek ve devam etmek için onları davet eder, en kısa sürede, Yeni Tribunal oluşturacak, Hakemlerin aynı sayıda olmak üzere, ve aynı yöntemle tayin, Orijinal olarak.

Kural 52 iptal: Daha prosedürler

 1. ödül iptali için bir uygulamanın kayıt olduktan, Genel Sekreter madde uyarınca bir ad hoc Komitesi atama İdare Kurulu Başkanı talep derhal edecektir 52(3) Sözleşmenin.
 2. Komite tarihte oluşturulmak istenen sayılır Genel Sekreteri bütün üyelerin atanmasını kabul etmiş partiler bildirir. Önce ya Komitenin ilk toplantısında, her üye Kural belirtilene uygun bir deklarasyon imzalamak zorundadır 6(2).

Kural 53 Prosedür kuralları

bu Kurallar hükümleri yorumlanması ile ilgili tüm prosedüre değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, Bir ödül ve Mahkemesi veya Komitenin kararına revizyon veya iptal.

Kural 54 Ödülü Muhafaza kalın

 1. yorumlanması için başvuran taraf, ödül revizyon veya iptal uygulamadaki may, ve her iki taraf da uygulamanın son eğilim önce herhangi bir zamanda olabilir, kısmının uygulanması veya uygulama ilgili olduğu ödülü bütün bir konaklama talep. Mahkeme veya Komite böyle bir isteğin dikkate öncelik tanırlar.
 2. ödül revizyonu veya iptali için bir uygulama onun icra kalmak için istek içeriyorsa, Genel sekreter, Birlikte Kayıt bildirimle, ödülün geçici fiyatına hem tarafları bilgilendirmek. En kısa sürede Mahkemesi veya Komite bunu oluşur oluşmaz -acak, Her iki taraf isteklerini eğer, içinde kural 30 Böyle kal devam edilmelidir konusunda gün; o kalmak devam etmek karar vermedikçe, otomatik sona erer.
 3. icra üzerinde konaklama paragrafı uyarınca verilmiş ise (1) veya fıkra gereğince devam (2), Mahkeme veya Komite istediği zaman değiştirebilir veya her iki tarafın isteği üzerine kalmak sonlandırabilir. Tüm kalır otomatik bir nihai karar uygulamaya hale edildiği tarihte sona erer, ödül kısmi iptali tanıyan bir Komitesi, taraflardan hiçbirine herhangi bir yeni Mahkemesi istemek için bir fırsat vermek amacıyla unannulled kısmının uygulanması geçici durdurulmasını emredebilir dışında maddesi uyarınca oluşturulan 52(6) Sözleşmenin Kural bir konaklama maddesi çerçevesinde hibe 55(3).
 4. paragrafı uyarınca bir istek (1), (2) (ikinci cümle) veya

(3) kalmak ya da modifikasyon veya fesih gerektiren durumları belirtecektir. Bir istek Tribunal sonra ancak verilir veya Komite her partisine gözlemlerini sunma fırsatı verdi.

(5) Genel Sekreter derhal herhangi ödülün uygulanması fiyatının ve böyle bir kalış değişiklik veya fesih her iki tarafları derhal, böyle bir bildirim gönderir tarihten yürürlüğe girer hangi.

Kural 55 Bir iptali sonrasında Anlaşmazlığın resubmission

 1. Bir Komite ödül kısmını veya tamamını iptal etti olursa, taraflardan herhangi biri yeni bir Mahkemesine uyuşmazlığın resubmission isteyebilir. Böyle bir istek Genel Sekreteri’ne yazılı olarak ele verilecek ve:
  1. , ait olduğu ödülünü belirlemek;
  2. istek tarihini gösterir;
  3. Anlaşmazlık boy Mahkemesine sunulmak üzere ne ayrıntılı olarak açıklamak; ve
  4. talep ettiği sırada bir ücret eşlik.
 2. talimatın alınması üzerine ve konaklama ücretinin, Genel sekreter derhal:
  1. Tahkim Sicil kaydetmek;
  2. Kayıt iki tarafı da haberdar;
  3. karşı tarafa istek ve birlikte verilen belgeler bir kopyasını iletmek; ve
  4. Devam etmek için tarafları davet, en kısa sürede, Yeni Tribunal oluşturacak, Hakemlerin aynı sayıda olmak üzere, ve aynı yöntemle tayin, Orijinal olarak.
 3. Orijinal ödül sadece kısmen iptal edilseydi, Yeni Mahkemesi böylece iptal değil ödülün herhangi bir kısmını yeniden etmeyecektir. Olabilir, ancak, Kural belirtilen prosedürlere uygun olarak 54, kalmak ya da kendi ödül oluşturulduğu tarihe kadar ödül unannulled kısmının uygulanmasını kalmaya devam.
 4. Aksi paragraflarda öngörülmesi hariç (1)-(3), Böyle anlaşmazlık Kurum Kuralları uyarınca sunulacak sanki bu kurallar aynı şekilde yeniden gönderilen anlaşmazlığı konusunda bir ilerlemeden uygulanacaktır.

Bölüm VIII Genel Hükümler

Kural 56 Nihai hükümler

 1. Merkezin her resmi dilinde bu Kuralların metinleri aynı derecede geçerli olacaktır.
 2. Bu Kurallar Merkezi’nin “Tahkim Kuralları” olarak adlandırılacak olan.