Sekretarya

Berceste Elif DURANAY

Genel Sekreter

[email protected]

Berceste Elif Duranay, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Queen Mary University of London’da Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Ünversitesi’nde de özel hukuk alanındaki yüksek lisansına devam etmektedir. Lisans mezuniyetinin ardından birçok yerli ve yabancı enerji ve madencilik şirketlerine hizmet veren hukuk bürolarında çalışmıştır. Ardından petrol (upstream) ve altın madenciliği sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri de içinde barındıran Türkiye’nin en büyük holding şirketlerinden birinde hukuk müşavirliği görevini yürütmüştür. Çalışmaları sırasında uluslararası uyuşmazlıkların çözümü konusunda tecrübe kazanan Elif, kurucusu olduğu hukuk bürosu ile enerji ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmet vermeye devam etmektedir. Kendisi The Campaign for Greener Arbitrations’ın Yönlendirme Komitesi’nin üyesi ve Arbitrator Intelligence’ın Türkiye’deki temsilcisidir.


Ece DAYIOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Ece Dayıoğlu İstanbul Barosu ve Paris Barosu avukatıdır. CIArb (İngiltere) nezdinde “Member” ve SIArb (Singapur) nezdinde “Fellow” derecesinde listeli hakemdir. SHAC (Çin), RAC (Rusya) ve ISTA (Türkiye) nezdinde listeli hakemdir. IMI (Hollanda) ve SIMI (Singapur) nezdinde listeli arabulucudur. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya ellinin üzerinde ülkede faaliyet göstermekte olan ve ortağı bulunduğu (yönetici ortak Av. Cemal Sedat Dayıoğlu öncülüğünde) Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi’nde uluslararası eksenli çalışmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’da Tahkim ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Queen Mary University of London’da Uluslararası Uyuşmazlık Çözümleri ve Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, “Devletlere/Devlete Ait Kuruluşlara Karşı Milletlerarası Tahkimde Hakem Kararlarının Tenfizi: Hakem Heyeti Tarafından Nasıl Sağlanır ve Egemen Devletler Tarafından Nasıl Direnilir?” teziyle derece ile mezun olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, “Anonim Şirketlerde Kötüniyetli Sermaye Artırımına Karşı Pay Oranı Düşen Ortakların Korunması” projesiyle mezun olmuştur. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Sekretaryasında MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Case Management Team ve Special Counsel stajyeri olarak çalışmıştır. İngilizce ve Fransızca dillerinde yeminli tercümandır. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Mütevelli Heyet Danışmanıdır. Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. ICC YAF, Genç ISTAC, YIAG, Genç ArbitralWomen Practitioners ve Genç ICCA üyesidir.


Dr. Alper ENER

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Dr. Mustafa Alper Ener, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, sözleşme hukuku, milletlerarası ticaret hukuku, arabuluculuk, tahkim ve milletlerarası yatırım hukukunda yoğunlaşmaktadır. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam burslu olarak 2010 yılında tamamlamıştır. 2011 yılında Avukat olarak bir süre Ener Hukuk Bürosu’nda çalışmış ardından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında Gazi Üniversitesi’nde “CISG’e Göre Sözleşmenin Kurulması” teziyle yüksek lisans, 2020 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’ye Girişi” teziyle doktora derecesini almıştır. 2012 yılında Columbia Law School Amerikan Hukuku Programı’nı başarıyla tamamlamıştır. 2014 yılında Roma La Sapienza Üniversitesi’nde doktora değişim programıyla dersler almıştır. 2015-2016 yıllarında Kıdemli Kilit Olmayan Hukuk Uzmanı olarak Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Hizmetler Projesi’nde görev almıştır. 2017 yılında Permanent Court of Arbitration (PCA) ve Leiden Üniversitesi’nin düzenlediği Milletlerarası Tahkim Eğitim Programı’na katılmıştır. 2018-2019 yılında Georgetown University Law School’da Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. Bu kapsamda Georgetown Law School ve Georgetown School of Foreign Service’te ders almıştır. Çeşitli organizasyonlarla Almanya, Azerbaycan, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, İsveç, İtalya ve Litvanya’da çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Genç Akademisyenler Birliği yönetim kurulu üyesidir. Genç ICSID, ICC Genç Hakemler Forumu, LCIA Genç Uluslararası Tahkim Grubu (YIAG) üyesidir.


