Temsilciler

Victoria NALULE

Afrika Temsilcisi

Victoria Ritah Nalule, dünyanın farklı yerlerinde çeşitli projeler üzerinde çalışan kapsamlı deneyime sahip bir Enerji ve Madencilik uzmanı ve danışmanı olan bir avukattır. Enerji hukuku, Maden hukuku ve uluslararası tahkim alanında 10 yılı aşkın deneyime sahiptir ve alanında birçok kitap yazmıştır. Çalışma alanı; enerji, petrol, madencilik, gaz, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, şeffaflık ve yönetişim sorunları gibi çeşitli konuları barındırmaktadır. 2014 yılında Petrol ve Maden Hukuku ve Politika alanında yüksek lisans, 2018 yılında Uluslararası Enerji Hukuku ve Politika alanında doktora eğitimini tamamlamıştır.  Halen Nalule Enerji ve Mineral Danışmanlık şirketinde Baş Danışman, Afrika Enerji ve Maden Yönetimi Girişimi’nde Kurucu ve İcra Direktörü ve çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesidir. İngilizce ve Uganda dillerini bilmektedir.


Munkhnaran MUNKHTUVSHIN

Japonya Temsilcisi

National University of Magnolia  Hukuk Fakültesinde  lisans eğitimini tamamlamasının ardından  Nagoya Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılından beri Nagoya Üniversitesinde doktora programına devam etmektedir. 2016 ve 2018 yılları arasında Mongolian Arbitration Center da idari uzman olarak çalışmıştır. Kamu Özel Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşan Munkhtuvshin  halen Nagoya Üniversitesinde Uluslararası Ticari Uyuşmazlık dersi vermeye devam etmektedir. İngilizce, Türkçe ve Japonca bilmektedir.


Syed Muaz SHAH

Pakistan Temsilcisi

2018 yılında Londra Üniversitesi’nde Hukuk Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyeri boyunca çeşitli saygın şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Halen çeşitli saygın şirketlerde Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Uluslararası Barolar Birliği, Uluslararası Af Örgütü, YIAG, HRCP, Pakistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, YMI, YAG üyesidir. İngilizce, Urduca, Rusça, Kısmi Arapça, Almanca, Çince konuşabilmektedir.


Khushboo SHAHDADPURI

MENA Temsilcisi

Khushboo, Al Tamimi & Company’nin tahkim bölümünde kıdemli yardımcıdır ve hem Singapur hem de New York Eyaleti’nde çalışan bir avukattır. Khushboo’nun çalışma alanı uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne odaklıdır. İnşaat, altyapı, enerji, petrol ve gaz, gayrimenkul, kurumsal ve nakliye uyuşmazlıklarında holdingleri, devlet kurumlarını, işverenleri, müteahhitleri ve taşeronları temsil etmiştir. Deneyimi, ICC, SIAC, LCIA, DIFC-LCIA, DIAC, LMAA, QICCA kapsamındaki uluslararası tahkimleri ve UNCITRAL kuralları kapsamındaki geçici tahkim işlemlerini içermektedir. Khushboo, çalıştığı bölgedeki karmaşık, çok taraflı ve yüksek değerli inşaat ve altyapı anlaşmazlıklarında müşterilere düzenli olarak danışmanlık yapmaktadır. Asıl uzmanlık alanı inşaat projelerindeki gecikmeler, kusurlu işler, fesih, kesinti ve varyasyonu gibi konulardır. Tahkim konularında kuantum, yapı, gecikme, MEP ve mimari gibi birçok disiplinden uzmanlarla çalışmıştır. Ayrıca hem medeni hukuk (Katar, BAE, İsviçre ve Alman hukuku) hem de ortak hukuk (Birleşik Krallık, Singapur, Malezya, DIFC) kapsamında tahkim meseleleri konusunda geniş deneyime sahiptir ve birkaç davasında Kraliçe’nin hukuk müşavirleri ile çalışmıştır. Khushboo ayrıca İngiltere, Singapur, İsviçre, DIFC, Dubai, QFC ve Katar’da çekilme ve tahkim kararlarının uygulatılması gibi tahkim davaları meselelerinde geniş deneyime sahiptir. Khushboo, Young SIAC grubunda bir komite üyesidir ve SIAC kullanıcı konseyinin bir parçasıdır. Ayrıca Kluwer Tahkim Blogunun yardımcı editörü, ENERAP’ın BAE bölümünün kurucu üyesi, Daha Yeşil Tahkim Kampanyası için çalışmalar yapan MENA alt komitesinin bir parçası ve REAL Akademik Konseyi’nin (Tahkim Avukatları için Irk Eşitliği) başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.