Temsilciler

Victoria NALULE

Afrika Temsilcisi

Victoria Ritah Nalule, dünyanın farklı yerlerinde çeşitli projeler üzerinde çalışan kapsamlı deneyime sahip bir Enerji ve Madencilik uzmanı ve danışmanı olan bir avukattır. Enerji hukuku, Maden hukuku ve uluslararası tahkim alanında 10 yılı aşkın deneyime sahiptir ve alanında birçok kitap yazmıştır. Çalışma alanı; enerji, petrol, madencilik, gaz, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, şeffaflık ve yönetişim sorunları gibi çeşitli konuları barındırmaktadır. 2014 yılında Petrol ve Maden Hukuku ve Politika alanında yüksek lisans, 2018 yılında Uluslararası Enerji Hukuku ve Politika alanında doktora eğitimini tamamlamıştır.  Halen Nalule Enerji ve Mineral Danışmanlık şirketinde Baş Danışman, Afrika Enerji ve Maden Yönetimi Girişimi’nde Kurucu ve İcra Direktörü ve çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesidir. İngilizce ve Uganda dillerini bilmektedir.


Munkhnaran MUNKHTUVSHIN

Japonya Temsilcisi

National University of Magnolia  Hukuk Fakültesinde  lisans eğitimini tamamlamasının ardından  Nagoya Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılından beri Nagoya Üniversitesinde doktora programına devam etmektedir. 2016 ve 2018 yılları arasında Mongolian Arbitration Center da idari uzman olarak çalışmıştır. Kamu Özel Uluslararası Hukuk alanında uzmanlaşan Munkhtuvshin  halen Nagoya Üniversitesinde Uluslararası Ticari Uyuşmazlık dersi vermeye devam etmektedir. İngilizce, Türkçe ve Japonca bilmektedir.


Syed Muaz SHAH

Pakistan Temsilcisi

2018 yılında Londra Üniversitesi’nde Hukuk Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyeri boyunca çeşitli saygın şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Halen çeşitli saygın şirketlerde Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Uluslararası Barolar Birliği, Uluslararası Af Örgütü, YIAG, HRCP, Pakistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, YMI, YAG üyesidir. İngilizce, Urduca, Rusça, Kısmi Arapça, Almanca, Çince konuşabilmektedir.


Khushboo SHAHDADPURI

MENA Temsilcisi

Khushboo, Al Tamimi & Company’nin tahkim bölümünde kıdemli yardımcıdır ve hem Singapur hem de New York Eyaleti’nde çalışan bir avukattır. Khushboo’nun çalışma alanı uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne odaklıdır. İnşaat, altyapı, enerji, petrol ve gaz, gayrimenkul, kurumsal ve nakliye uyuşmazlıklarında holdingleri, devlet kurumlarını, işverenleri, müteahhitleri ve taşeronları temsil etmiştir. Deneyimi, ICC, SIAC, LCIA, DIFC-LCIA, DIAC, LMAA, QICCA kapsamındaki uluslararası tahkimleri ve UNCITRAL kuralları kapsamındaki geçici tahkim işlemlerini içermektedir. Khushboo, çalıştığı bölgedeki karmaşık, çok taraflı ve yüksek değerli inşaat ve altyapı anlaşmazlıklarında müşterilere düzenli olarak danışmanlık yapmaktadır. Asıl uzmanlık alanı inşaat projelerindeki gecikmeler, kusurlu işler, fesih, kesinti ve varyasyonu gibi konulardır. Tahkim konularında kuantum, yapı, gecikme, MEP ve mimari gibi birçok disiplinden uzmanlarla çalışmıştır. Ayrıca hem medeni hukuk (Katar, BAE, İsviçre ve Alman hukuku) hem de ortak hukuk (Birleşik Krallık, Singapur, Malezya, DIFC) kapsamında tahkim meseleleri konusunda geniş deneyime sahiptir ve birkaç davasında Kraliçe’nin hukuk müşavirleri ile çalışmıştır. Khushboo ayrıca İngiltere, Singapur, İsviçre, DIFC, Dubai, QFC ve Katar’da çekilme ve tahkim kararlarının uygulatılması gibi tahkim davaları meselelerinde geniş deneyime sahiptir. Khushboo, Young SIAC grubunda bir komite üyesidir ve SIAC kullanıcı konseyinin bir parçasıdır. Ayrıca Kluwer Tahkim Blogunun yardımcı editörü, ENERAP’ın BAE bölümünün kurucu üyesi, Daha Yeşil Tahkim Kampanyası için çalışmalar yapan MENA alt komitesinin bir parçası ve REAL Akademik Konseyi’nin (Tahkim Avukatları için Irk Eşitliği) başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Spencer BUGINGO

Rwanda Temsilcisi

Spencer Bugingo, Kigali, Ruanda’da avukatlık yapmakta ve tahkim alanında  çalışmaktadır. Özellikle Afrika’da uyuşmazlıkların çözümü ve tahkim için gelişmekte olan alanlar olan enerji, inşaat, gaz, yakıt ve tedarik alanlarında tahkim ile ilgilenmektedir. Tahkim yargılamalarına ve diğer uyuşmazlık çözüm süreçlerine katılmıştır. Bu doğrultuda, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde eğitim almıştır. Tedarik ve ticari tahkim alanlarında hükümetleri ve uluslararası kuruluşları farklı mahkemelerde ve farklı tahkim kurulları önünde temsil etmiştir. Washington College of Law’dan Devlet ve Kamu Sözleşmelerinde yoğunlaştığı Hukuk ve Devlet alanında Yüksek Lisansı (LLM) derecesine ve Université de Montpellier 1’den Uluslararası Nükleer Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir.


Gibson Gisore NYAMATO

Kenya Temsilcisi

Gibson Gisore Nyamato, Kenya Yüksek Mahkemesi avukatı, Karanja ve Gisore Avukatları adlı hukuk firmasının ortağı ve Chartered Institute of Arbitrators, Kenya Şubesine kayıtlı hakemdir. Kenya Mahkemelerinde enerji anlaşmazlıklarıyla ilgili dava süreçlerinde yer almaktadır. Çevre Hukuku alanında LLM derecesine sahiptir. Dokuz yılı aşkın bir süredir Kenya’nın çeşitli üniversitelerinde hukuk öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Enerji Hukuku, Çevre Hukuku ve İklim Değişikliği konuları çalışma alanlarındandır. Halen Nairobi Üniversitesi’nde Çevre Hukuku ve Politikaları alanında doktorasını sürdürmektedir. Araştırma alanları, Kenya ve Kenya çevresindeki enerji talebinin kaynaklara göre dağılımına yönelik politikalardır.


Ezgi Ceren ÇUBUK

Amerika Temsilcisi

Ezgi Ceren Çubuk, 6 yılı aşkın bir süredir tahkim alanında uzmanlaşmiş bir avukattır. Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, zorunlu stajını Ankara Barosunda tamamlarken, ticari uyuşmazlik alanında calışmıştır. Sonrasında 4 yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlıklar Dairesinde calışmaya başlayarak, tahkim davalarında ve uluslararası hukuk alanında Turkiye Cumhuriyetini temsil etmiştir. Uluslararası Tahkim Hukukunda geniş bir tecrübe kazandıktan sonra, University of Miami’ de Master eğitimini tamamlayıp, su anda Miami, Florida da avukatlık yapmaktadır.