Tuğçe ERGÜDEN

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. City, University of London’da Uluslararası Enerji Hukuku ve Regülasyonu alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. The City Law School Prize in Energy, Sustainability and Security ve The City Law School Prize in Low Carbon Energy ödüllerini kazanmıştır.  Yüksek Lisans tezini Enerji Şartı Anlaşması’nın yatırımcı alan devletlere ne ölçüde çevre koruması sağladığı konusunda yazan Tuğçe Ergüden, yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı zamanda çevre ve enerji hukukuna ilişkin Türkçe ve İngilizce makalelerini çeşitli dergilerde yayınlanmakta olup, 2019 yılından itibaren Londra merkezli China Europe Commercial Collaboration’ın deniz ve ticaret hukukuna ilişkin dergisinde hukuk editörü olarak çalışmaktadır. Bunlara ek olarak, Tuğçe Ergüden, ileri seviyede ingilizce bilgisine sahip olup, aynı zamanda ingilizce-türkçe yeminli tercümanlık yapmaktadır.


Ömer Faruk KIRBIYIK

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Kırbıyık hukuk bürosunun kurucu ve yönetici ortağı olan Ömer Faruk Kırbıyık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde finansal analiz, finansal yönetim ve finansal muhasebe dersleri almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar yüksek lisans programı kapsamında yüksek lisans tezi üzerinde çalışmakta olan Ömer Faruk Kırbıyık Sermaye Piyasaları Kurumu tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı sahibidir. Başta ticaret ve şirketler hukuku olmak üzere, sermaye piyasaları, enerji hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, yatırım süreçleri ve ortaklıklar arası ilişkiler alanlarında birçok sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesinde, yönetilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü sürecinde yer almıştır


Aybike KARAHAN GÖKDERE

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Aybike Karahan Gökdere, 1990 yılında Sivas’ta doğdu. 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında başlamış olduğu avukatlık stajı ve devamı süreçte, daha ziyade “Joint Venture” ve “Konsorsiyum” üzerine hukuki danışmanlık hizmeti verdi. 2014 yılında Ankara Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku alanında başlamış olduğu yüksek lisansını, 2017 yılında “Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler” konulu tezi ile tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku alanında başladığı doktora eğitimini halen sürdürmektedir. Halihazırda “Sigorta Genel Şartları” konulu doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.


Bünyamin KARTAL

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Bünyamin Kartal, 1991 yılında Hatay’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. 2015 yılının ortalarına kadar serbest avukatlık yaptı. Enerji hukuku ile yakından ilgilenen Kartal, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Enerji Şartı Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü ve Stockholm Ticaret Odası Tahkimi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Enerji Hukukunda Bilirkişilik Uygulamaları ve Enerji Şartı Anlaşması’na İlişkin Taleplerde Yargılama Problemleri konularında makaleler yazdı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Konkordatonun Sürekli Borç İlişkilerine Etkisi” konulu doktora tezi üzerine çalışan Kartal, halen İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra -İflas Hukuku ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Av. Suat Cem KUTLAY

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

2015 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Suat Cem Kutlay, 2016 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Kutlay, 2019 yılında Russel Grup Üniversitelerinden biri olan Queen Mary University of London’da “Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku” yüksek lisans programını “The Protection of Minority Shareholders in Investor v State Arbitration in the Energy Sector” konulu tezi ile tamamlayarak LLM ünvanı almıştır. İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olan Kutlay, Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmakta ve ağırlıklı olarak sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında hukuki danışmanlık vermektedir.


Av. Gökberk Kağan ÖZDEMİR

Genel Sekreter Yardımcısı

[email protected]

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. SOAS University of London’da Enerji ve Tahkim Hukuku üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak devam etmekte olan Özdemir, Özdemir&Özcan Hukuk Bürosunun kurucu ortağıdır. Özellikle enerji hukuku, birleşme ve satın alma, sözleşme hukuku, spor hukuku ve ticari uyuşmazlıklar ile milli ve milletlerarası tahkim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Türkiye Boks Federasyonunda disiplin kurulu üyesi ve üst düzey bir enerji şirketinde yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.