Örnek Tahkim Şartı

Gelecekteki ihtilafların Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) Tahkim Kuralları uyarınca tahkime sevk edilmesini isteyen sözleşme tarafları için aşağıdaki madde önerilmektedir. Köşeli parantez içindeki kelimeler / boşluklar uygun şekilde silinmeli / tamamlanmalıdır.

“Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir sorun da dâhil olmak üzere, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) kuralları uyarınca tahkim yoluyla ele alınacak ve nihai olarak çözülecektir; Tahkim Kuralları bu maddeye atıf yoluyla dâhil edilmiş kabul edilir.

  • Hakem sayısı [bir / üç] olacaktır
  • Tahkim yeri veya yasal yeri […] olacaktır.
  • Tahkim yargılamasında kullanılacak dil […] olacaktır.
  • Sözleşmenin tabi olduğu hukuk, […] belirtilen yerin maddi hukuku olacaktır.”