Sekretarya

Berceste Elif DURANAY

Genel Sekreter

e.duranay@arbitrationcenter.org

Berceste Elif Duranay, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Queen Mary University of London’da Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Ünversitesi’nde de özel hukuk alanındaki yüksek lisansına devam etmektedir. Lisans mezuniyetinin ardından birçok yerli ve yabancı enerji ve madencilik şirketlerine hizmet veren hukuk bürolarında çalışmıştır. Ardından petrol (upstream) ve altın madenciliği sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri de içinde barındıran Türkiye’nin en büyük holding şirketlerinden birinde hukuk müşavirliği görevini yürütmüştür. Çalışmaları sırasında uluslararası uyuşmazlıkların çözümü konusunda tecrübe kazanan Elif, kurucusu olduğu hukuk bürosu ile enerji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmet vermeye devam etmektedir. Kendisi The Campaign for Greener Arbitrations’ın Yönlendirme Komitesi’nin üyesi ve Arbitrator Intelligence’ın Türkiye’deki temsilcisidir.


Ece DAYIOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

e.dayioglu@arbitrationcenter.org

Ece Dayıoğlu İstanbul Barosu ve Paris Barosu avukatıdır. CIArb (İngiltere) nezdinde “Member” ve SIArb (Singapur) nezdinde “Fellow” derecesinde listeli hakemdir. SHAC (Çin), RAC (Rusya) ve ISTA (Türkiye) nezdinde listeli hakemdir. IMI (Hollanda) ve SIMI (Singapur) nezdinde listeli arabulucudur. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya ellinin üzerinde ülkede faaliyet göstermekte olan ve ortağı bulunduğu (yönetici ortak Av. Cemal Sedat Dayıoğlu öncülüğünde) Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi’nde uluslararası eksenli çalışmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’da Tahkim ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Queen Mary University of London’da Uluslararası Uyuşmazlık Çözümleri ve Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, “Devletlere/Devlete Ait Kuruluşlara Karşı Milletlerarası Tahkimde Hakem Kararlarının Tenfizi: Hakem Heyeti Tarafından Nasıl Sağlanır ve Egemen Devletler Tarafından Nasıl Direnilir?” teziyle derece ile mezun olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, “Anonim Şirketlerde Kötüniyetli Sermaye Artırımına Karşı Pay Oranı Düşen Ortakların Korunması” projesiyle mezun olmuştur. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Sekretaryasında MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Case Management Team ve Special Counsel stajyeri olarak çalışmıştır. İngilizce ve Fransızca dillerinde yeminli tercümandır. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Mütevelli Heyet Danışmanıdır. Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. ICC YAF, Genç ISTAC, YIAG, Genç ArbitralWomen Practitioners ve Genç ICCA üyesidir.


Dr. Alper ENER

Genel Sekreter Yardımcısı

a.ener@arbitrationcenter.org

Dr. Mustafa Alper Ener, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, sözleşme hukuku, milletlerarası ticaret hukuku, arabuluculuk, tahkim ve milletlerarası yatırım hukukunda yoğunlaşmaktadır. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam burslu olarak 2010 yılında tamamlamıştır. 2011 yılında Avukat olarak bir süre Ener Hukuk Bürosu’nda çalışmış ardından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında Gazi Üniversitesi’nde “CISG’e Göre Sözleşmenin Kurulması” teziyle yüksek lisans, 2020 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’ye Girişi” teziyle doktora derecesini almıştır. 2012 yılında Columbia Law School Amerikan Hukuku Programı’nı başarıyla tamamlamıştır. 2014 yılında Roma La Sapienza Üniversitesi’nde doktora değişim programıyla dersler almıştır. 2015-2016 yıllarında Kıdemli Kilit Olmayan Hukuk Uzmanı olarak Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Hizmetler Projesi’nde görev almıştır. 2017 yılında Permanent Court of Arbitration (PCA) ve Leiden Üniversitesi’nin düzenlediği Milletlerarası Tahkim Eğitim Programı’na katılmıştır. 2018-2019 yılında Georgetown University Law School’da Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. Bu kapsamda Georgetown Law School ve Georgetown School of Foreign Service’te ders almıştır. Çeşitli organizasyonlarla Almanya, Azerbaycan, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, İsveç, İtalya ve Litvanya’da çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Genç Akademisyenler Birliği yönetim kurulu üyesidir. Genç ICSID, ICC Genç Hakemler Forumu, LCIA Genç Uluslararası Tahkim Grubu (YIAG) üyesidir.


Ömer Faruk KIRBIYIK

Genel Sekreter Yardımcısı

o.kirbiyik@arbitrationcenter.org

Kırbıyık hukuk bürosunun kurucu ve yönetici ortağı olan Ömer Faruk Kırbıyık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde finansal analiz, finansal yönetim ve finansal muhasebe dersleri almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar yüksek lisans programı kapsamında yüksek lisans tezi üzerinde çalışmakta olan Ömer Faruk Kırbıyık Sermaye Piyasaları Kurumu tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı sahibidir. Başta ticaret ve şirketler hukuku olmak üzere, sermaye piyasaları, enerji hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, yatırım süreçleri ve ortaklıklar arası ilişkiler alanlarında birçok sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesinde, yönetilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü sürecinde yer almıştır


Aybike KARAHAN GÖKDERE

Genel Sekreter Yardımcısı

a.gokdere@arbitrationcenter.org

Aybike Karahan Gökdere, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Avukatlık stajı süresince ve sonrasında “Joint Venture” ve “Konsorsiyum” üzerine hukuki danışmanlık yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nde “Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisansını tamamlamasını takiben, Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlayan Aybike Karahan Gökdere, “Sigorta Genel Şartları” konulu tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Enerji Hukuku alanlarında çalışmakta olup; İngilizce, Rusça ve Almanca bilmektedir.


Bünyamin KARTAL

Genel Sekreter Yardımcısı

b.kartal@arbitrationcenter.org

Bünyamin Kartal, 1991 yılında Hatay’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. 2015 yılının ortalarına kadar serbest avukatlık yaptı. Enerji hukuku ile yakından ilgilenen Kartal, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Enerji Şartı Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü ve Stockholm Ticaret Odası Tahkimi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Enerji Hukukunda Bilirkişilik Uygulamaları ve Enerji Şartı Anlaşması’na İlişkin Taleplerde Yargılama Problemleri konularında makaleler yazdı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Konkordatonun Sürekli Borç İlişkilerine Etkisi” konulu doktora tezi üzerine çalışan Kartal, halen İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra -İflas Hukuku ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Av. Gökberk Kağan ÖZDEMİR

Genel Sekreter Yardımcısı

g.ozdemir@arbitrationcenter.org

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. SOAS University of London’da Enerji ve Tahkim Hukuku üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak devam etmekte olan Özdemir, Özdemir&Özcan Hukuk Bürosunun kurucu ortağıdır. Özellikle enerji hukuku, birleşme ve satın alma, sözleşme hukuku, spor hukuku ve ticari uyuşmazlıklar ile milli ve milletlerarası tahkim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Türkiye Boks Federasyonunda disiplin kurulu üyesi ve üst düzey bir enerji şirketinde yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Mustafa Mert DİCLE

Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa Mert Dicle, üniversite sınavında ilk 1000 içerisinde yer alarak girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında Summa Cum Laude ile mezun olmuştur. Fakültede iken Dispute Resolution Club’ı kurmuş ve 2 yıl kurucu başkanlığını yaparak özellikle tahkim ve arabuluculuk üzerine birçok sertifikalı seminer düzenlemiştir. Clifford Chance ve ICBC Bank’te yaz stajları yapmış, mezuniyetinin akabinde Paksoy Ortak Avukat Bürosu’nda dispute resolution departmanında yasal stajını tamamlayarak 2018 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Ruhsatını aldıktan sonra avukat olarak Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı’na geçmiş ve 4 yıl boyunca dispute resolution departmanında çalışmıştır. Ayrıca C2 seviyesinde İngilizce bilmekte ve yeminli tercümanlık da yapmaktadır. 2022 yılında Chevening bursunu kazanan Mert, bu bursla okuduğu Queen Mary University of London, School of International Arbitration’ın Comparative and International Dispute Resolution LL.M. programından “distinction” ile mezun olmuş, keza “Türkiyeyi Tahkim Anlaşmalarının Varlığı ve Geçerliliği Noktasında Daha Tahkim Yanlısı Yapmak” konulu tezi de “distinction” almıştır. Mert aynı zamanda BIICL’da da, Queen Mary University of London temsilcisi olarak görev almaktadır. Ayrıca, “Genç Hukukçu’ya E-Postalar” platformunda da editörlük yapmaktadır. Pek çok kez tahkim yarışmalarında hakemlik yapan Mert yanı sıra ICC YAAF, LCIA YIAG, CIARB, Young ICCA, ASA Below 40, Arbi.City, Genç ISTAC ve Young ITOTAM üyesidir. İstanbul Barosu Tahkim Merkezi üyesi olarak merkez bünyesindeki çalışmalara da katılmaktadır. ICC YAAF, ISTAC – Tahkim Okulu, ASA Below 40 ve İstanbul Barosu Tahkim Merkezi’nde tahkim alanında çeşitli konular üzerine konuşmalar yapmıştır. Genç ISTAC V. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın olay metni yazımı ile “Yabancı Dilde Yapılan Tahkim Anlaşmaları Hangi Hallerde Geçerli?” ve “Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk” gibi farklı konularda yazıları bulunmaktadır. Mert yanı sıra ziyaretçi avukat olarak Londra’da sırasıyla Bench Walk Advisors, White & Case LLP, CANDEY ve Alaco’da uluslararası tahkim alanında farklı perspektifler edinmiş ve uluslararası tecrübeler kazanmıştır. Şu anda (Norton Rose Fulbright ile iş birliği içerisinde olan) Pekin Bayar Mizrahi’nin dispute resolution departmanında kıdemli avukat olarak çalışmaktadır.